Supported byElevatePR Digital
Supported byspot_img
RudarstvoAdriatic Metals preuzima upravljanje ležištem Rupice u Bosni i Hercegovini

Adriatic Metals preuzima upravljanje ležištem Rupice u Bosni i Hercegovini

Supported byspot_img
Supported byspot_img

Adriatic Metals preuzima ulogu operatera razvoja ležišta Rupice, vitalne komponente rudnika srebra Vareš koji se nalazi u centralnoj Bosni.

Od 2022. godine lokalna kompanija Nova Mining and Construction nadgledala je razvoj ležišta Rupice. Međutim, u junu prošle godine, Adriatic se odlučio za implementaciju ubrzanog razvojnog akcionog plana, angažujući iskusne međunarodne operatere za povećanje nivoa produktivnosti. Adriatic je kao razlog za odluku naveo neispunjavanje ugovornih očekivanja od strane izvođača.

Rudarska kompanija je sada raskinula ugovor o uslugama sa Novom. Obe strane su potpisale sporazum o poravnanju i raskidu, kojim je Adriatiku omogućeno da nakon zaključenja preuzme rad rudnika.

Supported by

Adriatic je istakao značajno povećanje podzemnog kvartalnog razvoja u Rupicama, izveštavajući o porastu od 71% od implementacije akcionog plana ubrzanog razvoja.

Ležište Rupice je deo nedavno otvorenog rudnika srebra u Varešu, što predstavlja prvu novu eksploataciju koja je počela u Evropi posle više od jedne decenije.

Pol Kronin, generalni direktor i izvršni direktor Adriatica, rekao je da je trenutak pogodan za prelazak na vlasnika-operatora rudarstva. Kronin je naglasio potencijal da projekat Vareš postane jedan od najjeftinijih proizvođača srebra na svetu, potvrđujući posvećenost kompanije smanjenju troškova rudarstva kroz operativna poboljšanja, strogo upravljanje troškovima i optimizovane procese nabavke.

Pre sticanja statusa komercijalne proizvodnje, projekat Vareš je činio 25% direktnih stranih ulaganja u BiH 2022. godine i predviđa se da će doprineti 2% BDP-u zemlje tokom svoje operativne faze.

Adriatic napominje da su oko 27% zaposlenih u rudniku žene, što premašuje i globalni prosjek rudarske radne snage od 15%, prema izveštaju Svetske banke za 2020. godinu.

Izvor: miningwatch.news

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Povezani članci

Srbija: EU računa na saradnju sa Srbijom u sektoru rudarstva

U martu je Evropski savet usvojio Zakon o kritičnim sirovinama (Critical Raw Minerals Act - CRMA), osmišljen da ojača samodovoljnost EU u sektoru retkih minerala i smanji zavisnost, naročito od Kine, te da istovremeno poveća saradnju s prijateljskim državama....

Srbija: Projekat Jadar očekuje zeleno svetlo posle izbora

Odmah po okončanju lokalnih izbora, zakazanih za 2. jun, aktuelna vlast u Srbiji će početi da propagira kopanje litijuma u Jadru iako će tako nešto izazvati veliki otpor građana, smatra domaća stručna javnost. Kopanje litijuma na našim prostorima je, bar...

Evropi su neophodne investicije kako bi se obezbedile sirovine za proizvodnju električnih vozila

Oslanjanje Evrope na uvoz većine sirovina za proizvodnju električnih vozila pokazuje se neodrživim, čineći njenu ekonomiju ranjivom. EIT samit o sirovinama odžao se u Briselu po prvi put od kada je u martu odobren zakon EU o kritičnim sirovinama...
error: Content is protected !!