Supported byElevatePR Digital
Supported byspot_img
RudarstvoLitijumski projekat Jadar: Briga o životnoj sredini i perspektiva stručnjaka

Litijumski projekat Jadar: Briga o životnoj sredini i perspektiva stručnjaka

Supported byspot_img
Supported byspot_img

Smatra se da rudnik litijuma povezan sa projektom Jadar nema značajnog uticaja na životnu sredinu, prema konsenzusu profesora Rudarsko-geološkog fakulteta, Čedomira Beljića i Nikole Lilića, koji su doprineli izradi Studije o proceni uticaja na životnu sredinu. Oni su jasno stavili do znanja da projekat ne obuhvata samo rudarske aktivnosti već i tehnološku obradu, što je aspekt izvan njihovog delokruga, što ih je navelo da se uzdrže od razgovora o njegovim efektima.

Iskusni stručnjaci tvrde da se poštovanjem najviših standarda zaštite životne sredine može efikasno upravljati potencijalnim uticajima, ističe Demostat.

Postoji jaka osnova za izvođenje projekta koji, iz ekološke perspektive i perspektive zaštite životne sredine, može biti i zdrav i uspešan, bez incidenata. Međutim, profesori su priznali da rudarstvo neizbežno utiče na životnu sredinu u različitom stepenu, baveći se zabrinutošću u intervjuu Demostata o potencijalnim posledicama na vodu, vazduh, tlo, poljoprivredu i biodiverzitet.

Supported by

Odgovarajući na pitanja o tome da li Jadarski rudnik, posebno zbog otpada, može predstavljati veću ekološku pretnju od ostalih rudnika u Srbiji, istakli su da je svako ležište jedinstveno, da predstavlja neobnovljiv resurs sa svojim specifičnim karakteristikama. Isti princip važi i za uobičajena poređenja u srpskom javnom diskursu, kao što je ideja da „ako litijum može da se kopa u Nemačkoj, može da se kopa i u Srbiji“.

Studije o proceni uticaja na životnu sredinu, posebno za složene projekte kao što je Jadar, sprovode stručni timovi koji poseduju potrebne kompetencije i profesionalnu odgovornost. Nakon objavljivanja studije, predviđena je javna rasprava, koja će kulminirati tako što će tehnička komisija resornog ministarstva predstaviti Vladi preporuke za prihvatanje ili odbijanje. Profesori su istakli da je ceo ovaj proces definisan zakonom, ističući da javnost nije isključena. Međutim, napomenuli su da je rad na studiji o proceni uticaja zaustavljen kada je projekat obustavljen, čime je javnost ostala bez pristupa njenim podacima.

Očekuje se da resorno ministarstvo i Vlada Srbije organizuju javnu raspravu na kojoj će biti uključene sve relevantne institucije u zemlji, koje obuhvataju rudarstvo, inženjerstvo i prirodne nauke. Cilj je bio da se do zaključaka dođe kroz kompetentnu i inkluzivnu debatu, obezbeđujući da građani ne budu isključeni iz procesa donošenja odluka.

Izvor:Demostat

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Povezani članci

Verde Magnezijum- pozicioniranje Rumunije u vodećeg proizvođača magnezijuma u ​​EU

Investicioni plan kompanije Verde Magnezijum u Rumuniji predstavlja značajan korak ka smanjenju zavisnosti Evropske unije od uvezenog magnezijuma, posebno iz Kine. Reaktiviranjem zatvorenog rudnika magnezijuma i osnivanjem fabrike za preradu, kompanija ima za cilj da,ne samo zadovolji domaću potražnju,...

Potencijal skandijuma za transformacije na polju čiste energije

Uprkos malom prisustvu u Zemljinoj kori, skandijum ima ogroman potencijal da napravi promenu na polju čiste energije. Njegova izvanredna svojstva, kao što su poboljšanje gorivih ćelija sa čvrstim oksidom i stvaranje robusnih, ali laganih legura, samo su deo njegovih...

Pronalaženje puta ka sirovinama u doba čiste energije

Kako svet prelazi na tehnologije čiste energije, lanci snabdevanja prolaze kroz transformaciju, od fosilnih goriva ka nefosilnim mineralima. Od litijuma i nikla za baterije do bakra i elemenata retkih zemalja za različite komponente, ovi materijali su neophodni za pokretanje...
error: Content is protected !!