Supported byspot_img
Supported byspot_img
RudarstvoEU i Grenland potpisali strateško partnerstvo za održive lance snabdevanja 

EU i Grenland potpisali strateško partnerstvo za održive lance snabdevanja 

Supported byspot_img
Supported byspot_img

EU je potpisala Memorandum o razumevanju (MoR) sa Vladom Grenlanda za strateško partnerstvo i razvoj održivih lanaca sirovina.

Izvršni potpredsednik za evropski zeleni dogovor, međuinstitucionalne odnose i predviđanje Evropske komisije, Maroš Šefčovič, potpisao je Memorandum o razumevanju sa Vladom Grenlanda, ministarkom trgovine, mineralnih resursa, pravde i ravnopravnosti polova, Naaja H. Nathanielsen.

Obimna prirodna bogatstva Grenlanda su glavna prednost za ubiranje prednosti globalnih lanaca vrednosti, jer nastoji da diversifikuje svoju ekonomiju na održiv način. 25 od 34 kritične sirovine koje je Komisija identifikovala kao strateški važne za evropsku industriju i zelenu tranziciju mogu se naći na Grenlandu.

Supported by

Potpisivanje Memoranduma o razumevanju će doprineti razvoju održivih projekata duž lanaca vrednosti sirovina, kao i postavljanju infrastrukture potrebne za njihov razvoj.

Pet oblasti saradnje

Ovim Memorandumom o razumevanju uspostavlja se bliska saradnja između Grenlanda i EU u sledećih pet oblasti:

Ekonomska i industrijska integracija lanaca vrednosti za kritične sirovine i druge sirovine. Ovo uključuje umrežavanje, zajednički razvoj projekata, kreiranje i promovisanje novih poslovnih modela, privlačenje investicija, podršku pristupu finansijama, olakšavanje trgovinskih veza, razvoj i integraciju podrške za ekonomsku diversifikaciju i osiguranje dobrog funkcionisanja i otpornosti ovih lanaca vrednosti.

Saradnja kako bi se iskoristili visoki međunarodni standardi zaštite životne sredine, društva i upravljanja (ESG), kako bi se osiguralo da sektor minerala Grenlanda bude poluga za održiv i inkluzivan ekonomski rast uz stvaranje lokalne i domaće vrednosti. Ovo uključuje održivu eksploataciju mineralnih resursa u bliskom dijalogu sa grenlandskim društvom – pojedincima, organizacijama, preduzećima i drugim zainteresovanim stranama – uzimajući u potpunosti u obzir jedinstvenu prirodu netaknute zemlje Grenlanda i primenu visokih ESG standarda utvrđenih u zakonodavstvu, sporazumima, smernicama i najbolje prakse.

Postavljanje infrastrukture potrebne za razvoj lanaca vrednosti sirovina. Ovo uključuje uzimanje u obzir specifičnosti transportnih i energetskih infrastrukturnih potreba Grenlanda, u zavisnosti od arktičkih ili subarktičkih uslova, i podržavanje mobilizacije sredstava za ovu infrastrukturu.

Jačanje kapaciteta i razvoj veština duž lanaca vrednosti sirovina. Ovo uključuje razvoj veština na svim nivoima u industriji sirovina i širem društvu.

Saradnja na istraživanju i inovacijama i razmeni znanja i tehnologija u vezi sa održivim istraživanjem, ekstrakcijom, preradom i rafinacijom sirovina. Grenland ispunjava uslove za učešće u Okvirnom programu EU za istraživanje i inovacije, a Podaci o posmatranju Zemlje i Copernicus predstavljaju obećavajuće mogućnosti od značaja za istraživanje minerala, odnosno mapiranje ležišta, praćenje rudarstva, uključujući upravljanje otpadom, i praćenje uticaja na životnu sredinu.

Sledeći koraci

Nakon potpisivanja Memoranduma o razumevanju, EU i Grenland će zajedno razviti strategiju sa konkretnim akcijama za sprovođenje Strateškog partnerstva u praksi.

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Povezani članci

Terra Balcanica vidi neiskorišćene mogućnosti na Balkanu

Terra Balcanica, kanadska kompanija za istraživanje kritičnih metala, vidi neiskorišćene mogućnosti na zapadnobalkanskom poluostrvu. Šta dobijate kada kombinujete vekove rudarstva, dve evropske jurisdikcije pogodne za eksploataciju resursa, obrazovanu radnu snagu i kontinent koji gladuje za ključnim metalnim resursima? Naš je disciplinovan...

Protiv ponovnog otvaranja rudnika Brskovo glasali država i NVO sektor

Komisija za analizu ugovora o koncesiji za ponovno otvaranje rudnika Brskovo kod Mojkovca juče je većinom glasova usvojila zaključak da se koncesionaru Brskovo Mine više ne produžava koncesija izdata 2010. godine, za koju su rokovi do sada šest puta...

Avrupa Minerals u potrazi za mineralnim bogatstvima Portugalije i Finske

Avrupa Minerals Ltd. je iznela planove o svojim istraživačkim poduhvatima širom Portugalije i Finske. Avrupina priča nije samo o rudarstvu, radi se o utiranju puta za snabdevanje evropskim mineralnim resursima i u budućnosti. Projekat Sesmarias u Portugaliji predstavlja veliki potencijal,...
Supported byspot_img
error: Content is protected !!