Supported byspot_img
Supported byspot_img
RudarstvoUspostavljanje održivog lanca vrednosti za neodimijum-gvožđe-bor kroz reciklažu otpada

Uspostavljanje održivog lanca vrednosti za neodimijum-gvožđe-bor kroz reciklažu otpada

Supported byspot_img
Supported byspot_img

SUSMAGPRO uvodi nove načine za reciklažu magneta direktno iz otpada, stvarajući kraći krug reciklaže sa većom stopom oporavka i povećanim prinosom u poređenju sa tradicionalnim metodama.

Potražnja za magnetima retkih zemalja, posebno neodimijum-gvožđe-bor, raste. Magneti koji sadrže neodimijum su ključne komponente u različitim proizvodima koji pokreću zelenu tranziciju, uključujući turbine na vetar, električna vozila i pumpe za vodu. Međutim, trenutni lanac snabdevanja ne može da se nosi sa predviđenom potražnjom.

Ambiciozni cilj projekta SUSMAGPRO koji finansira EU je da se poveća dostupnost ovih magneta u Evropi stvaranjem cirkularne ekonomije kroz reciklažu i ponovnu upotrebu.

Supported by

Zeleni ciklus za magnete koji sadrže neodimijum

SUSMAGPRO uvodi nove načine za recikliranje i ponovnu upotrebu magneta direktno iz otpada, stvarajući kraći krug reciklaže sa većom stopom oporavka i povećanim prinosom (25%) u poređenju sa tradicionalnim metodama. „Reciklirani materijali se preoblikuju u različite proizvode, uključujući livene legure i različite vrste magneta, koristeći inovativne proizvodne metode koje minimiziraju otpad“, napominje koordinator projekta Carlo Burkhardt.

Proces počinje procenom otpadnih proizvoda i temeljnom analizom svih materijala. Na ovaj način se dobijaju podaci o segregaciji komponenti i daju preporuke za efikasnu reciklažu. Otpadni proizvodi se zatim robotski rastavljaju, odvajajući predmete koji sadrže magnet pomoću niza senzora. Dobijeni magnetni otpad se izlaže atmosferi vodonika da bi se proizveli prahovi za dalju obradu, sa ili bez prethodne termičke demagnetizacije.

Prahovi se zatim transformišu u nove legure ili magnete kroz različite procese. Ovo uključuje inovativnu tehniku zasnovanu na ubrizgavanje metala koja uključuje oblikovanje, odvezivanje i sinterovanje i omogućava stvaranje magneta složenog oblika sa minimalnim proizvodnim otpadom. Novoproizvedeni magneti se zatim mogu distribuirati krajnjim korisnicima za upotrebu u različitim aplikacijama, kao što su zvučnici u automobilima, vodene pumpe i automobilski rotori.

Mali ali odlučni koraci ka prelasku na cirkularnu ekonomiju

Laura Grau, istraživačka saradnica, kaže: „ Trenutno, mnogi motori automobila se ne mogu lako reciklirati, ali će verovatno uskoro biti naš najveći izvor otpada. S obzirom na globalni pomak ka električnim vozilima, nije pitanje da li su nam potrebni efikasni dizajni za reciklažu, već kada. Nema određenog roka, ali s obzirom da se vlade zalažu za elektrifikaciju, moramo delovati brzo. Naš cilj je da identifikujemo šta se može reciklirati, a šta ne i da pomognemo proizvođačima da izvrše ove ključne promene.”

Pored predstavljenih pilot projekata za proizvodnju legura i magneta, koji mogu da proizvedu preko 100 t/godišnje, uspostavljena su dva spin-off-a za reciklažu, svaki sa početnim kapacitetom od 50 t/godišnje. U toku su planovi za udvostručenje proizvodnih kapaciteta. „Iako je ova količina mala, u poređenju sa kineskom proizvodnjom od 230.000 tona u prethodnoj godini, to je dobar početak sa tendencijom rasta“, zaključuje Burkhardt.

Izvor : Cordis

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Povezani članci

Terra Balcanica vidi neiskorišćene mogućnosti na Balkanu

Terra Balcanica, kanadska kompanija za istraživanje kritičnih metala, vidi neiskorišćene mogućnosti na zapadnobalkanskom poluostrvu. Šta dobijate kada kombinujete vekove rudarstva, dve evropske jurisdikcije pogodne za eksploataciju resursa, obrazovanu radnu snagu i kontinent koji gladuje za ključnim metalnim resursima? Naš je disciplinovan...

Protiv ponovnog otvaranja rudnika Brskovo glasali država i NVO sektor

Komisija za analizu ugovora o koncesiji za ponovno otvaranje rudnika Brskovo kod Mojkovca juče je većinom glasova usvojila zaključak da se koncesionaru Brskovo Mine više ne produžava koncesija izdata 2010. godine, za koju su rokovi do sada šest puta...

Avrupa Minerals u potrazi za mineralnim bogatstvima Portugalije i Finske

Avrupa Minerals Ltd. je iznela planove o svojim istraživačkim poduhvatima širom Portugalije i Finske. Avrupina priča nije samo o rudarstvu, radi se o utiranju puta za snabdevanje evropskim mineralnim resursima i u budućnosti. Projekat Sesmarias u Portugaliji predstavlja veliki potencijal,...
Supported byspot_img
error: Content is protected !!