Supported byspot_img
Supported byspot_img
RudarstvoŠpanija ima jedini poznati rudnik koltana u Evropi

Španija ima jedini poznati rudnik koltana u Evropi

Supported byspot_img
Supported byspot_img

Strategic Minerals je kompanija zadužena za eksploataciju u rudniku Penouta, koji se nalazi u Viana do Bolo u provinciji Orense. U junu prošle godine, Ksunta de Galicia je dala dozvolu za vađenje 50 miliona tona rude. Rudarska kompanija će za ovu inicijativu izdvojiti 40 miliona evra. Penouta je do danas jedini rudnik koltana u Evropi, jer je ujedno i jedini poznati rezervat na kontinentu.

Kompanija se nada da će izvući 50 miliona tona dragocenog crnog zlata iz rudnika sa kapacitetom ekstrakcije do 100 miliona tona. Koncesija rudarskoj kompaniji će trajati 30 godina.

Koltan omogućava proizvodnju tantala i niobijuma, dva osnovna metala za upotrebu u elektronici. Koltan je osnova za proizvodnju kondenzatora unutar mobilnih telefona. Ovaj mineral je mešavina kolumbita (oksid niobijuma, gvožđa i mangana) i tantalita (oksid tantala, gvožđa i mangana).

Supported by

Tantal je materijal koji omogućava proizvodnju visoko pouzdanih i stabilnih kondenzatora, uređaja koji su sposobni da izdrže ekstremno promenljive temperature, koje se kreću od 55 stepeni ispod nule do 125 stepeni iznad nule.

Poslednjih godina je Španija počela visoko da se kotira u smislu nalazišta minerala koji su neophodni za tehnološke promene koje dolaze. Španija je u privilegovanoj poziciji u pogledu potencijala za proizvodnju baterija za električna vozila. Ima dva najznačajnija nalazišta ovog metala u Evropi.

Eksploatacija ovih resursa još nije počela, ali postoje kompanije koje su dobro napredovale u nastojanjima da iskoriste ove rudnike. Najveći rudnik litijuma u ​​Evropi nalazi se u San Hose de Valdeflorezu, u provinciji Kaseres. Drugi je u Las Navasu, u opštini Kanaveral, takođe u provinciji Kaseres.

Izvor : The Corner

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Povezani članci

Istraživanje rudarstva u Srbiji: Lekcije naučene iz grešaka stranih kompanija

Srbija poseduje bogate mineralne resurse, što privlači pažnju stranih rudarskih kompanija koje žele da iskoriste potencijal zemlje. Ove kompanije igraju značajnu ulogu u istraživanju i razvoju mineralnih nalazišta, doprinoseći ekonomskom rastu. Međutim, dosadašnja iskustva su ukazala na neke greške...

Zinnwald je postao drugi najveći litijumski projekat iz tvrdog kamena u EU

Zinnwald Lithium plc, evropska litijumska kompanija, najavila je objavljivanje ažurirane nezavisne procene mineralnih resursa za svoj litijumski projekat Zinnwald koji se nalazi u Saksoniji, u istočnoj Nemačkoj. Ažuriranje MRE za 2024. uključuje 26.911 metara novog dijamantskog jezgrenog bušenja kroz 84...

Kritične sirovine u Srbiji: Ispunjavanje uslova za održivi razvoj

Kritične sirovine imaju izuzetno važnu ulogu u različitim industrijama, uključujući obnovljive izvore energije, elektroniku i automobilski sektor. Kako globalna potražnja za ovim resursima i dalje raste, osiguranje bezbednog i održivog snabdevanja kritičnim sirovinama postalo je prioritet za mnoge zemlje....
Supported byspot_img
error: Content is protected !!