Supported byspot_img
Supported byspot_img
RudarstvoStrategije za jačanje otpornosti lanca snabdevanja u EU

Strategije za jačanje otpornosti lanca snabdevanja u EU

Supported byspot_img
Supported byspot_img

Očekuje se da će potražnja za materijalima koji pokreću zelenu i digitalnu tranziciju značajno porasti. Evropa sada treba da preduzme mere da bi izbegla zavisnost od pojedinih zemalja .

Odvikavanje ekonomije od fosilnih goriva i prelazak na zelenu i digitalnu budućnost je poduhvat koji zahteva mnogo metala i minerala, što uključuje povećanu potražnju za materijalima koji su ključni za to. Na primer, očekuje se da će potreba EU za litijum-jonskim baterijama za napajanje električnih automobila i za potrebe skladištenja energije porasti 21 put do 2050. Slično je i za turbine na vetar, potražnja EU za retkim zemnim metalima će se povećati 4,5 puta do 2030. i 5,5 puta do 2050. godine.

Zavisnosti lanca snabdevanja

Supported by

Izveštaj o predviđanju analizira kompletne lance vrednosti za 15 ključnih tehnologija u pet strateških sektora odgovornih za realizaciju zelene i digitalne tranzicije, kao i odbrambenu i svemirsku agendu EU. Pruža perspektivnu osnovu za pomoć u identifikaciji strateških sirovina za ključne tehnologije i aplikacije, identifikuje uska grla i precizira segmente lanaca snabdevanja kojima je potrebno jačanje.

Izveštaj je otkrio da Kina, posebno, kontroliše mnoge faze takvih strateških lanaca snabdevanja , uključujući ekstrakciju i preradu sirovina. U svim tehnologijama analiziranim u izveštaju, postoji ogromna zavisnost od uvoza iz Kine, u različitim fazama lanca vrednosti, u rasponu od samo sirovina (u slučaju elektrolizera), do sirovina i prerađenih materijala zajedno sa komponentama ( na primer turbine na vetar i magneti za elektromotore) i u nekim slučajevima, kompletan lanac vrednosti (solarni fotonapon).

EU je trenutno na čelu industrije elektrolizera (koja proizvodi vodonik), lider je u tehnologiji toplotnih pumpi i ima najveći udeo na tržištu robotike za civilne egzoskelete. Međutim, EU gubi globalno liderstvo u nekim od analiziranih tehnologija. Na primer, od prethodnog predviđanja iz 2020. godine, udeo EU u globalnoj proizvodnji vetroturbina je opao sa 58% na 34%, dok je udeo Kine porastao sa 23% na 52%.

Krhkost globalnih lanaca snabdevanja i rizici povećane zavisnosti od trećih zemalja bili su veoma jasni tokom pandemije COVID-19 i agresije Rusije na Ukrajinu. EU je rešila svoju zavisnost od ruske nafte i gasa tako što je ubrzala svoju energetsku tranziciju i postavila ambiciozne ciljeve za primenu obnovljivih tehnologija. Međutim, sa očekivanom velikom potražnjom za takvim tehnologijama, EU bi mogla da rizikuje da zameni jednu zavisnost drugom, osim ako ne preduzme mere.

Mere za jačanje lanaca snabdevanja

Zakon o kritičnim sirovinama predlaže ciljane mere politike kako bi se obezbedio pristup neophodnim strateškim materijalima i sigurnijim i otpornijim lancima snabdevanja. Ove mere uključuju međunarodna partnerstva za diversifikaciju snabdevanja, razvoj domaćih proizvodnih i prerađivačkih kapaciteta, reciklažu i efikasnost resursa, supstituciju i inovacije.

Postavljanje realnih ciljeva za povećanje domaćih izvora EU i diverzifikaciju lanaca snabdevanja, na primer putem trgovinskih i investicionih sporazuma, takođe bi trebalo da igra veću ulogu. Međutim, u mnogim slučajevima, zbog geografskih, ekonomskih i geopolitičkih ograničenja, alternative za diverzifikaciju snabdevanja iz pouzdanih zemalja možda i ne postoje.

Konačno, istraživanje i inovacije u oblasti supstitucije (na primer, naprednih materijala) su važni i za autonomiju EU i za njeno globalno liderstvo.

Izvor : European Commission

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Povezani članci

Istraživanje rudarstva u Srbiji: Lekcije naučene iz grešaka stranih kompanija

Srbija poseduje bogate mineralne resurse, što privlači pažnju stranih rudarskih kompanija koje žele da iskoriste potencijal zemlje. Ove kompanije igraju značajnu ulogu u istraživanju i razvoju mineralnih nalazišta, doprinoseći ekonomskom rastu. Međutim, dosadašnja iskustva su ukazala na neke greške...

Zinnwald je postao drugi najveći litijumski projekat iz tvrdog kamena u EU

Zinnwald Lithium plc, evropska litijumska kompanija, najavila je objavljivanje ažurirane nezavisne procene mineralnih resursa za svoj litijumski projekat Zinnwald koji se nalazi u Saksoniji, u istočnoj Nemačkoj. Ažuriranje MRE za 2024. uključuje 26.911 metara novog dijamantskog jezgrenog bušenja kroz 84...

Kritične sirovine u Srbiji: Ispunjavanje uslova za održivi razvoj

Kritične sirovine imaju izuzetno važnu ulogu u različitim industrijama, uključujući obnovljive izvore energije, elektroniku i automobilski sektor. Kako globalna potražnja za ovim resursima i dalje raste, osiguranje bezbednog i održivog snabdevanja kritičnim sirovinama postalo je prioritet za mnoge zemlje....
Supported byspot_img
error: Content is protected !!