Supported byspot_img
Supported byspot_img
RudarstvoOživljavanje održivog rudarstva u Evropi

Oživljavanje održivog rudarstva u Evropi

Supported byspot_img
Supported byspot_img

Pod pritiskom najstrožeg svetskog ekološkog i socijalnog regulatornog okvira, rudarska industrija i industrija vađenja metala u EU skoro su nestali u poslednjim decenijama. Ali ovo je samo dovelo do toga da Evropa postane zavisna od uvoza koji se proizvodi uz potpuno zanemarivanje istih standarda. Kina je sada deset godina ispred dominirajući na mnoštvu tržišta.

Kao odgovor na ovu situaciju, Evropska komisija je pokrenula Zakon o kritičnim sirovinama (CRM) koji je Evropski parlament odobrio 12. decembra 2023. Ovo daje industriji EU okvir za osiguranje bezbednog i održivog snabdevanja kritičnim sirovinama. To je odličan primer političkog liderstva koje će omogućiti oživljavanje napuštenih industrija i jačanje konkurentnosti privrede EU u njenoj tranziciji ka dekarbonizaciji i digitalizaciji.

Zakon o CRM-u će podstaći evropsku industriju da nabavlja više lokalno, pokrenuće veća ulaganja u rudarstvo u EU, proizvodnju primarnih i sekundarnih metala i naterati trgovinske partnere EU da se pridržavaju jedinstvenog skupa ESG standarda.

Supported by

U tom kontekstu, rumunska vlada je – preko svoje Nacionalne agencije za mineralne resurse (NAMR) – upravo otvorila krug tendera za domaće rudarske dozvole. Ovo je hrabar strateški potez koji omogućava Rumuniji da se uskladi sa globalnim trendovima uz reindustrijalizaciju svoje ekonomije.

Verde Magnesium će učestvovati u ovoj rundi tendera, čime će biti ostvareno pet godina rada na razvoju potpuno integrisanog i održivog projekta za rudarstvo i proizvodnju metalnog magnezijuma u ​​Rumuniji. Konkretno, kompanija ima za cilj da oživi eksploataciju nalazišta brucita u Budureasi, okrug Bihor – sa ciljem da proizvede svoju prvu tonu metalnog magnezijuma u ​​Rumuniji do 2027. godine, a zatim dostigne do 90kt/godišnje do 2032-2034. U tom cilju, Verde Magnesium je ugovorio najsavremenije tehnologije ekstrakcije i izvršio testove u SAD i Kini, potvrđujući svoju sposobnost da proizvodi metalni Mg bez ugljenika. Ovi rezultati su dostavljeni NAMR-u.

Ali primarna proizvodnja metala je samo pola priče. Verde Magnesium je takođe izgradio komercijalna partnerstva sa globalnim automobilskim i aluminijumskim industrijskim sektorima koji aktivno traže održivo snabdevanje. Grupe sa kombinovanim prihodima od preko 500 milijardi dolara – zajedno sa plavim čipovima međunarodnim investitorima – izrazile su interesovanje da podrže njegov projekat. Shodno tome, Evropska alijansa za sirovine (ERMA) – agencija EU koja je uključena u implementaciju CRM zakona – odabrala je projekat Verde Magnesium u svom investicionom planu.

Verde Magnesium je uveren da imaju najbolju ponudu za rumunsku državu jer su već dokazali koncept i transparentno ukazali na resurse i sposobnosti koje treba dodeliti za uspešnu i održivu implementaciju. Ponuda Verde Magnesium-a u NAMR krugu tendera biće prvi korak ka stvaranju dugoročnog pouzdanog strateškog partnerstva sa rumunskom državom i lokalnim zajednicama.

Izvor: Energy Industry Review

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Povezani članci

Terra Balcanica vidi neiskorišćene mogućnosti na Balkanu

Terra Balcanica, kanadska kompanija za istraživanje kritičnih metala, vidi neiskorišćene mogućnosti na zapadnobalkanskom poluostrvu. Šta dobijate kada kombinujete vekove rudarstva, dve evropske jurisdikcije pogodne za eksploataciju resursa, obrazovanu radnu snagu i kontinent koji gladuje za ključnim metalnim resursima? Naš je disciplinovan...

Protiv ponovnog otvaranja rudnika Brskovo glasali država i NVO sektor

Komisija za analizu ugovora o koncesiji za ponovno otvaranje rudnika Brskovo kod Mojkovca juče je većinom glasova usvojila zaključak da se koncesionaru Brskovo Mine više ne produžava koncesija izdata 2010. godine, za koju su rokovi do sada šest puta...

Avrupa Minerals u potrazi za mineralnim bogatstvima Portugalije i Finske

Avrupa Minerals Ltd. je iznela planove o svojim istraživačkim poduhvatima širom Portugalije i Finske. Avrupina priča nije samo o rudarstvu, radi se o utiranju puta za snabdevanje evropskim mineralnim resursima i u budućnosti. Projekat Sesmarias u Portugaliji predstavlja veliki potencijal,...
Supported byspot_img
error: Content is protected !!