Supported byspot_img
Supported byspot_img
NaslovnaTagsCRM

Tag: CRM

Supported byspot_img

Istraživanje geopolitičkih implikacija EU Zakona o kritičnim sirovinama

Kritične sirovine (CRM) su neophodne za širok spektar tehnologija potrebnih za strateške sektore kao što je net-zero industrija - uključujući tržište električnih vozila -...

Uspostavljanje konzorcijuma EU fokusiranog na nabavku kritičnih minerala

Brzi napredak u razvoju tehnologije i globalna trka ka neto nuli nastaviće da podstiču potražnju za kritičnim mineralima u doglednoj budućnosti. Kina je već...

Srbija bi mogla da postane destinacija za tehnološku industriju i preradu rudarstva

Procena potencijala Srbije da postane ključna destinacija Evropske unije za tehnološku industriju kritičnih sirovina (CRM) i preradu rudarstva zahteva razmatranje nekoliko aspekata: Geografske i geološke...

Inicijativa EU za kolektivnu kupovinu kritičnih minerala

Brzi napredak u tehnologijama i globalna trka ka neto nulti nastaviće da podstiču potražnju za kritičnim mineralima. Kina je već iskoristila svoj povoljan položaj...

Oživljavanje održivog rudarstva u Evropi

Pod pritiskom najstrožeg svetskog ekološkog i socijalnog regulatornog okvira, rudarska industrija i industrija vađenja metala u EU skoro su nestali u poslednjim decenijama. Ali...

Poverenje i kredibilitet su od suštinskog značaja za rudarstvo u Evropi u dvadeset prvom veku

Zakon EU o ključnim sirovinama je odličan početak za obezbeđivanje održivijeg snabdevanja, ali moramo da se pozabavimo izazovom javnog prihvatanja, piše Šined Kaufman. Kako je...

Izgradnja poverenja i kredibiliteta za rudarstvo u Evropi

Zakon EU o kritičnim sirovinama je odličan početak za obezbeđivanje održivijeg snabdevanja, ali industrija mora da se pozabavi izazovom javnog prihvatanja. Kako se završava Nedelja...
Supported by
Supported by
Supported by
error: Content is protected !!