Supported byElevatePR Digital
Supported byspot_img
RudarstvoKljučna uloga aluminijuma u ​​zelenoj tranziciji: Izazovi i mogućnosti

Ključna uloga aluminijuma u ​​zelenoj tranziciji: Izazovi i mogućnosti

Supported byspot_img
Supported byspot_img

Aluminijum je ključni igrač zelene tranzicije koji je uneo promenu u industriju povećanjem efikasnosti proizvoda kroz smanjenje težine. Ovaj svestrani metal, dobijen elektrolizom fuzionisane soli, u velikoj meri se oslanja na ključne inpute kao što su boksit i magnezijum, oba kategorizovana kao kritične sirovine (CRM).

Evropa se bori sa oskudnim nalazištima boksita i ovo oslanjanje na spoljne dobavljače naglašava ranjivost kontinenta i naglašava neophodnost strategije diversifikacije lanca snabdevanja.

Recikliranje aluminijuma predstavlja nadu za manje opterećenje životne sredine u budućnosti. Ne samo da značajno smanjuje potrošnju energije, već i eliminiše emisije fluora, štiteći lokalne ekosisteme od potencijalne štete. Međutim, povećanje napora za reciklažom kako bi se zadovoljila rastuća potražnja dalje predstavlja izazov.

Supported by

Svestranost aluminijuma i njegove osobine utiču na višestruku primenu u industriji. Magnezijum se pojavljuje kao ključni legirajući element, ali EU nema domaću proizvodnju, što povećava zavisnost od stranih izvora. Pošto Italija, Francuska i Norveška zaustavljaju proizvodnju magnezijuma, Kina se pojavljuje kao primarni dobavljač, što pogoršava ranjivost lanca snabdevanja.

Dok se svet kreće ka održivosti, rešavanje ovih izazova predstavlja priliku za inovacije i saradnju. Razvijanje infrastrukture za reciklažu i diverzifikacija kanala nabavke su imperativni koraci ka obezbeđivanju održivog lanca snabdevanja aluminijumom. Koristeći tehnologiju i podstičući međunarodna partnerstva, Evropa može da ojača svoju poziciju u zelenoj transformaciji dok istovremeno smanjuje oslanjanje na spoljne dobavljače.

Izvor: miningwatch.news

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Povezani članci

Verde Magnezijum- pozicioniranje Rumunije u vodećeg proizvođača magnezijuma u ​​EU

Investicioni plan kompanije Verde Magnezijum u Rumuniji predstavlja značajan korak ka smanjenju zavisnosti Evropske unije od uvezenog magnezijuma, posebno iz Kine. Reaktiviranjem zatvorenog rudnika magnezijuma i osnivanjem fabrike za preradu, kompanija ima za cilj da,ne samo zadovolji domaću potražnju,...

Potencijal skandijuma za transformacije na polju čiste energije

Uprkos malom prisustvu u Zemljinoj kori, skandijum ima ogroman potencijal da napravi promenu na polju čiste energije. Njegova izvanredna svojstva, kao što su poboljšanje gorivih ćelija sa čvrstim oksidom i stvaranje robusnih, ali laganih legura, samo su deo njegovih...

Pronalaženje puta ka sirovinama u doba čiste energije

Kako svet prelazi na tehnologije čiste energije, lanci snabdevanja prolaze kroz transformaciju, od fosilnih goriva ka nefosilnim mineralima. Od litijuma i nikla za baterije do bakra i elemenata retkih zemalja za različite komponente, ovi materijali su neophodni za pokretanje...
error: Content is protected !!