Supported byspot_img
Supported byspot_img
spot_img

Tag: Akt o kritičnim sirovinama

Zaključak o Aktu o kritičnim sirovinama

Akt o kritičnim sirovinama (CRMA) predstavlja važan korak Evropske unije u rešavanju izazova bezbednog i održivog pristupa kritičnim sirovinama (CRM), sa ciljem da se...

Uticaj Akta o kritičnim sirovinama  na zainteresovane strane

Jedan od ključnih uticaja Akta o kritičnim sirovinama (CRMA) je uspostavljanje mera za domaće vađenje, preradu i reciklaža kritičnih sirovina. Uredba postavlja mere za...
error: Content is protected !!