Supported byElevatePR Digital
Supported byspot_img
RudarstvoIstraživanje potencijalnih ležišta škriljaca usred promenljive političke dinamike u Švedskoj

Istraživanje potencijalnih ležišta škriljaca usred promenljive političke dinamike u Švedskoj

Supported byspot_img
Supported byspot_img

District Metals je podneo zahtev za osam dodatnih licenci za istraživanje mineralnih sirovina koje pokriva površinu veću od 90.000 hektara, a ciljaju na ležišta škriljaca. Depoziti škriljaca u Švedskoj obično sadrže energiju i metale za baterije koji su veoma traženi ovih dana. Nalazište Viken, na primer, sadrži uranijum, nikl, bakar i cink. Iako moratorijum za uranijum ostaje na snazi u Švedskoj, nedavno je došlo do izvesnih promena u političkom stavu o moratorijumu.

Vlada je sada zvanično pokrenula istragu za ukidanje moratorijuma, što bi bila odlična vest za District Metals pošto projekat Viken sadrži približno 1,15 milijardi funti uranijuma po ​ procenama resursa za 2014. Ulažući u dodatne projekte i imovinu, District Metals koristi prednosti svog geološkog znanja i promenljive političke dinamike u Švedskoj da postane jedna od najvećih kompanija za proizvodnju uranijuma u ​​zemlji.

Izvor: miningwatch.news

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Povezani članci

Verde Magnezijum- pozicioniranje Rumunije u vodećeg proizvođača magnezijuma u ​​EU

Investicioni plan kompanije Verde Magnezijum u Rumuniji predstavlja značajan korak ka smanjenju zavisnosti Evropske unije od uvezenog magnezijuma, posebno iz Kine. Reaktiviranjem zatvorenog rudnika magnezijuma i osnivanjem fabrike za preradu, kompanija ima za cilj da,ne samo zadovolji domaću potražnju,...

Potencijal skandijuma za transformacije na polju čiste energije

Uprkos malom prisustvu u Zemljinoj kori, skandijum ima ogroman potencijal da napravi promenu na polju čiste energije. Njegova izvanredna svojstva, kao što su poboljšanje gorivih ćelija sa čvrstim oksidom i stvaranje robusnih, ali laganih legura, samo su deo njegovih...

Pronalaženje puta ka sirovinama u doba čiste energije

Kako svet prelazi na tehnologije čiste energije, lanci snabdevanja prolaze kroz transformaciju, od fosilnih goriva ka nefosilnim mineralima. Od litijuma i nikla za baterije do bakra i elemenata retkih zemalja za različite komponente, ovi materijali su neophodni za pokretanje...
error: Content is protected !!