Supported byElevatePR Digital
Supported byspot_img
RudarstvoEU izabrala projekat Mustavaara za proučavanje vanadijum-titanijuma

EU izabrala projekat Mustavaara za proučavanje vanadijum-titanijuma

Supported byspot_img
Supported byspot_img

Strategic Resources Inc. je saopštio da je projekat Mustavaara u Finskoj izabran da bude deo AVANTIS-a, studije vredne 5 miliona evra o vanadijumu i titanijumu. EU je prepoznala potrebu za jačanjem pozicije u lancima snabdevanja vanadijumom i titanijumom. Trenutno ne postoji primarna ekstrakcija vanadijuma u ​​EU i 100% metala titanijuma i vanadijuma se uvozi, a većina dolazi iz Kine i Rusije. AVANTIS veruje da na osnovu poznatih domaćih resursa, EU može da zadovolji svoje rastuće potrebe za vanadijumom i titanijumom u budućnosti. Studija će proceniti nove metode ekstrakcije za proizvodnju dva različita predkoncentrata: (1) pre-koncentrat bogat ilmenitom, predkoncentrat sa titanijumom i (2) pre-koncentrat vanadijuma bez ilmenita.

Izvor : Junior Mining Network

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Povezani članci

Verde Magnezijum- pozicioniranje Rumunije u vodećeg proizvođača magnezijuma u ​​EU

Investicioni plan kompanije Verde Magnezijum u Rumuniji predstavlja značajan korak ka smanjenju zavisnosti Evropske unije od uvezenog magnezijuma, posebno iz Kine. Reaktiviranjem zatvorenog rudnika magnezijuma i osnivanjem fabrike za preradu, kompanija ima za cilj da,ne samo zadovolji domaću potražnju,...

Potencijal skandijuma za transformacije na polju čiste energije

Uprkos malom prisustvu u Zemljinoj kori, skandijum ima ogroman potencijal da napravi promenu na polju čiste energije. Njegova izvanredna svojstva, kao što su poboljšanje gorivih ćelija sa čvrstim oksidom i stvaranje robusnih, ali laganih legura, samo su deo njegovih...

Pronalaženje puta ka sirovinama u doba čiste energije

Kako svet prelazi na tehnologije čiste energije, lanci snabdevanja prolaze kroz transformaciju, od fosilnih goriva ka nefosilnim mineralima. Od litijuma i nikla za baterije do bakra i elemenata retkih zemalja za različite komponente, ovi materijali su neophodni za pokretanje...
error: Content is protected !!