Supported byElevatePR Digital
Supported byspot_img
RudarstvoSrbija: Euro Litijum Balkan bi da uloži 1,5 miliona evra u smanjenje...

Srbija: Euro Litijum Balkan bi da uloži 1,5 miliona evra u smanjenje zagađenja u Valjevu

Supported byspot_img
Supported byspot_img

Euro Litijum Balkan želi da investira 1,5 miliona evra u projekat smanjenja aerozagađenja u Valjevu, saopšteno je iz ove kanadske kompanije, koja je započela geoistraživanja litijuma i bora u Kolubarskom okrugu.

Kako se navodi, da bi ovaj projekat, koji je urađen na osnovu rezultata Studije geotermalne potencijalnosti grada Valjeva bio realizovan, potrebno je da Euro Litijum Balkan dobije odobrenje za istraživanje od strane Ministarstva rudarstva i energetike, za koje je aplicirano krajem 2022. godine, kao i podršku lokalne samouprave grada Valjeva. Inače, Valjevo prednjači na listi gradova sa najvećim aerozagađenjem.

Kako se dalje navodi, na inicijataivu kompanije Euro Litijum Balkan, a uz podršku Odelenja za hidrogeologiju Rudarsko-geološkog fakulteta, urađena je Studija geotermalne potencijalnosti grada Valjeva (2022), u okviru koje su izdvojena najperspektivnija područja sa očekivanim količinama i temperaturama podzemnih voda. Studija je urađena na osnovu do sada poznatih podataka o hidrogeotermalnom potencijalu južnog dela valjevsko-mioničkog basena, kao i na osnovu podataka koji su dobijeni tokom primenjenih geoloških istraživanja.

Supported by

“Rezultati dobijeni navedenom studijom jasno govore da bi se, korišćenjem hidrogeotermalnih resursa, značajno mogla smanjiti upotreba fosilnih goriva, što bi svakako dovelo do smanjenja zagađenosti vazduha grada Valjeva i okoline. U studiji je izdvojeno pet perspektivnih zona sa najvećim potencijalom iskorišćenja geotermalne energije. Jedna od zona svojom površinom obuhvata gradsku Toplanu, dok se ostale nalaze u istočnom delu okoline Valjeva.

Dobijanjem dozvole za projekat, Euro Litijum Balkan bi da investira oko 1,5 miliona evra u obnovljive izvore snabdevanja energijom, a rezultati istraživanja bi u potpunosti bili stavljeni na raspolaganje gradu Valjevu, precizira se u saopštenju.

Takođe se napominje da su projekti primenjenih hidrogeoloških istraživanja i projektna dokumentacija dostupni javnosti na sajtu www.eurolithium.rs, u sekciji “Istraživanja”, i da kompanija Euro Litijum Balkan ovom aktivnošću želi da građani Valjeva, ali i cele Srbije “u svakom trenutku, na transparentan način, budu upoznati sa dobrobitima koje bi lokalna zajednica i grad Valjevo imali realizacijom ovog projekta”.

Inače, kompanija Euro Litijum Balkan započela je geološka istraživanja litijuma i bora u Kolubarskom okrugu u okviru dva projekta Valjevo–Mionica i Valjevo sever. Zbog protesta građana istražni radovi na oba ova projekta su za sada obustavljeni.

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Povezani članci

Skladištenje energije kao čista alternativa regionima sa intenzivnim ugljenikom

Skladištenje energije je posebno važno za regione sa intenzivnim upotrebom uglja i emisijom ugljenika, jer pruža čistiju alternativu tradicionalnim termoelektranama na fosilna goriva. Kako se fosilna goriva postepeno gase, javlja se  potreba za alternativnim metodama. Skladištenje energije može da...

Komparativna analiza tehnologija baterija za skladištenje energije

Baterije igraju ključnu ulogu u obezbeđivanju kratkoročne fleksibilnosti energetskog sistema, nudeći prednosti kao što su geografska fleksibilnost i fleksibilnost veličine. Za razliku od nekih drugih sistema za skladištenje, kao što je pumpna hidroakumulacija, baterije ne zahtevaju specifične uslove, što...

Uloga obnovljivog vodonika u skladištenju energije i dekarbonizaciji

Obnovljiva električna energija se može efikasno skladištiti pretvaranjem u obnovljivi vodonik ili amonijak kroz proces elektrolize. Ova goriva se mogu direktno koristiti u različitim sektorima krajnje upotrebe ili skladištiti za kasniju konverziju nazad u električnu energiju. Kada se proizvodi...
error: Content is protected !!