Supported byspot_img
Supported byspot_img
spot_img

Tag: anode

Evolucija katodne i anodne hemije može dovesti do šire upotrebe minerala za baterije

Litijum-jonske baterije se često kategorišu prema hemiji njihovih katoda, kao što su litijum gvožđe fosfat (LFP), litijum nikl kobalt aluminijum oksid (NCA) i litijum...

Uloga silicijuma u energetskoj tranziciji

  Industriju silicijuma pokretale su tradicionalne industrije kao što je čelik, u obliku ferosilicijuma, kao i aluminijum i sicilijum, u obliku silicijum metala. Kako tehnologije tranzicije...

Talga dobija 150 miliona evra za svoj švedski projekat baterija

    Kompanija Talga koja se bavi proizvodnjom baterijskih materijala sada je prikupila 150 miliona evra od Evropske investicione banke (EIB). Sredstva su  namenjena  Talginom projektu...

Dobitak u tonaži grafita pokreće Lomiko Metals na putu pre izvodljivosti

  Istraživač i programer materijala za baterije Lomiko Metals zabeležio je značajno povećanje resursa na svom imanju od prirodnog ljuspičastog grafita La Loutre u južnom...

Lomiko Metals – dobitak u tonaži grafita pokreće

  Istraživač i programer materijala za baterije Lomiko Metals zabeležio je značajno povećanje resursa na svom imanju od prirodnog ljuspičastog grafita La Loutre u južnom...
error: Content is protected !!