Supported byElevatePR Digital
Supported byspot_img
RudarstvoCrna Gora: Tara Resources osporava argumenete radne grupe za raskid ugovora o...

Crna Gora: Tara Resources osporava argumenete radne grupe za raskid ugovora o koncesiji

Supported byspot_img
Supported byspot_img

Argumenti koje je navela radna grupa za raskid ugovora o koncesiji sa kompanijom Rudnik Brskovo su činjenično netačni, nisu u skladu sa zakonom i u suprotnosti su sa politikom Vlade u protekle četiri godine, navodi Tara Resources.

Kompanija je saopštila da su im koncesiona prava dodeljena 2018. godine i da su od tada uložili značajna sredstva za ispunjavanje svih svojih istražnih obaveza, za koje je Vlada potvrdila da su ispunjene u junu 2019. godine.

„Vlada je već dva puta produžavala rokove u ugovoru o koncesiji zbog kašnjenja u završetku procesa prostornog planiranja, jer ugovor o koncesiji sadrži klauzulu koja uzima u obzir administrativna kašnjenja“, ističe se u saopštenju.

Supported by

Tara Resources je naveo da je međuresorna Vladina radna grupa preporučila Vladi da zbog ovih kašnjenja ponovo produži ugovor o koncesiji u oktobru prošle godine i da počne sa naplatom koncesionih naknada.

Napomenuli su da je Vlada tražila koncesionu naknadu od 650 hiljada EUR, koju je kompanija platila u januaru, ali nije došlo do produženja roka.

Tara Resources je naveo da se u zaključcima nove radne grupe, koju je imenovalo Ministarstvo energetike i rudarstva, preporučuje raskid ugovora o koncesiji, iako se ništa nije promenilo od poslednja dva produženja koje je Vlada odobrila zbog sopstvenih kašnjenja.

Kako su naveli, ovim se Vlada izlaže značajnim štetama zbog kršenja ugovora o koncesiji, uključujući štetu u okviru bilateralnog investicionog ugovora između Švajcarske i Crne Gore.

„Tara Resources je ispunila sve svoje obaveze i pokazala potencijal za značajan razvoj Crne Gore, sa mogućnošću zapošljavanja 550 ljudi i donošenjem značajnih ekonomskih koristi regionu i zemlji, uz poštovanje najboljih praksi u zaštiti životne sredine i zdravlja u EU, uspešno primenjenih u drugim rudnicima cinka u Španiji, Portugaliji i Švedskoj“, navodi Tara Resources.

Oni su istakli da su uvereni da će se ono što je predložila radna grupa pokazati kao činjenično nezakonito i netačno, te da Vlada neće usvojiti te zaključke.

Iz Tara Resources-a su saopštili da ostaju otvoreni za konstruktivan dijalog sa institucijama. 

Izvor: miningwatch.news

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Povezani članci

Verde Magnezijum- pozicioniranje Rumunije u vodećeg proizvođača magnezijuma u ​​EU

Investicioni plan kompanije Verde Magnezijum u Rumuniji predstavlja značajan korak ka smanjenju zavisnosti Evropske unije od uvezenog magnezijuma, posebno iz Kine. Reaktiviranjem zatvorenog rudnika magnezijuma i osnivanjem fabrike za preradu, kompanija ima za cilj da,ne samo zadovolji domaću potražnju,...

Potencijal skandijuma za transformacije na polju čiste energije

Uprkos malom prisustvu u Zemljinoj kori, skandijum ima ogroman potencijal da napravi promenu na polju čiste energije. Njegova izvanredna svojstva, kao što su poboljšanje gorivih ćelija sa čvrstim oksidom i stvaranje robusnih, ali laganih legura, samo su deo njegovih...

Pronalaženje puta ka sirovinama u doba čiste energije

Kako svet prelazi na tehnologije čiste energije, lanci snabdevanja prolaze kroz transformaciju, od fosilnih goriva ka nefosilnim mineralima. Od litijuma i nikla za baterije do bakra i elemenata retkih zemalja za različite komponente, ovi materijali su neophodni za pokretanje...
error: Content is protected !!