Supported byElevatePR Digital
Supported byspot_img
NaslovnaTagsReciklaža

Tag: reciklaža

Supported byspot_img

Urbano rudarstvo EU za iskorištavanje resursa iz otpada

Stručne organizacije su sarađivale kako bi uspostavile prvu evropsku bazu podataka koja ima za cilj vađenje vrednih materijala kroz „urbano rudarenje“. Urbana rudarska platforma,...

Regulativa EU cilja na kritične sirovine i upravljanje resursima

Evropska unija je preduzela značajane mere u upravljanju kritičnim sirovinama uvođenjem Zakona o kritičnim sirovinama (CRMA). Ova uredba ima za cilj da obezbedi veći...

Obezbeđivanje resursa kroz primenu Zakona o kritičnim sirovinama EU

CRMA utvrđuje posebne mandate za strateške sirovine (SRM) unutar EU. Do 2030. godine, 10% godišnje potrošnje EU mora biti nabavljeno iz domaćih izvora, a...

Italijanski ministar energetike zalaže se za inovacije i cirkularnu ekonomiju kako bi se obezbedile kritične sirovine

Italijanski ministar energetike, Gilberto Pichetto Fratin, naglasio je značaj inovacija i cirkularne ekonomije u obezbeđivanju stabilnog snabdevanja kritičnim sirovinama, u skladu sa širim evropskim...

Izazovi zelene tranzicije u EU

Ambiciozni planovi Evropske unije za zelenu tranziciju naišli su na brojne prepreke na svom putu, odražavajući šire političke i ideološke sukobe. Uprkos široko rasprostranjenom...

Japan i Evropa se ujedinjuju da bi uspostavili sistem za reciklažu baterija

Japan i Evropa udružuju snage kako bi uspostavili sistem za reciklažu baterija koji ima za cilj da olakša razmenu informacija o rudarskim lokacijama i...

Predsednik Eurometauk-a poziva na hitnu primenu EU Zakona o kritičnim sirovinama

Evangelos Mitilineos, predsednik Eurometauk-a, smatra da je neophodna hitna primena Zakona o kritičnim sirovinama kako bi se osigurala sposobnost Evrope da uspešno upravlja energetskom...

Ionic-ova fabrika za reciklažu magneta u Belfastu izaziva globalno interesovanje

IonicRE ima ambiciozan 18-mesečni plan proizvodnje koji se proteže do trećeg kvartala 2025. Fabrika ima za cilj da obezbedi sigurne i održive alternative...

Evropski zeleni dogovor za obezbeđivanje resursa i podsticanje čiste tehnologije

Evropski zeleni dogovor ima za cilj prelazak na neto nultu ekonomiju, smanjujući uvoz fosilnih goriva, ali povećavajući potražnju za čistim energetskim tehnologijama. Da bi...

EU projekti za održivo upravljanje resursima i pretvaranje otpada u priliku

Dok se utire put evropskoj ambiciji recikliranja, u irskom gradu Limeriku je u toku pionirski eksperiment za rešavanje industrijskog otpada. Na lokaciji rafinerije aluminijuma,...
Supported by
Supported by
Supported by
error: Content is protected !!