Supported byElevatePR Digital
Supported byspot_img
RudarstvoNova uredba o baterijama u EU i doprinos kobalta

Nova uredba o baterijama u EU i doprinos kobalta

Supported byspot_img
Supported byspot_img

Transportna revolucija u Evropi je napravila veliki korak napred. Evropski parlament i Evropski savet odobrili su nova pravila za dizajn, proizvodnju i upravljanje otpadom svih vrsta baterija koje se prodaju u EU, uključujući baterije za električna vozila.

Ovaj potez približava EU svojoj ambiciji kružne ekonomije i smanjenju uticaja na životnu sredinu i društvo, tokom svih faza životnog ciklusa baterije. Sve uz podršku opšteg cilja da se postigne cilj nulte emisije do 2050. i cilj smanjenja emisije od 55% do 2030. godine.

Supported by

EV baterije su glavni pokretač klimatskih ciljeva EU ka sektoru transporta sa niskim sadržajem ugljenika i zelenoj tranziciji. Kobalt igra suštinsku ulogu u tome jer se koristi u većini modernih litijum-jonskih baterija, uključujući i električna vozila. To je ključna komponenta za mnoge proizvođače automobila zbog svoje sigurnosti i stabilnosti. U 2022. godini, EV baterije koje sadrže kobalt predstavljale su više od 60% potražnje za katodom.

Parlament i Savet su predlogom (nakon usvajanja neformalnog međuinstitucionalnog sporazuma) obezbedili da Uredba o baterijama može da ide u korak sa tržištem baterija koje se brzo menja kako bi se garantovalo da će održivi ciljevi biti ispunjeni.

Institut za kobalt se zalagao za jednake uslove za sve sirovine za baterije kako bi se uvažio tempo tržišta koji se brzo menja. Komisija će imati ovlašćenja da u kasnijoj fazi uključi sirovine koje se koriste u baterijama u ciljeve recikliranog sadržaja. Institut za kobalt pozdravlja ovaj razvoj jer rezultira kružnim pristupom i zelenom tranzicijom za ceo sektor baterija.

Da bi se postigla cirkularna ekonomija, Evropski parlament i Savet su se takođe složili da povećaju ciljne vrednosti recikliranog sadržaja metala važnih za baterije. Minimalni nivoi ciljanog sadržaja recikliranog kobalta iz proizvodnog i potrošačkog otpada za upotrebu u novim baterijama sada je 16% do 2031. godine. Kobalt je metal koji se može reciklirati, a sekundarna ponuda kobalta mogla bi da obezbedi do 67% potražnje za kobaltom u EU do 2050. godine. Ovi ciljevi će pomoći da se postavi scena za budućnost, ali je važno da EU stvori pravo okruženje potrebno industriji da uspostavi više kapaciteta za reciklažu. Podrška kroz Zakon o kritičnim sirovinama/Net-Zero Industri Act i holistički pristup Uredbi o upravljanju hemikalijama su od ključnog značaja.

Kada prođe kroz procedure EU ,Uredba o baterijama će obezbediti regulatorni okvir za sektor baterija kako bi se osigurao usklađen pristup ka održivom životnom ciklusu baterija.

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Povezani članci

Izazovi  i mogućnosti evropske industrije baterija

Industrija baterija konstantno napreduje, vođena sve većom elektrifikacijom vozila i širenjem obnovljivih izvora energije. Ovaj rast globalne potražnje za baterijama praćen je tehnološkim napretkom, kao i strateškim i geopolitičkim odlukama, koje predstavljaju mogućnosti i izazove za sektore baterija i...

Saradnja Ascend Elements-a i Elemental Strategic Metals-a u recikliranju baterija električnih vozila u Evropi

Američka firma Ascend Elements i Elemental Strategic Metals iz Poljske osnovali su AE Elemental, zajedničko preduzeće za recikliranje baterija za električna vozila. Pored  postrojenja u Poljskoj, u planu je još jedno u Nemačkoj. Iako kompanije nisu otkrile tačne cifre...

Altilium i Talga uspostavljaju partnerstvo kako bi unapredili proizvodnju baterijskih anoda u Velikoj Britaniji

Altilium i Talga Group Ltd nedavno su predstavili zajednički cilj koji podrazumeva unapređenje proizvodnje baterijskih anoda u Velikoj Britaniji. Njihovo zajedničko ulaganje nastoji da transformiše proces recikliranja grafita iz EV baterija kako bi se kasnije ponovo upotrebio u anodama...
error: Content is protected !!