Supported byspot_img
Supported byspot_img
RudarstvoKnićani ne žele rudarenje u svom kraju - Udruženje traži izmenu prostornog...

Knićani ne žele rudarenje u svom kraju – Udruženje traži izmenu prostornog plana

Supported byspot_img
Supported byspot_img

Na području Knića mogućnost za istražne radnje i eksploataciju ruda treba isključiti kroz izmenu opštinskog prostornog plana i donošenjem programa zaštite životne sredine, smatraju u udruženju “Ekomar” iz Kragujevca.

– Neophodna je i inicijativa za izmenu prostornog plana opštine Knić kojim se predviđaju istražne radnje i eksploatacija mineralnih sirovina – navodi se u Izveštaju o stanju životne sredine u Kniću objavljenom na sajtu “Ekomara”.

Ističe se da je sa aspekta istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina poslednjih godina posebno aktuelna istočna strana Kotlenika, sa naslagama zlata i bakra. Naglašava se da su stanovnici Knića i brojni stručnjaci kroz različite proteste izrazili “apsolutno neslaganje” sa planiranim istražnim radnjama radi eksploatacije ruda na području istočnog Kotlenika u knićkoj opštini. Ukazano je da je rešenjem Ministarstva rudarstva i energetike od 1. marta 2021. preduzeću Stara planina Resources odobreno izvođenje geoloških istraživanja bakra, zlata i prateće polimetaličke mineralizacije na teritoriji opštine Knić, kao i Kraljeva.

Supported by

Napomenuli su da to rešenje važi do 1. marta 2024, ali se važenje može produžiti na zahtev nosioca istraživanja.

– Podnosi se (zahtev) nakasnije 30 dana pre njegovog isteka određenog ovim odobrenjem za istraživanje, “pod uslovom da je izvršen najmanje 75% od projektom planiranog obima i dinamike istražnih radova – navodi se u rešenju ministarstva.

U “Ekomaru” su kazali da treba proveriti da li je takav zahtev podnet ministarstvu.

Na teritoriji opštine Knić nema aktivnih rudnika, a u selu Lipnica kod Gruže je nekada bio sada zatvoreni rudnik gipsa u kojem se godišnje iskopavalo 50.000 tona gipsa i 15.000 tona kvarca. Ta eksploatacija je prekinuta i rudnik je konzerviran.

Na više lokaliteta u ataru sela Borač nalaze se rezerve uranijuma i pratećeg torijuma.

Izvor : N1/ Beta 

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Povezani članci

Terra Balcanica vidi neiskorišćene mogućnosti na Balkanu

Terra Balcanica, kanadska kompanija za istraživanje kritičnih metala, vidi neiskorišćene mogućnosti na zapadnobalkanskom poluostrvu. Šta dobijate kada kombinujete vekove rudarstva, dve evropske jurisdikcije pogodne za eksploataciju resursa, obrazovanu radnu snagu i kontinent koji gladuje za ključnim metalnim resursima? Naš je disciplinovan...

Protiv ponovnog otvaranja rudnika Brskovo glasali država i NVO sektor

Komisija za analizu ugovora o koncesiji za ponovno otvaranje rudnika Brskovo kod Mojkovca juče je većinom glasova usvojila zaključak da se koncesionaru Brskovo Mine više ne produžava koncesija izdata 2010. godine, za koju su rokovi do sada šest puta...

Avrupa Minerals u potrazi za mineralnim bogatstvima Portugalije i Finske

Avrupa Minerals Ltd. je iznela planove o svojim istraživačkim poduhvatima širom Portugalije i Finske. Avrupina priča nije samo o rudarstvu, radi se o utiranju puta za snabdevanje evropskim mineralnim resursima i u budućnosti. Projekat Sesmarias u Portugaliji predstavlja veliki potencijal,...
Supported byspot_img
error: Content is protected !!