Supported byspot_img
Supported byspot_img
RudarstvoZakon o kritičnim sirovinama: Podsticanje industrijskog suvereniteta EU i smanjenje zavisnosti od...

Zakon o kritičnim sirovinama: Podsticanje industrijskog suvereniteta EU i smanjenje zavisnosti od Kine

Supported byspot_img
Supported byspot_img

Sporazum, koji je postignut sa Savetom i Komisijom u rekordnom roku, ima za cilj da osigura pristup EU sigurnim, raznovrsnim, pristupačnim i održivim zalihama sirovina, omogućavajući Evropi da nastavi svoju dvostruku klimatsku i digitalnu tranziciju i obezbedi svoj otvoreni strateški suverenitet.

Usvojeni zakon jača otpornost EU, smanjuje oslanjanje na treće zemlje za materijale koji se koriste za strateške tehnologije i na taj način postavlja čvrste temelje za ubrzanje ka većem evropskom suverenitetu i konkurentnosti, što je ključno s obzirom na trenutne geopolitičke potrese.

Poslanica Evropskog parlamenta Nicola Beer (FDP, Nemačka), potpredsednica Evropskog parlamenta i izvestilac o Zakonu o kritičnim sirovinama, izjavila je:

Supported by

„Zakon o kritičnim sirovinama, koji je usvojen velikom većinom, početna je tačka za evropski put ka sigurnom i održivom snabdevanju sirovinama. Ovo će obezbediti rast i prosperitet. Sada je na Evropskoj uniji da ostvari ovaj cilj tako da brzi procesi izdavanja dozvola postanu stvarnost, a privatne investicije u projekte sirovina budu olakšane.

Istovremeno, sada je potrebna pametna i brza akcija od Madrida do Malmea kako bi se osiguralo da Evropa postane lider u istraživanju i razvoju inovativnih supstituta, da se prošire strateška partnerstva sa trećim zemljama, kako bi Evropa mogla da ispuni svoje ambicije kao geopolitička i suverena unija“.

Izvor : renew europe

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Povezani članci

Terra Balcanica vidi neiskorišćene mogućnosti na Balkanu

Terra Balcanica, kanadska kompanija za istraživanje kritičnih metala, vidi neiskorišćene mogućnosti na zapadnobalkanskom poluostrvu. Šta dobijate kada kombinujete vekove rudarstva, dve evropske jurisdikcije pogodne za eksploataciju resursa, obrazovanu radnu snagu i kontinent koji gladuje za ključnim metalnim resursima? Naš je disciplinovan...

Protiv ponovnog otvaranja rudnika Brskovo glasali država i NVO sektor

Komisija za analizu ugovora o koncesiji za ponovno otvaranje rudnika Brskovo kod Mojkovca juče je većinom glasova usvojila zaključak da se koncesionaru Brskovo Mine više ne produžava koncesija izdata 2010. godine, za koju su rokovi do sada šest puta...

Avrupa Minerals u potrazi za mineralnim bogatstvima Portugalije i Finske

Avrupa Minerals Ltd. je iznela planove o svojim istraživačkim poduhvatima širom Portugalije i Finske. Avrupina priča nije samo o rudarstvu, radi se o utiranju puta za snabdevanje evropskim mineralnim resursima i u budućnosti. Projekat Sesmarias u Portugaliji predstavlja veliki potencijal,...
Supported byspot_img
error: Content is protected !!