Supported byElevatePR Digital
Supported byspot_img
RudarstvoOtkriće nalazišta germanijuma i galijuma u ​​Grčkoj predstavlja ekonomsku priliku

Otkriće nalazišta germanijuma i galijuma u ​​Grčkoj predstavlja ekonomsku priliku

Supported byspot_img
Supported byspot_img

Istraživačka kompanija Rockfire Resources dospela je u žižu javnosti prošlog leta nakon vesti o nalazištima metala germanijuma i galijuma u regionu Peloponeza u Grčkoj. Bušenje koje je sprovela ova kompanija otkrilo je visokokvalitetni germanijum i povišeni galijum, što je značajno uticalo na vrednost njenog projekta Molaoi.

U nedavnoj prezentaciji zvaničnicima iz grčkog ministarstva energetike, Rockfire Resources je izneo planove za dalja istražna bušenja i studiju održivosti novootkrivenog resursa, koja bi trebalo da počnu ove godine. Ustanovljeno je i prisustvo srebra na Molaoi imovini.

I germanijum i galijum imaju kritičan status na listama minerala SAD i EU zbog njihove geološke oskudice, a galijum se nalazi i na listi u UK. Nedavna ograničenja izvoza koja je objavila Kina, navodeći razloge nacionalne bezbednosti, naglasila su globalni značaj ovih metala.

Supported by

Ovi metali igraju ključnu ulogu u savremenoj tehnologiji, nalazeći primenu u elektronici, solarnim ćelijama, poluprovodnicima i vojnoj opremi. S obzirom da je globalni lanac snabdevanja germanijumom i galijumom podložan poremećajima zbog njihove oskudice, otkriće u Grčkoj je od velikog značaja.

U međuvremenu, Evropska unija aktivno traži alternative kineskom snabdevanju, posebno pozivajući kompanije za proizvodnju aluminijuma i cinka da istraže mogućnosti za proizvodnju galijuma. Mitilineos Energi & Metals, grčki proizvođač aluminijuma, je pozvan da započne proizvodnju galijuma u ​​svojoj rafineriji Agios Nikolaos. Ova inicijativa ima za cilj da smanji oslanjanje na kineske izvore, koji trenutno isporučuju većinu galijuma i germanijuma u ​​EU.

Sve u svemu, potvrda o nalazištima germanijuma i galijuma u ​​Grčkoj označava prekretnicu u pejzažu istraživanja minerala u zemlji, sa potencijalnim implikacijama na globalne lance snabdevanja i ekonomsku dinamiku.

Izvor: miningwatch.news

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Povezani članci

Verde Magnezijum- pozicioniranje Rumunije u vodećeg proizvođača magnezijuma u ​​EU

Investicioni plan kompanije Verde Magnezijum u Rumuniji predstavlja značajan korak ka smanjenju zavisnosti Evropske unije od uvezenog magnezijuma, posebno iz Kine. Reaktiviranjem zatvorenog rudnika magnezijuma i osnivanjem fabrike za preradu, kompanija ima za cilj da,ne samo zadovolji domaću potražnju,...

Potencijal skandijuma za transformacije na polju čiste energije

Uprkos malom prisustvu u Zemljinoj kori, skandijum ima ogroman potencijal da napravi promenu na polju čiste energije. Njegova izvanredna svojstva, kao što su poboljšanje gorivih ćelija sa čvrstim oksidom i stvaranje robusnih, ali laganih legura, samo su deo njegovih...

Pronalaženje puta ka sirovinama u doba čiste energije

Kako svet prelazi na tehnologije čiste energije, lanci snabdevanja prolaze kroz transformaciju, od fosilnih goriva ka nefosilnim mineralima. Od litijuma i nikla za baterije do bakra i elemenata retkih zemalja za različite komponente, ovi materijali su neophodni za pokretanje...
error: Content is protected !!