Supported byspot_img
Supported byspot_img
RudarstvoEBA pozdravlja finansijski podsticaj industriji baterija u EU

EBA pozdravlja finansijski podsticaj industriji baterija u EU

Supported byspot_img
Supported byspot_img

EBA 250 je pozdravila posvećenost Evropske komisije industriji baterija- jačanju lanca snabdevanja u EU i ekosistema baterija i električnih vozila. Baterije su ključne za omogućavanje tranzicije Evrope ka dekarbonizovanoj ekonomiji.

Predlog Evropske komisije da uvedu nova pravila o poreklu električnih vozila i baterija u skladu sa Sporazumom o trgovini i saradnji između EU i Velike Britanije, u ravnoteži sa novim finansijskim podsticajima za industriju baterija, daje snažan signal investitorima širom lanca vrednosti .

Konkretno, finansijski podsticaj od 3 milijarde evra u okviru EU fonda za inovacije će podstaći rast lanca vrednosti baterija u EU s obzirom na trenutni status industrije.

Supported by

Sve u svemu, evropski ekosistem baterija je postigao veliki napredak tokom proteklih godina, međutim , nekoliko geopolitičkih i eksternih događaja su usporili i omeli njegov očekivani napredak. Pored toga, evropska automobilska industrija je pod pritiskom kineske konkurencije i gubi tržišni udeo u odnosu na konkurente, što otežava proizvodnju električnih vozila po konkurentnim cenama.

U tom kontekstu, nova šema finansijske podrške za proizvođače baterija u EU koja bi nagradila održivost i otpornost je dobrodošla.

Što se tiče održivosti, EBA250 posebno podržava pristup za namenski budžet koji će dati prioritet najboljima u održivosti, sledljivosti i cirkularnosti. Kriterijumi održivosti u proizvodnji ćelija omogućiće EU da vodi globalno i obezbediće dugoročnu konkurentnost lanca vrednosti EU. Novi zahtevi postavljeni u nedavno usvojenoj Uredbi EU o baterijama će minimizirati ugljenični otisak baterija, postaviti zahteve dužne pažnje o održivom, etičkom i transparentnom snabdevanju sirovinama, a pasoš za baterije će podstaći proizvodnju baterija sa najnižim socijalnim i ekološkim otiskom u svetu.

Da bi se obezbedila otpornost industrije baterija, takođe je veoma važno da novi podsticaj EU obezbedi efekte prelivanja na ceo lanac vrednosti. Podsticanje evropske proizvodnje baterija je ključno tamo gde dugo vreme za pristup opremi i materijalu ostaje izazov. Pored toga, potrebni su dalji napori na uzvodnim segmentima lanca vrednosti. Uzvodne aktivnosti kao što su sirovine i aktivni materijali, takođe treba podržati tamo gde nedostatak finansiranja i dugo vreme isporuke utiču posebno na preradu i rafinaciju sirovina.

Zahvaljujući strateškom pristupu i zajedničkim naporima Komisije, država članica, finansijskih i industrijskih partnera koje koordinira EIT InnoEnergi, Evropska alijansa za baterije (EBA250), evropski ekosistemi baterija nastavljaju da rastu. I sa ovim snažnim fokusom na nagrađivanje održive proizvodnje, ovo je veoma dobra vest za rast održivog evropskog lanca vrednosti baterija. EBA250 se raduje saradnji sa industrijom baterija i Evropskom komisijom.

Izvor : eba250

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Povezani članci

Terra Balcanica vidi neiskorišćene mogućnosti na Balkanu

Terra Balcanica, kanadska kompanija za istraživanje kritičnih metala, vidi neiskorišćene mogućnosti na zapadnobalkanskom poluostrvu. Šta dobijate kada kombinujete vekove rudarstva, dve evropske jurisdikcije pogodne za eksploataciju resursa, obrazovanu radnu snagu i kontinent koji gladuje za ključnim metalnim resursima? Naš je disciplinovan...

Protiv ponovnog otvaranja rudnika Brskovo glasali država i NVO sektor

Komisija za analizu ugovora o koncesiji za ponovno otvaranje rudnika Brskovo kod Mojkovca juče je većinom glasova usvojila zaključak da se koncesionaru Brskovo Mine više ne produžava koncesija izdata 2010. godine, za koju su rokovi do sada šest puta...

Avrupa Minerals u potrazi za mineralnim bogatstvima Portugalije i Finske

Avrupa Minerals Ltd. je iznela planove o svojim istraživačkim poduhvatima širom Portugalije i Finske. Avrupina priča nije samo o rudarstvu, radi se o utiranju puta za snabdevanje evropskim mineralnim resursima i u budućnosti. Projekat Sesmarias u Portugaliji predstavlja veliki potencijal,...
Supported byspot_img
error: Content is protected !!