Supported byElevatePR Digital
Supported byspot_img
RudarstvoZaključak o Aktu o kritičnim sirovinama

Zaključak o Aktu o kritičnim sirovinama

Supported byspot_img
Supported byspot_img

Akt o kritičnim sirovinama (CRMA) predstavlja važan korak Evropske unije u rešavanju izazova bezbednog i održivog pristupa kritičnim sirovinama (CRM), sa ciljem da se značajno smanji zavisnost EU od pojedinačnih dobavljača iz trećih zemalja i promoviše cirkularnost i praksa održive nabavke. Odredbe CRMA mogu se posmatrati kao rezultat dve decenije napora EU i političkog dijaloga u cilju aktivnog ublažavanja rizika u snabdevanju.

Uredba ima veliki uticaj na zainteresovane strane, uključujući rudarsku i prerađivačku industriju, proizvodne kompanije, lokalne zajednice, potrošače, nacionalne vlade, aktere van EU i investitore. Iako CRMA predstavlja mogućnosti za otvaranje novih radnih mesta, ekonomski razvoj i tržišne prednosti za kompanije koje se pridržavaju njenim odredbama, ona takođe donosi izazove. Industrija rudarstva, prerade i reciklaže će se suočiti sa zadatkom ispunjavanje standarda i obezbeđivanjem investicija, što će zahtevati pažljivo planiranje, kvalifikovanu radnu snagu i usklađenost sa novim propisima. Proizvodna industrija i OEM-ovi će morati da prilagode svoje lance snabdevanja i strategije nabavke, potencijalno suočeni sa povećanim troškovima i prekidima. Ublažavanje negativnih uticaja na lokalne zajednice zahtevaće prakse održivog razvoja i angažovanje zainteresovanih strana. Evropski potrošači mogu videti promene u dostupnosti proizvoda, cenama i transparentnosti. Nacionalne vlade će morati da uravnoteže ciljeve ekonomskog razvoja sa ekološkim i socijalnim razmatranjima i osiguraju koordinaciju sa drugim državama članicama EU. Akteri van EU koji isporučuju sirovine u EU mogu se suočiti sa promenama u dinamici trgovine i potencijalnim tenzijama, dok strateška partnerstva mogu ponuditi mogućnosti za saradnju. Investitori će se susresti sa novim mogućnostima, ali i novim rizicima, pri čemu će ESG faktori postati ključni u donošenju odluka o ulaganju.

CRMA je jedinstveni instrument politike za jačanje evropske zelene tranzicije i otvorene strateške autonomije, dok zahteva neophodan kapacitet za sprovođenje zakona na nivou država članica, lokalne zajednice i EU, što može dovesti do povećane potrebe za administrativnom podrškom javnih službenika , konsultanata i drugog osoblja. Nedostatak radne snage u implementaciji može ometati opipljiv napredak. Definicija referentnih vrednosti, detalja implementacije i harmonizacija među državama članicama će uticati na rezultate implementacije CRMA. Jasnoća, pojednostavljenje i objedinjavanje zahteva za sertifikaciju i izveštavanje neophodni su za transparentnost i usklađenost. Pristup finansiranju i saradnja između investitora, kompanija i vlada biće od suštinskog značaja, a blisko učešće građana je ključno za odgovorne prakse ulaganja i otporan lanac snabdevanja sirovinama. Ulaskom u ove izazove i korišćenjem mogućnosti, CRMA može doprinijeti održivom upravljanju resursima i unapređenju čistih tehnoloških industrija EU.

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Povezani članci

Ruralne zajednice protiv iskopavanja litijuma u Portugaliji

Porodica Aide Fernandes generacijama živi u selu smeštenom u severnim planinama Portugala. Ovde su se bavili stokom i uzgajali grožđe u bujnim zelenim poljima. Zatim su usledili šumski požari 2010. godine, simbol klimatskih promena koje muče Evropu. Ipak, tokom...

Srbija se suočava sa dilemom oko ekstrakcije litijuma zbog zabrinutosti za životnu sredinu

Nakon što je Evropska komisija najavila pregovore u vezi sa memorandumom o kritičnim sirovinama, pokretanje teme o ekstrakciji litijuma u ​​Srbiji ponovo izaziva strah među njenim građanima. Uprkos glasnom protivljenju rudarstvu litijuma, posebno u pogledu potencijalnih ekoloških katastrofa, Maroš Šefčovič,...

Zbog čega Rio Tinto lobira za priključenje Srbije EU

Koliko god poriv glavne zastupnice Rio Save da negira lobističke aktivnosti Rio Tinta izgledao uzaludan spram zvanične evidencije EU, bolju taktiku verovatno nije mogla da odabere. Jer niti može da objasni kako je pristupanje Srbije EU sopstveni interes kompanije...
error: Content is protected !!