Supported byElevatePR Digital
Supported byspot_img
RudarstvoApolo Minerals kupuje Belgrade Copper Project u Srbiji

Apolo Minerals kupuje Belgrade Copper Project u Srbiji

Supported byspot_img
Supported byspot_img

Beogradski projekat bakra obuhvata prospekte Studena, Donja Mutnica i Kopajska reka koji pokrivaju ukupno 202 km2 površine i poseduje četiri rudarske dozvole koje su veoma perspektivne za mineralizaciju bakra i srebra.
Australijska istraživačka kompanija Apolo Minerals pristala je da preuzme Edelweiss Mineral Exploration, srpsku kompaniju koja je vlasnik Beogradskog projekta bakra u Srbiji.
Apolo i njegova podružnica u Velikoj Britaniji Apolo Srbija (UK) potpisali su uslovno obavezujući ugovor sa Ropa Investments za kupovinu 100% izdatih akcija Edelweiss-a.
Prema uslovima obavezujućeg sporazuma, Apolo će emitovati 30.000.000 u potpunosti plaćenih običnih akcija i 10.000.000 opcija koje se mogu iskoristiti po ceni od 0,05 A$, koje će isteći u roku od tri godine od izdavanja.
Australijska kompanija će takođe izdati 10.000.000 opcija koje se ne kotiraju na berzi koje se mogu iskoristiti po ceni od 0,075 australijskih dolara koje ističu tri godine od izdavanja, kao i 20.000.000 odloženih akcija, pod određenim uslovima.
Edelweiss će dodeliti 2% neto naknade za topionicu na buduću proizvodnju preko
licenci i zahteva za licencu.
Očekuje se da će akvizicija biti završena u roku od dva meseca, pod uslovom da se izvrši dužna pažnja i da se pribave sva neophodna regulatorna, ministarska odobrenja ili odobrenja trećih strana.
Ako uslovi nisu ispunjeni pre 15. decembra 2023. godine, svaka strana može obavestiti drugu stranu da je ugovor raskinut.
Generalni direktor kompanije Apolo Minerals Neil Inwood rekao je: „Apolo Minerals je oduševljen što je obezbedio odličan portfelj evropskog polja za istraživanje bakra u renomiranoj srpskoj Karpato-Balkanskoj metalogenskoj provinciji.
„Reservoir Minerals, koji je sastavio projekat, otkrio je nalazišta bakra Čukaru Peki u Boru od 20 miliona tona i samim tim se nije fokusirao na visoko perspektivno zemljište koje smo stekli.
„Srbija je trenutno drugi po veličini proizvođač bakra u Evropi i uveren sam da u regionu postoje svetska otkrića bakra u sedimentima.
Beogradski bakarni projekat obuhvata prospekte Studena, Donja Mutnica i Kopajska Reka koji pokrivaju ukupno 202 km2 površine. U njemu se nalaze četiri rudarske dozvole koje su veoma perspektivne za mineralizaciju bakra-srebra (Cu-Ag).

Apolo je rekao da projekat bakra dopunjuje postojeći fokus na bazne metale u Gabonu u okviru provincijskog projekta Kroussou Zinc-Lead.
Takođe, transakcija će pružiti priliku za dalje otkrivanje istraživanja i diversifikaciju izloženosti robi geološkom timu kompanije.
Prospekti Studena i Donja Mutnica nalaze se u istočnoj Srbiji u okviru metalogene zone Ridanj-Krepoljin koja se prostire na preko 200 km u pravcu severozapad-jugoistok.
Nalazila su se zapadno od poznatog borskog metalogenog regiona u kome se nalaze visokokvalitetna nalazišta bakar-porfira, u okviru Karpato-balkanske metalogene provincije Srbije (CBMP). Kao deo kupovine Edelweiss-a, Apollo je takođe nabavio aplikaciju za licencu Lisa, koja se smatra perspektivnom za mineralizaciju zlata i antimona.
Inwood je dodao: „Već smo bili na terenu i bili smo impresionirani modernom
infrastrukturom, znanjem o lokalnom rudarstvu i visoko kvalifikovanom lokalnom radnom snagom.
„Ova akvizicija dopunjuje naš postojeći fokus na bazične metale cink-olovo u Gabonu, istovremeno predstavljajući pozitivnu diverzifikaciju u bakar.
„Sa minimalnim razvodnjavanjem postojećih akcionara i ubedljivom perspektivom za bakar u povoljnoj jurisdikciji, predložena akvizicija Edelweiss-a pokazuje naš fokus na stvaranje vrednosti kroz sticanje, istraživanje i otkrivanje.“

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Povezani članci

Skladištenje energije kao čista alternativa regionima sa intenzivnim ugljenikom

Skladištenje energije je posebno važno za regione sa intenzivnim upotrebom uglja i emisijom ugljenika, jer pruža čistiju alternativu tradicionalnim termoelektranama na fosilna goriva. Kako se fosilna goriva postepeno gase, javlja se  potreba za alternativnim metodama. Skladištenje energije može da...

Komparativna analiza tehnologija baterija za skladištenje energije

Baterije igraju ključnu ulogu u obezbeđivanju kratkoročne fleksibilnosti energetskog sistema, nudeći prednosti kao što su geografska fleksibilnost i fleksibilnost veličine. Za razliku od nekih drugih sistema za skladištenje, kao što je pumpna hidroakumulacija, baterije ne zahtevaju specifične uslove, što...

Uloga obnovljivog vodonika u skladištenju energije i dekarbonizaciji

Obnovljiva električna energija se može efikasno skladištiti pretvaranjem u obnovljivi vodonik ili amonijak kroz proces elektrolize. Ova goriva se mogu direktno koristiti u različitim sektorima krajnje upotrebe ili skladištiti za kasniju konverziju nazad u električnu energiju. Kada se proizvodi...
error: Content is protected !!