Supported byElevatePR Digital
Supported byspot_img
RudarstvoEU Zakon o kritičnim sirovinama predstavlja izazov za ekonomske odnose Kine i...

EU Zakon o kritičnim sirovinama predstavlja izazov za ekonomske odnose Kine i EU

Supported byspot_img
Supported byspot_img

Eksperti iz Kine izrazili su zabrinutost zbog nedavnog poteza Evropske unije da traži alternative kineskom snabdevanju sirovinama, sugerišući da bi to moglo da zaoštri ekonomske i trgovinske odnose između dva entiteta. Usvajanje Zakona o kritičnim sirovinama (CRMA) od strane EU, ima za cilj da obezbedi sigurno i održivo snabdevanje kritičnim sirovinama neophodnim za različite sektore, uključujući zelenu i digitalnu tranziciju, kao i odbrambenu i svemirsku industriju.

CRMA postavlja ambiciozne standarde za potrošnju sirovina u EU, naglašavajući lokalnu ekstrakciju, preradu unutar EU i povećanje upotrebe recikliranih materijala. Ova strateška promena ima za cilj da smanji zavisnost od pojedinačnih izvora uvoza minerala i dovodi u pitanje ulogu Kine kao glavnog snabdevača.

Jang Čengju, saradnik istraživač na Institutu za evropske studije Kineske akademije društvenih nauka, ističe potencijalni uticaj na ekonomsku saradnju Kine i EU. On napominje da bi CRMA mogao da pojača konkurenciju za kritične mineralne resurse, stvarajući koliziju između Kine i EU. Štaviše, smatra se da propis ima jak ideološki prizvuk.

Supported by

Uprkos naporima EU, stručnjaci ističu da Kina zadržava jaku poziciju u iskopavanju, preradi i proizvodnji kritičnih minerala. Na primer, Kina globalno dominira preradom retkozemnih elemenata, kobalta, nikla i litijuma. Ova dominacija pozicionira Kinu kao ključnog dobavljača za EU, posebno u zelenom sektoru.

S obzirom na značajne proizvodne kapacitete i tehnološke prednosti Kine, potraga EU za alternativama kineskim sirovinama može dovesti do povećanja troškova. Jang sugeriše da bi EU mogla suočiti sa rastućim troškovima, s obzirom na ekonomsku konkurentnost Kine u zelenoj transformaciji i proizvodnji.

U suštini, dok EU CRMA ima za cilj da diverzifikuje izvore sirovina, rizikuje da zaoštri ekonomske veze sa Kinom i eskalira konkurenciju za kritične resurse.

Izvor: miningwatch.news

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Povezani članci

Verde Magnezijum- pozicioniranje Rumunije u vodećeg proizvođača magnezijuma u ​​EU

Investicioni plan kompanije Verde Magnezijum u Rumuniji predstavlja značajan korak ka smanjenju zavisnosti Evropske unije od uvezenog magnezijuma, posebno iz Kine. Reaktiviranjem zatvorenog rudnika magnezijuma i osnivanjem fabrike za preradu, kompanija ima za cilj da,ne samo zadovolji domaću potražnju,...

Potencijal skandijuma za transformacije na polju čiste energije

Uprkos malom prisustvu u Zemljinoj kori, skandijum ima ogroman potencijal da napravi promenu na polju čiste energije. Njegova izvanredna svojstva, kao što su poboljšanje gorivih ćelija sa čvrstim oksidom i stvaranje robusnih, ali laganih legura, samo su deo njegovih...

Pronalaženje puta ka sirovinama u doba čiste energije

Kako svet prelazi na tehnologije čiste energije, lanci snabdevanja prolaze kroz transformaciju, od fosilnih goriva ka nefosilnim mineralima. Od litijuma i nikla za baterije do bakra i elemenata retkih zemalja za različite komponente, ovi materijali su neophodni za pokretanje...
error: Content is protected !!