Supported byspot_img
Supported byspot_img
RudarstvoInicijativa GR4FITE3 jača evropski lanac snabdevanja grafitom

Inicijativa GR4FITE3 jača evropski lanac snabdevanja grafitom

Supported byspot_img
Supported byspot_img

U potezu za očuvanjem nacionalne bezbednosti, Kina od 1. decembra izdaje dozvole za izvoz određenih proizvoda od grafita. Sa sve većom potražnjom za električnim vozilima koja podstiče proizvođače automobila da traže nove zalihe grafita, čini se da je ova odluka usmerena na omogućavanje Kini da kontroliše zalihe kritičnih minerala.

Kao primarni svetski proizvođač i izvoznik grafita, Kina prerađuje preko 90% globalnog grafita u materijal koji se koristi u anodama EV baterija. Od 2021. godine proizvodnja sintetičkog grafita čini 70% od ukupne proizvodnje.

U svetlu kineskih izvoznih ograničenja, rad projekta GR4FITE3 je strateški relevantan jer se bavi ključnim izazovima u globalnom lancu snabdevanja grafitom. Pošto će zakon EU o ključnim mineralima verovatno stupiti na snagu početkom 2024. godine, sintetički grafit je dodat na listu strateških sirovina.

Supported by

Projekat GR4FITE3 fokusira se na uspostavljanje održivog evropskog lanca snabdevanja od početka do kraja, sve u cilju smanjenja zavisnosti od kineskog grafita.

Štaviše, GR4FITE3 uključuje inovativne, kontinuirane i niskoenergetske procese za iskopavanje rude, poboljšavajući efikasnost proizvodnje grafita i usklađujući se sa ciljevima održivosti. Ovo se odnosi na zabrinutost u vezi sa ekološkim otiskom proizvodnje baterija, što je ključno kako raste potražnja za električnim vozilima i skladištenjem obnovljive energije. Novi kompoziti na bazi silicijuma, napravljeni od prirodnih i recikliranih grafitnih materijala, pokazuju inovativni pristup razvoju materijala, uključujući recikliranje i smanjenje zavisnosti od prirodnih resursa.

Projekat će diverzifikovati lanac snabdevanja, podržati održivost životne sredine, promovisati inovacije i strateško investiranje u kritične minerale, a sve sa ciljem da se doprinese sigurnijoj, otpornijoj i zelenijoj budućnosti za proizvodnju litijum-jonskih baterija u Evropi.

Izvor :GR4FITE3

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Povezani članci

Istraživanje rudarstva u Srbiji: Lekcije naučene iz grešaka stranih kompanija

Srbija poseduje bogate mineralne resurse, što privlači pažnju stranih rudarskih kompanija koje žele da iskoriste potencijal zemlje. Ove kompanije igraju značajnu ulogu u istraživanju i razvoju mineralnih nalazišta, doprinoseći ekonomskom rastu. Međutim, dosadašnja iskustva su ukazala na neke greške...

Zinnwald je postao drugi najveći litijumski projekat iz tvrdog kamena u EU

Zinnwald Lithium plc, evropska litijumska kompanija, najavila je objavljivanje ažurirane nezavisne procene mineralnih resursa za svoj litijumski projekat Zinnwald koji se nalazi u Saksoniji, u istočnoj Nemačkoj. Ažuriranje MRE za 2024. uključuje 26.911 metara novog dijamantskog jezgrenog bušenja kroz 84...

Kritične sirovine u Srbiji: Ispunjavanje uslova za održivi razvoj

Kritične sirovine imaju izuzetno važnu ulogu u različitim industrijama, uključujući obnovljive izvore energije, elektroniku i automobilski sektor. Kako globalna potražnja za ovim resursima i dalje raste, osiguranje bezbednog i održivog snabdevanja kritičnim sirovinama postalo je prioritet za mnoge zemlje....
Supported byspot_img
error: Content is protected !!