Supported byspot_img
Supported byspot_img
RudarstvoGabriel Resources se prišrema za sudski proces protiv Rumunije

Gabriel Resources se prišrema za sudski proces protiv Rumunije

Supported byspot_img
Supported byspot_img

 

Kanadska kompanija Gabriel Resources, većinski vlasnik projekta blokiranog iskopavanja zlata u planinama Apuseni (Rosia Montana Gold Corporation (RMGC), nastoji da prikupi do 4,75 miliona dolara od investitora sa privatnim plasmanom.

Sredstva će biti iskorišćena za pokrivanje troškova vezanih za arbitražni proces sa Rumunijom i finansiranje obrtnih sredstava, navodi Profit.ro. Postojeći akcionari kompanije su do sada upisali akcije u vrednosti od 3,35 miliona dolara.

Supported by

U julu 2015. Gabriel Resources je podneo tužbu protiv rumunske države Međunarodnom centru za rešavanje investicionih sporova Svetske banke (ICSID) u Vašingtonu, optužujući tu zemlju da krši bilateralne ugovore o uzajamnoj zaštiti investicija potpisanih sa Kanadom i Kanadom. Velika Britanija. Gabriel Resources tvrdi da ima pravo na odštetu od skoro 4,8 milijardi dolara.

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Povezani članci

Euro Sun Mining podržava EU Zakon o kritičnim sirovinama

Euro Sun Mining Inc pozdravio je najavu da su Evropski parlament i Savet postigli sporazum o Zakonu o kritičnim sirovinama, posebno da taj zakon prepoznaje bakar kao stratešku i kritičnu sirovinu. Ovaj akt ima za cilj da poveća domaće kapacitete...

Rumunija: Rudarska kompanija istražuje opciju izgradnje skladišta energije

Energetski kompleks Valea Jiului (CEVJ), u vlasništvu Ministarstva energetike, i australijska kompanija Green Gravity zaključili su 9. novembra Okvirni sporazum o saradnji u ciljui istraživanja mogućnosti primene inovativne tehnologije skladištenja energije u sedamnaest rudarskih okna u četiri rudarske operacije, prema izveštajima...

Euro Sun Mining prodaje tantijeme NSR na svom projektu Rovina Valley u Rumuniji

Iz Euro Sun Mining Inc su objavili da je sklopljen ugovor o neto povratu naknade za topionicu (NSR) sa određenim kupcima (vlasnicima) za svoj projekat Rovina Valley u Rumuniji.Kompanija za istraživanje i razvoj resursa saopštila je da je vlasnik...
Supported byspot_img
error: Content is protected !!