Supported byspot_img
Supported byspot_img
RudarstvoEU: Otvaranje vrata za vađenje kritičnih sirovina u inostranstvu

EU: Otvaranje vrata za vađenje kritičnih sirovina u inostranstvu

Supported byspot_img
Supported byspot_img

Pored međunarodnih trgovinskih pravila, EU razvija investicioni okvir za podršku svojim kompanijama koje ulažu u vađenje kritičnih sirovina u inostranstvu. Pošto su multilateralne discipline, uključujući pravila STO, o ograničenjima i zaštiti ulaganja značajno ograničene, EU je bilateralno pregovarala o novim pravilima za ulaganja. Ona je prilagodila obaveze pristupa investicijama u svojim nedavnim sporazumima o slobodnoj trgovini u obliku pozitivnih planova obaveza i posebnih odredbi u poglavljima „energija i sirovine“ koja su gore pomenute. Na primer, dok je Vijetnam zadržao svoja prava da primenjuje ograničenja na strana ulaganja u rudarsku industriju, Čile i Meksiko su se obavezali da će stranim investitorima omogućiti nediskriminatorski pristup istraživanju i proizvodnji minerala. EU je takođe uključila poglavlja o postinvesticionoj zaštiti u svoje nedavne sporazume o slobodnoj trgovini kako bi ograničila eksproprijaciju i obezbedila fer i pravičan tretman, kao i punu zaštitu i sigurnost za svoje investitore.

Štaviše, da bi promovisala i diversifikovala ulaganja svojih kompanija u inostranstvu u sektoru rudarstva, EU je potpisala sporazum o olakšavanju ulaganja sa Angolom i memorandume o razumevanju („MOU“) sa Ukrajinom, Kazahstanom i Namibijom.

Prvi uključuje prava i obaveze u vezi sa transparentnošću i predvidljivošću postojećeg investicionog okvira u Angoli. Takođe pojednostavljuje investicione procedure, uključujući nepristrasno i objektivno upravljanje takvim procedurama, i stvara mehanizme za dalju saradnju strana na olakšavanju ulaganja. Ovi MOU stvaraju partnerstva za promovisanje saradnje i ulaganja u vađenje minerala i srodnu infrastrukturu u partnerskim zemljama. Oni takođe podstiču diskusije o uklanjanju barijera za ulaganja u partnerskim zemljama i olakšavaju integraciju ovih zemalja u lance vrednosti kompanija EU i harmonizaciju regulatornih okvira. Slični MOU sa drugim zemljama su takođe u pripremi.

Supported by

 

Saradnja sa saveznicima

 

Još jedan pristup koji je EU preduzela da obezbedi pristup CRM-ovima je jačanje saradnje sa saveznicima. EU i Kanada su nedavno pokrenule, pod pokroviteljstvom Sporazuma o slobodnoj trgovini između EU i Kanade, partnerstvo za razvoj novih projekata i usklađivanje finansijske podrške za vađenje minerala. EU je takođe raspravljala o pitanjima pristupa CRM-ovima i integracije njihovih lanaca vrednosti u svom Savetu za trgovinu i tehnologiju sa SAD i to će činiti u budućnosti u sličnom mehanizmu koji je nedavno uspostavljen sa Indijom. EU sada razmišlja o daljem razvijanju takvih mehanizama saradnje jer je reklamirala ideju o klubu ključnih sirovina sa trgovinskim partnerima koji imaju isto mišljenje, nakon što se već pridružila Partnerstvu za bezbednost minerala koje su prošle godine uspostavile SAD zajedno sa nekoliko drugih razvijenih zemalja za jačanje kritičnih lanaca snabdevanja mineralima za unapređenje čiste energije i drugih tehnologija.

 

Sanjati o samopouzdanju

 

Na domaćem planu, EU aktivno radi na samopouzdanju za CRM. Ovo je uključivalo tekući rad na Zakonu o kritičnim sirovinama koji ima za cilj da stimuliše finansiranje projekata u sektoru kritičnih minerala (uključujući i one koji se nalaze u inostranstvu) i da smanji birokratiju za olakšavanje razvoja takvih projekata u EU. Ovo bi potencijalno trebalo da bude dopunjeno labavljenjem pravila o državnoj pomoći u odnosu na rudarske i prerađivačke poduhvate kao deo industrijskog plana zelenog dogovora koji je predložio EU koji bi omogućio državama članicama EU da finansiraju projekte sa manje prepreka.

Štaviše, EU planira dalje da smanji svoje oslanjanje na strane minerale podstičući recikliranje minerala koji su već prisutni na njenoj teritoriji. Iako se očekuje da će Zakon o kritičnim sirovinama uključiti zahteve za recikliranje, nedavno dogovorena Uredba o baterijama već uključuje zahteve za sadržaj recikliranog materijala koji nalažu sve veću količinu recikliranih minerala u novim baterijama tokom vremena.

 

Izazovi koji su pred nama

 

Višestruki pristup EU da teži sigurnijem pristupu CRM-ovima je svedočanstvo njene ozbiljne zabrinutosti zbog rastuće domaće potražnje za takvim mineralima, njenog velikog oslanjanja na inostrane zalihe i njegove ranjivosti u globalnim lancima snabdevanja. Međutim, ostaje da se vidi u kojoj meri pristup EU može postići stabilnu i dovoljnu ponudu. Iako je diverzifikacija osnova ponude od suštinskog značaja, nekolicina ekonomija koje dominiraju proizvodnjom CRM-ova će nastaviti da izazivaju fluktuacije u obimu i vrednosti ovih CRM-ova na globalnom tržištu. Ovo postavlja pitanje da li bi bilo politički poželjno i diplomatski održivo da EU nastavi saradnju sa Kinom.

Ovde, zlosrećni Sveobuhvatni sporazum između EU i Kine o ulaganjima ima poglavlje o ulaganjima i održivom razvoju koje bi se moglo proširiti na trgovinu i ulaganja u CRM-ove. Štaviše, imajući u vidu prevlast Rusije u pogledu nekih tipova CRM-a, rat Rusije i Ukrajine, sankcije koje je uveo niz ekonomija i ruska potencijalna odmazda poremetili su snabdevanje CRM-ovima iz Rusije u EU.

Pored toga, čak i sa saveznicima i partnerima u okviru sporazuma o slobodnoj trgovini, obaveze o saradnji ne čine EU imunom na njihovu tekuću konkurenciju za pristup CRM-ovima na stranim tržištima i potencijalne tenzije povezane sa zelenim, bezbednosnim i drugim politikama. Konačno, napori EU da poboljša domaće zalihe CRM-a mogu dovesti do povećanih rudarskih aktivnosti kod kuće, što će imati posledice na njenu ekološku agendu. Budućnost CRM bezbednosti EU će stoga zavisiti od toga kako će ona prevazići ove izazove.

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Povezani članci

Hispania kupuje imovinu u Španiji

Hispania Resources Inc., kompanija za istraživanje minerala fokusirana na Španiju, objavila je da je 10. novembra završila kupovinu Otero poseda koji se nalazi u Kastilji i Leonu, Španija. Imanje je zvanično poznato kao: "C.E. SEGOVIANA OESTE" i sastoji se od...

EU i Grenland potpisali strateško partnerstvo za održive lance snabdevanja 

EU je potpisala Memorandum o razumevanju (MoR) sa Vladom Grenlanda za strateško partnerstvo i razvoj održivih lanaca sirovina. Izvršni potpredsednik za evropski zeleni dogovor, međuinstitucionalne odnose i predviđanje Evropske komisije, Maroš Šefčovič, potpisao je Memorandum o razumevanju sa Vladom Grenlanda,...

Prekretnica za evropsku auto-industriju

Potražnja za kritičnim mineralima, kao što su litijum i nikl, eksponencijalno se povećala poslednjih godina, paralelno sa sve većom proizvodnjom električnih vozila i globalnim naporima ka održivoj energiji i postizanju neto nultih ciljeva. Brza ekspanzija industrije električnih automobila odigrala je...
Supported byspot_img
error: Content is protected !!