Supported byElevatePR Digital
Supported byspot_img
RudarstvoRanjivost lanca snabdevanja u EU i ostvarivanje međunarodne saradnje

Ranjivost lanca snabdevanja u EU i ostvarivanje međunarodne saradnje

Supported byspot_img
Supported byspot_img

Napor Evropske komisije da primeni Zakon o kritičnim sirovinama (CRMA) naglašava hitnu potrebu da se reši veliko oslanjanje EU na nesigurne izvore kritičnih sirovina. S obzirom na to da će potražnja porasti zbog zelene i digitalne tranzicije, zavisnost EU od zemalja poput Kine za materijale kao što su retke zemlje, galijum, magnezijum i bor izaziva zabrinutost.

CRMA ima za cilj da ublaži ovaj rizik postavljanjem ambicioznih ciljeva za 17 strateških sirovina do 2030. Ovi ciljevi uključuju povećanje domaće ekstrakcije, prerade i reciklaže, uz istovremeno diverzifikaciju izvora uvoza. CRMA uvodi mere kao što su identifikacija strateških projekata, podsticaja i pojednostavljivanje procedura za izdavanje dozvola.

Implementaciju CRMA će nadgledati Evropska komisija i Odbor za kritične sirovine, sastavljen od predstavnika država članica. Komisija već preduzima korake za sprovođenje odredbi o zajedničkoj kupovini, pozivajući zainteresovane strane da učestvuju u mehanizmima agregacije potražnje.

Supported by

Međutim, postizanje diversifikacije izvora snabdevanja predstavlja izazove, s obzirom na koncentraciju resursa i ograničene mogućnosti eksploatacije unutar EU. Saradnja sa zemljama van EU je od suštinskog značaja, kao što je navedeno u članu 37 CRMA, sa fokusom na strateška partnerstva za poboljšanje otpornosti lanca snabdevanja.

Komisija je pokrenula partnerstva i političke dijaloge sa različitim zemljama kako bi promovisala održive lance vrednosti. Ovi sporazumi imaju za cilj da olakšaju razgovore o potencijalnim projektima i finansijskim aranžmanima.

Partnerski forum EU-SAD za bezbednost minerala ima za cilj da uključi zemlje koje snabdevaju resurse kako bi se podstakli lanci snabdevanja mineralima.

Ukratko, napori EU da obezbedi kritične sirovine kroz CRMA i međunarodne inicijative odražavaju proaktivan pristup rešavanju ranjivosti lanca snabdevanja i promovisanju održivog razvoja.

Izvor: miningwatch.news

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Povezani članci

Srbija: EU računa na saradnju sa Srbijom u sektoru rudarstva

U martu je Evropski savet usvojio Zakon o kritičnim sirovinama (Critical Raw Minerals Act - CRMA), osmišljen da ojača samodovoljnost EU u sektoru retkih minerala i smanji zavisnost, naročito od Kine, te da istovremeno poveća saradnju s prijateljskim državama....

Srbija: Projekat Jadar očekuje zeleno svetlo posle izbora

Odmah po okončanju lokalnih izbora, zakazanih za 2. jun, aktuelna vlast u Srbiji će početi da propagira kopanje litijuma u Jadru iako će tako nešto izazvati veliki otpor građana, smatra domaća stručna javnost. Kopanje litijuma na našim prostorima je, bar...

Evropi su neophodne investicije kako bi se obezbedile sirovine za proizvodnju električnih vozila

Oslanjanje Evrope na uvoz većine sirovina za proizvodnju električnih vozila pokazuje se neodrživim, čineći njenu ekonomiju ranjivom. EIT samit o sirovinama odžao se u Briselu po prvi put od kada je u martu odobren zakon EU o kritičnim sirovinama...
error: Content is protected !!