Supported byspot_img
Supported byspot_img
RudarstvoNovi projekti rudarstva i prerade litijuma koji će ojačati evropske lance snabdevanja

Novi projekti rudarstva i prerade litijuma koji će ojačati evropske lance snabdevanja

Supported byspot_img
Supported byspot_img

Nekoliko evropskih projekata za rudarstvo i rafinaciju litijuma pokreće komercijalne operacije sledeće godine da regionalizuju svoje lance snabdevanja baterijama i smanje zavisnost od uvezenog materijala.

Na osnovu postojećih planova, godišnji kapacitet prerade litijuma u ​​Evropi će dostići približno 650.000 mt/godišnje do 2028. godine, sa više od 20 projekata koji trenutno unapređuju svoje rudarske i rafinerske operacije ka punoj komercijalnoj proizvodnji.

Rast evropske domaće litijumske industrije dolazi usred sve veće zabrinutosti zbog predstojećeg globalnog nedostatka u snabdevanju materijalima neophodnim za proizvodnju litijum-jonskih baterija, uključujući litijum, grafit, bakar, kobalt i nikl.

Supported by

U Evropi, opasnost od deficita u snabdevanju se pogoršava rastućim tržištem električnih vozila na baterije za koje se predviđa da će rasti sa kombinovanom godišnjom stopom rasta  od 27% između 2023. i 2027. godine.

Evropski zakon o kritičnim sirovinama će ubrzati dobijanje dozvola za projekte

Evropski savet i Evropski parlament postigli su 14. novembra privremeni sporazum za usvajanje Evropskog zakona o kritičnim sirovinama ili CRMA.

Predložena uredba zahteva da kapaciteti EU duž strateškog lanca snabdevanja sirovinama zadovoljavaju najmanje 10% godišnje potrošnje u EU iskopanog materijala, najmanje 40% potrošnje prerađenih proizvoda i najmanje 25% potrošnje recikliranog materijala.

Uredba takođe zahteva da ne više od 65% godišnje potrošnje EU svake strateške sirovine u bilo kojoj relevantnoj fazi prerade ne dolazi iz jedne treće zemlje.

Uredba takođe nastoji da poveća domaću proizvodnju kritičnih sirovina u EU tako što će identifikovati strateške projekte koji bi imali koristi od bržih procedura izdavanja dozvola i finansiranja uz pomoć EU.

Prema sporazumu između saveta i parlamenta, proces izdavanja dozvola trajao bi najviše 27 meseci za projekte ekstrakcije i 15 meseci za projekte prerade i reciklaže, sa vremenskim okvirom koji bi uključivao javne konsultacije za procenu uticaja projekta na životnu sredinu.

Evropski programeri projekata pozdravili su određivanje strateških projekata i ubrzani proces izdavanja dozvola koji se pruža u okviru CRMA.

Izvor:S&P Global

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Povezani članci

Terra Balcanica vidi neiskorišćene mogućnosti na Balkanu

Terra Balcanica, kanadska kompanija za istraživanje kritičnih metala, vidi neiskorišćene mogućnosti na zapadnobalkanskom poluostrvu. Šta dobijate kada kombinujete vekove rudarstva, dve evropske jurisdikcije pogodne za eksploataciju resursa, obrazovanu radnu snagu i kontinent koji gladuje za ključnim metalnim resursima? Naš je disciplinovan...

Protiv ponovnog otvaranja rudnika Brskovo glasali država i NVO sektor

Komisija za analizu ugovora o koncesiji za ponovno otvaranje rudnika Brskovo kod Mojkovca juče je većinom glasova usvojila zaključak da se koncesionaru Brskovo Mine više ne produžava koncesija izdata 2010. godine, za koju su rokovi do sada šest puta...

Avrupa Minerals u potrazi za mineralnim bogatstvima Portugalije i Finske

Avrupa Minerals Ltd. je iznela planove o svojim istraživačkim poduhvatima širom Portugalije i Finske. Avrupina priča nije samo o rudarstvu, radi se o utiranju puta za snabdevanje evropskim mineralnim resursima i u budućnosti. Projekat Sesmarias u Portugaliji predstavlja veliki potencijal,...
Supported byspot_img
error: Content is protected !!