Supported byspot_img
Supported byspot_img
RudarstvoZaključak o Aktu o kritičnim sirovinama

Zaključak o Aktu o kritičnim sirovinama

Supported byspot_img
Supported byspot_img

Akt o kritičnim sirovinama (CRMA) predstavlja važan korak Evropske unije u rešavanju izazova bezbednog i održivog pristupa kritičnim sirovinama (CRM), sa ciljem da se značajno smanji zavisnost EU od pojedinačnih dobavljača iz trećih zemalja i promoviše cirkularnost i praksa održive nabavke. Odredbe CRMA mogu se posmatrati kao rezultat dve decenije napora EU i političkog dijaloga u cilju aktivnog ublažavanja rizika u snabdevanju.

Uredba ima veliki uticaj na zainteresovane strane, uključujući rudarsku i prerađivačku industriju, proizvodne kompanije, lokalne zajednice, potrošače, nacionalne vlade, aktere van EU i investitore. Iako CRMA predstavlja mogućnosti za otvaranje novih radnih mesta, ekonomski razvoj i tržišne prednosti za kompanije koje se pridržavaju njenim odredbama, ona takođe donosi izazove. Industrija rudarstva, prerade i reciklaže će se suočiti sa zadatkom ispunjavanje standarda i obezbeđivanjem investicija, što će zahtevati pažljivo planiranje, kvalifikovanu radnu snagu i usklađenost sa novim propisima. Proizvodna industrija i OEM-ovi će morati da prilagode svoje lance snabdevanja i strategije nabavke, potencijalno suočeni sa povećanim troškovima i prekidima. Ublažavanje negativnih uticaja na lokalne zajednice zahtevaće prakse održivog razvoja i angažovanje zainteresovanih strana. Evropski potrošači mogu videti promene u dostupnosti proizvoda, cenama i transparentnosti. Nacionalne vlade će morati da uravnoteže ciljeve ekonomskog razvoja sa ekološkim i socijalnim razmatranjima i osiguraju koordinaciju sa drugim državama članicama EU. Akteri van EU koji isporučuju sirovine u EU mogu se suočiti sa promenama u dinamici trgovine i potencijalnim tenzijama, dok strateška partnerstva mogu ponuditi mogućnosti za saradnju. Investitori će se susresti sa novim mogućnostima, ali i novim rizicima, pri čemu će ESG faktori postati ključni u donošenju odluka o ulaganju.

CRMA je jedinstveni instrument politike za jačanje evropske zelene tranzicije i otvorene strateške autonomije, dok zahteva neophodan kapacitet za sprovođenje zakona na nivou država članica, lokalne zajednice i EU, što može dovesti do povećane potrebe za administrativnom podrškom javnih službenika , konsultanata i drugog osoblja. Nedostatak radne snage u implementaciji može ometati opipljiv napredak. Definicija referentnih vrednosti, detalja implementacije i harmonizacija među državama članicama će uticati na rezultate implementacije CRMA. Jasnoća, pojednostavljenje i objedinjavanje zahteva za sertifikaciju i izveštavanje neophodni su za transparentnost i usklađenost. Pristup finansiranju i saradnja između investitora, kompanija i vlada biće od suštinskog značaja, a blisko učešće građana je ključno za odgovorne prakse ulaganja i otporan lanac snabdevanja sirovinama. Ulaskom u ove izazove i korišćenjem mogućnosti, CRMA može doprinijeti održivom upravljanju resursima i unapređenju čistih tehnoloških industrija EU.

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Povezani članci

Evropske ambicije čiste energije u svetu koji se menja

U eri sve manje globalizacije, hitnost obezbeđivanja stabilnih lanaca snabdevanja za strateške i kritične sirovine se povećala. Ovi materijali se sada pojavljuju kao okosnica naših modernih društava, slično ulozi koju su nekada igrali nafta i gas. Svet stoji na ivici...

Proizvođači automobila nastoje da proizvode EV vozila sa manje retkih zemalja

Veliki proizvođači automobila traže nove načine da naprave motore za električna vozila (EV) koji manje zavise od minerala retkih zemalja. Kina kontroliše većinu rudarstva i obrade grupe od 17 metala poznatih kao retke zemlje. Ovi minerali se koriste za proizvodnju...

Vetroturbinama na moru su potrebni retki zemni metali

Siemens Gamesa, jedan od najvećih proizvođača vetroturbina na svetu, potpisao je ugovor o kupovini stotina tona retkih zemalja od Arafura Rare Earths, kako bi napravio džinovske magnete za svoje pomorske turbine. Kako je izvršni direktor Jochen Eickholt rekao, Siemens...
Supported byspot_img
error: Content is protected !!