Supported byspot_img
Supported byspot_img
RudarstvoOdržive sirovine za zelenu tehnologiju Evrope

Održive sirovine za zelenu tehnologiju Evrope

Supported byspot_img
Supported byspot_img

Zakonom o kritičnim sirovinama industrija EU je sve svesnija potrebe da promeni pristup izvorima sirovina i izgradi saveze u lancu snabdevanja koji osiguravaju otpornost i pomažu u postizanju ambicija Zelenog dogovora.

Od krize retkih zemalja početkom 2000-ih, do današnjeg kraha magnezijuma, galijuma i germanijum-grafita intervali koji pokazuju evropske ranjivosti postaju sve kraći. Nastala zavisnost stvara pritisak na političko rukovodstvo u EU. Čini se da su evropske institucije priznale ovu pretnju konkurentnosti evropskoj industriji.

Integracija proizvodnje sirovina ne poznaje granice zemalja, obavezuje ih da rade zajedno. Tokom raznih ekonomskih kriza, Evropa je obezbedila sistemski prosperitet i trgovinu, pronalaženjem saveznika i obezbeđivanjem pristupa energentima i neenergetskim proizvodima.

Supported by

Danas se EU suočava sa još jednim izazovom: klimatske promene i potrebna tranzicija energije, potrošnja i proizvodnja, pomeraju pravila igre na novi nivo žestoke konkurencije. Akcenat je na evropskoj moći inovacija i pronalaženju odgovora na ogroman zadatak suočavanja sa klimatskim promenama.

ESG i geopolitički imperativi uz održavanje prosperiteta zavisiće od tranzicije robe: metali i minerali će pokretati planetu. Povećanje potražnje za metalima potrebnim za robu kao što su e-vozila i infrastruktura koja će obaviti ovaj posao biće ogromna – ne možemo ni da zamislimo. Ovo zahteva hrabre korake u načinu na koji tretiramo i koristimo sirovine: ne samo specifične u obliku aplikacija ili tehnologija, već i sistemske kroz lance vrednosti. Na kraju krajeva, uticaj na održivost vožnje e-vozila zavisi od održivosti sirovina od kojih je napravljeno.

Evropsko rudarstvo se pojavljuje kao strateški oslonac za autonomiju u zelenom, digitalnom i odbrambenom sektoru. Može da obezbedi sirovine potrebne za pokretanje turbine na vetar i bateriju za skladištenje ove električne energije, ali i služi kao merilo za ESG standarde za uvezene materijale.

Zeleni dogovor EU nije jedina politika tranzicije održivosti – trka za sirovinama će se još više intenzivirati, boreći se za pristup najperspektivnijim nalazištima. Kontrola nad pravima na eksploataciju i kapacitetima za preradu biće odlučujući geopolitički izazov u ​​decenijama koje dolaze. Evropa mora da iskoristi svoja ležišta kritičnih i strateških materijala, koristeći znanje i stručnost rudarskih kompanija EU sa minimalnim uticajem na životnu sredinu.

Mora da se uključi u partnerstvo sa saveznicima spremnim da podrže visoke standarde u pitanjima životne sredine, socijalnim pitanjima i pitanjima upravljanja.

Osim reciklaže, integrisanje rudarstva u koncept kružne ekonomije može minimizirati ekstrakciju primarne sirovine za druge sektore.

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Povezani članci

Terra Balcanica vidi neiskorišćene mogućnosti na Balkanu

Terra Balcanica, kanadska kompanija za istraživanje kritičnih metala, vidi neiskorišćene mogućnosti na zapadnobalkanskom poluostrvu. Šta dobijate kada kombinujete vekove rudarstva, dve evropske jurisdikcije pogodne za eksploataciju resursa, obrazovanu radnu snagu i kontinent koji gladuje za ključnim metalnim resursima? Naš je disciplinovan...

Protiv ponovnog otvaranja rudnika Brskovo glasali država i NVO sektor

Komisija za analizu ugovora o koncesiji za ponovno otvaranje rudnika Brskovo kod Mojkovca juče je većinom glasova usvojila zaključak da se koncesionaru Brskovo Mine više ne produžava koncesija izdata 2010. godine, za koju su rokovi do sada šest puta...

Avrupa Minerals u potrazi za mineralnim bogatstvima Portugalije i Finske

Avrupa Minerals Ltd. je iznela planove o svojim istraživačkim poduhvatima širom Portugalije i Finske. Avrupina priča nije samo o rudarstvu, radi se o utiranju puta za snabdevanje evropskim mineralnim resursima i u budućnosti. Projekat Sesmarias u Portugaliji predstavlja veliki potencijal,...
Supported byspot_img
error: Content is protected !!