Supported byspot_img
Supported byspot_img
RudarstvoUticaj EU Zakona o kritičnim sirovinama na poslovanje

Uticaj EU Zakona o kritičnim sirovinama na poslovanje

Supported byspot_img
Supported byspot_img

Očekuje se da će potražnja za retkim zemljama i drugim sirovinama od velikog ekonomskog značaja eksponencijalno rasti u narednim godinama. Da bi se pripremili za ovo, Evropski savet i Parlament izglasali su Zakonu o kritičnim sirovinama (CRMA) u novembru 2023. Uredba će imati uticaj na poslovanje, uključujući rudarsku i prerađivačku industriju, proizvodne kompanije, ne- EU aktere i investitore.

CRMA ima sledeće ciljeve:

Povećanje i diversifikacija snabdevanja EU kritičnim sirovinama

Supported by

Jačanje kružnosti, uključujući reciklažu

Podrška istraživanju i inovacijama o efikasnosti resursa i razvoju zamena

Nova pravila takođe imaju za cilj jačanje strateške autonomije Evrope.

CRMA je deo šireg zelenog industrijskog plana i usklađen je sa Net-Zero Industri Act (NZIA). CRMA nastoji da pozicionira EU kao vodeće čvorište za čiste tehnološke industrije. NZIA i CRMA paketi su odgovor na međunarodne trendove zaštite tehnologije i resursa čiste energije, slično američkom Zakonu o smanjenju inflacije.

Zašto je potrebna CRMA?

Retke zemlje igraju ključnu ulogu u savremenom svetu i kako se u EU odustaje od fosilnih goriva i okreće se čistim energetskim sistemima, potražnja za osnovnim metalima, materijalima za baterije, retkim zemljištima i još mnogo toga će se eksponencijalno povećati.

Zelena tranzicija EU zahtevaće povećanje lokalne proizvodnje baterija, solarnih panela, trajnih magneta i druge čiste tehnologije. Biće potreban obilan pristup nizu kritičnih sirovina (CRM) da bi se odgovorilo na odgovarajuću potražnju.

CRM-ovi su važni u EU ​​za:

Industrijski lanci vrednosti (neenergetske sirovine su povezane sa svim industrijama u svim fazama lanca snabdevanja)

Strateške tehnologije, kao što su svemir i odbrana

Klima, energija i životna sredina

Lokalna proizvodnja je ključna za remont sistema energije i mobilnosti u EU, što je delimično vođeno planom REPoverEU i zabranom motora sa unutrašnjim sagorevanjem 2035.

CMRA je stoga suštinski deo slagalice u ovoj generacijskoj društvenoj tranziciji.

Pored toga, zakon ima za cilj da ojača sve faze evropskog lanca vrednosti kritičnih sirovina diverzifikacijom uvoza iz EU kako bi se smanjile strateške zavisnosti i poboljšao kapacitet EU da prati i ublaži rizike od poremećaja u snabdevanju kritičnim sirovinama (CRM).

S jedne strane, verovatno će se povećati mogućnosti ulaganja u projekte koji se odnose na ekstrakciju sirovina, preradu i reciklažu.

S druge strane, investitori moraju upravljati potencijalnom nestabilnošću tržišta i upravljati rizicima povezanim sa poštovanjem propisa i razmatranjima održivosti.

Pristup finansiranju će biti od ključnog značaja za kompanije da ispune zahteve CRMA i za realizaciju strateških projekata.

Tržišna konkurencija će se intenzivirati, podstičući kompanije da se razlikuju na osnovu prakse usklađenosti i održivosti.

CRMA pokreće ogroman ekonomski i industrijski pomak za jedinstveno tržište EU. Kao takva, partnerstva između investitora, kompanija, vlada i lokalnih vlasti biće od vitalnog značaja za unapređenje prakse odgovornog ulaganja i obezbeđivanje otpornog lanca snabdevanja sirovinama.

Zaključak

CRMA predstavlja važan korak Evropske unije u rešavanju izazova bezbednog i održivog pristupa kritičnim sirovinama (CRM), sa ciljem da se značajno smanji zavisnost EU od pojedinačnih dobavljača iz trećih zemalja i promoviše cirkularnost i prakse održive nabavke. Odredbe CRMA su transformativne – korišćenjem instrumenata industrijske politike – i mogu se posmatrati kao rezultat dve decenije napora EU i političkog dijaloga da se aktivno ublaže rizici u snabdevanju.

Izvor: Dentons

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Povezani članci

Terra Balcanica vidi neiskorišćene mogućnosti na Balkanu

Terra Balcanica, kanadska kompanija za istraživanje kritičnih metala, vidi neiskorišćene mogućnosti na zapadnobalkanskom poluostrvu. Šta dobijate kada kombinujete vekove rudarstva, dve evropske jurisdikcije pogodne za eksploataciju resursa, obrazovanu radnu snagu i kontinent koji gladuje za ključnim metalnim resursima? Naš je disciplinovan...

Protiv ponovnog otvaranja rudnika Brskovo glasali država i NVO sektor

Komisija za analizu ugovora o koncesiji za ponovno otvaranje rudnika Brskovo kod Mojkovca juče je većinom glasova usvojila zaključak da se koncesionaru Brskovo Mine više ne produžava koncesija izdata 2010. godine, za koju su rokovi do sada šest puta...

Avrupa Minerals u potrazi za mineralnim bogatstvima Portugalije i Finske

Avrupa Minerals Ltd. je iznela planove o svojim istraživačkim poduhvatima širom Portugalije i Finske. Avrupina priča nije samo o rudarstvu, radi se o utiranju puta za snabdevanje evropskim mineralnim resursima i u budućnosti. Projekat Sesmarias u Portugaliji predstavlja veliki potencijal,...
Supported byspot_img
error: Content is protected !!