Supported byElevatePR Digital
Supported byspot_img
RudarstvoBudućnost kritičnih sirovina, inovacija i održivog razvoja na PDAC 2024

Budućnost kritičnih sirovina, inovacija i održivog razvoja na PDAC 2024

Supported byspot_img
Supported byspot_img

Delegaciju EU će predvoditi najviši zvaničnik EU g-đa Kerstin Jorna, generalni direktor Evropske komisije za unutrašnje tržište, industriju, preduzetništvo i mala i srednja preduzeća. Predstaviće Zakon o kritičnim sirovinama i njegov cilj da obezbedi sigurnu i održivu nabavku kritičnih sirovine za EU ​​i mogućnosti za ulaganje u ovaj sektor.

Kanada se pridružila Horizontu Evropa, ključnom programu EU za finansiranje istraživanja i inovacija, a sa EU može imati nove mogućnosti za saradnju u oblasti istraživanja i inovacija. Ove mogućnosti će predstaviti gospođa Marina Zanchi, direktorka Evropske zdravstvene i digitalne izvršne agencije (HaDEA).

Prisustvo EU i aktivnosti planirane za Dan EU na PDAC 2024 fokusiraju se na:

Supported by
  • Dostignuća Strateškog partnerstva Kanade i EU u sirovinama od 2021. godine
  • Podsticanje investicionih mogućnosti u sektoru istraživanja i rudarstva i obezbeđivanje održivog snabdevanja sirovinama za industriju
  • Podsticanje inovativnih i najsavremenijih tehnologija EU za istraživanje i rudarstvo u državama članicama
  • Promovisanje visokih ekoloških i društvenih standarda
  • Unapređenje mogućnosti saradnje u istraživanju i inovacijama

Pristup sirovinama je strateški cilj za EU, obzirom na njenu ambiciju vezano za zelenu i digitalnu tranziciju. Snabdevanja održivim sirovinama, posebno kritičnim sirovinama neophodnim za čiste tehnologije, digitalne, svemirske i odbrambene aplikacije, diverzifikacijom snabdevanja iz primarnih i sekundarnih izvora, je stoga jedan od preduslova da se ova tranzicija dogodi.

Govoriće ambasadorka EU u Kanadi dr Melita Gabrič a biće i kratak panel o dostignućima Kanada-EU Strateško partnerstvo za sirovine. Potom će govornici iz evropskih industrijskih alijansi i brojnih država članica EU predstaviti mogućnosti ulaganja u svoje zemlje.

Biće predstavljena najnovija dostignuća u vezi sa inovativnim i najsavremenijim tehnološkim rešenjima u sektorima istraživanja, rudarstva, prerade i reciklaže koje podržava program Horizont Evropa.

Izvor: miningwatch.news

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Povezani članci

Verde Magnezijum- pozicioniranje Rumunije u vodećeg proizvođača magnezijuma u ​​EU

Investicioni plan kompanije Verde Magnezijum u Rumuniji predstavlja značajan korak ka smanjenju zavisnosti Evropske unije od uvezenog magnezijuma, posebno iz Kine. Reaktiviranjem zatvorenog rudnika magnezijuma i osnivanjem fabrike za preradu, kompanija ima za cilj da,ne samo zadovolji domaću potražnju,...

Potencijal skandijuma za transformacije na polju čiste energije

Uprkos malom prisustvu u Zemljinoj kori, skandijum ima ogroman potencijal da napravi promenu na polju čiste energije. Njegova izvanredna svojstva, kao što su poboljšanje gorivih ćelija sa čvrstim oksidom i stvaranje robusnih, ali laganih legura, samo su deo njegovih...

Pronalaženje puta ka sirovinama u doba čiste energije

Kako svet prelazi na tehnologije čiste energije, lanci snabdevanja prolaze kroz transformaciju, od fosilnih goriva ka nefosilnim mineralima. Od litijuma i nikla za baterije do bakra i elemenata retkih zemalja za različite komponente, ovi materijali su neophodni za pokretanje...
error: Content is protected !!