Supported byElevatePR Digital
Supported byspot_img
NaslovnaTagsCRMA

Tag: CRMA

Supported byspot_img

Srbija: EU računa na saradnju sa Srbijom u sektoru rudarstva

U martu je Evropski savet usvojio Zakon o kritičnim sirovinama (Critical Raw Minerals Act - CRMA), osmišljen da ojača samodovoljnost EU u sektoru retkih...

Evropi su neophodne investicije kako bi se obezbedile sirovine za proizvodnju električnih vozila

Oslanjanje Evrope na uvoz većine sirovina za proizvodnju električnih vozila pokazuje se neodrživim, čineći njenu ekonomiju ranjivom. EIT samit o sirovinama odžao se u...

Ponovna strateška procena kako bi Evropa obezbedila snabdevanje kritičnim sirovinama

Artur Lajhtamer, saradnik za geoekonomsku politiku u Centru Žak Delor, naglašava hitnu potrebu da EU preispita svoj strateški pristup zaštiti kritičnih sirovina (CRM) usred...

Lideri sindikata EU pozivaju na akciju za obezbeđivanje održivih lanaca snabdevanja sirovinama

Claes Mikael Stahl, zamenik generalnog sekretara Evropske konfederacije sindikata (ETUC) i Judith Kirton-Darling, generalni sekretar IndustriAll Europe, naglašavaju značaj društvenih i ekoloških razmatranja u...

Jačanje lanaca snabdevanja kroz EU Zakon o kritičnim sirovinama

Donošenje Zakona o kritičnim sirovinama (CRMA) od strane Evropske unije predstavlja značajnu prekretnicu u jačanju lanaca snabdevanja kritičnim sirovinama. Međutim, prema nedavnom izveštaju Adamas...

Obezbeđivanje resursa kroz primenu Zakona o kritičnim sirovinama EU

CRMA utvrđuje posebne mandate za strateške sirovine (SRM) unutar EU. Do 2030. godine, 10% godišnje potrošnje EU mora biti nabavljeno iz domaćih izvora, a...

Izazovi i mogućnosti za retke zemne metale i litijum u Evropi

Postizanje ciljeva postavljenih Zakonom o kritičnim sirovinama (CRMA) predstavlja izazove i mogućnosti za retke zemlje i litijum u Evropi. Retke zemlje: Nedostatak postojećih rudnika u...

Implementacija CRMA i stvaranje evropskog puta ka održivim sirovinama

Nakon što Zakon o kritičnim sirovinama (CRMA) počne da se sprovodi, niz ciljeva, procena i pregleda će voditi njegovu primenu. U roku od 9 meseci...

Izazovi zelene tranzicije u EU

Ambiciozni planovi Evropske unije za zelenu tranziciju naišli su na brojne prepreke na svom putu, odražavajući šire političke i ideološke sukobe. Uprkos široko rasprostranjenom...

Ranjivost lanca snabdevanja u EU i ostvarivanje međunarodne saradnje

Napor Evropske komisije da primeni Zakon o kritičnim sirovinama (CRMA) naglašava hitnu potrebu da se reši veliko oslanjanje EU na nesigurne izvore kritičnih sirovina....
Supported by
Supported by
Supported by
error: Content is protected !!