Supported byElevatePR Digital
Supported byspot_img
RudarstvoRazvoj i uticaj politike EU na kritične sirovine

Razvoj i uticaj politike EU na kritične sirovine

Supported byspot_img
Supported byspot_img

Evropska komisija je 2008. godine pokrenula Inicijativu za sirovine, označavajući početak sveobuhvatne strategije koja ima za cilj da obezbedi pristup sirovinama na ravnopravnoj osnovi sa globalnim konkurentima. Ova inicijativa je postavila temelje za naredne mere politike fokusirane posebno na kritične sirovine (CRM) i cirkularnu ekonomiju.

Prva CRM lista je objavljena 2011. godine, nakon čega su usledila poboljšanja metodologije procene 2014. i 2017. Vremenom se broj procenjenih materijala povećavao, naglašavajući sve veće prepoznavanje njihovog strateškog značaja. Akcioni plan EU CRM za 2020. izložio je holističku strategiju za jačanje otpornosti, održivosti i sigurnosti lanca vrednosti CRM-a, naglašavajući diversifikaciju ponude, smanjenje potražnje i poboljšanu cirkularnost.

Značajna prekretnica nastala je uvođenjem Zakona o kritičnim sirovinama EU (CRMA) 2023. Ovim zakonom je uvedena nova lista strateških sirovina, podižući fokus na materijale ključne za unapređenje ključnih sektora poput energetske tranzicije. CRMA je postavila ambiciozne ciljeve za domaću proizvodnju, preradu i kapacitete za reciklažu, zajedno sa merama za osiguranje diversifikacije snabdevanja i pojednostavljenje procesa izdavanja dozvola.

Supported by

CRMA predstavlja ključni korak ka postizanju strateške autonomije i održivosti u CRM lancima snabdevanja. Podsticanjem strateških partnerstava, jačanjem cirkularnosti i ulaganjem u inovacije, EU ima za cilj da upravlja izazovima i iskoristi prilike u upravljanju sirovinama.

Izvor: miningwatch.news

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Povezani članci

Verde Magnezijum- pozicioniranje Rumunije u vodećeg proizvođača magnezijuma u ​​EU

Investicioni plan kompanije Verde Magnezijum u Rumuniji predstavlja značajan korak ka smanjenju zavisnosti Evropske unije od uvezenog magnezijuma, posebno iz Kine. Reaktiviranjem zatvorenog rudnika magnezijuma i osnivanjem fabrike za preradu, kompanija ima za cilj da,ne samo zadovolji domaću potražnju,...

Potencijal skandijuma za transformacije na polju čiste energije

Uprkos malom prisustvu u Zemljinoj kori, skandijum ima ogroman potencijal da napravi promenu na polju čiste energije. Njegova izvanredna svojstva, kao što su poboljšanje gorivih ćelija sa čvrstim oksidom i stvaranje robusnih, ali laganih legura, samo su deo njegovih...

Pronalaženje puta ka sirovinama u doba čiste energije

Kako svet prelazi na tehnologije čiste energije, lanci snabdevanja prolaze kroz transformaciju, od fosilnih goriva ka nefosilnim mineralima. Od litijuma i nikla za baterije do bakra i elemenata retkih zemalja za različite komponente, ovi materijali su neophodni za pokretanje...
error: Content is protected !!