Supported byElevatePR Digital
Supported byspot_img
RudarstvoAmbicije i ograničenja EU Zakona o kritičnim sirovinama

Ambicije i ograničenja EU Zakona o kritičnim sirovinama

Supported byspot_img
Supported byspot_img

Poslanici Evropskog parlamenta dali su zeleno svetlo zvaničnom tekstu Zakona o kritičnim sirovinama. EEB  (Evropski ekološki biro) priznaje neka poboljšanja u konačnom tekstu, kao što je povećanje cilja recikliranja na 25% i uključivanje Deklaracije Ujedinjenih nacija o pravima starosedelačkog naroda (UNDRIP). Međutim, EEB je i dalje zabrinut zbog nedostatka konkretnih ciljeva za smanjenje potrošnje sirovina, kao i oslanjanja na šeme sertifikacije koje možda ne pružaju adekvatnu zaštitu životne sredine i ljudskih prava.

Ponavljajući zabrinutost koalicije lokalnih organizacija i stručnjaka, EEB je pozvao na njena hitna poboljšanja i usvajanje održivog i pravednog pristupa upravljanju sirovinama.

Smanjena potrošnja sirovina: propuštena prilika

Supported by

EEB tvrdi da CRMA nije uspela da iskoristi priliku da stavi EU na put ka smanjenju naše potrošnje sirovina unutar planetarnih granica. Iako je povećani cilj reciklaže pozitivan korak, nije dovoljno da se pozabave osnovnim uzrocima krize sirovina. EEB poziva na konkretne ciljeve za smanjenje potražnje za sirovinama, kao što je postavljanje maksimalnog procenta upotrebe sirovina po kategoriji proizvoda.

Nedostatak FPIC-a za autohtone narode

EEB je takođe razočaran što CRMA ne priznaje eksplicitno pravo autohtonih naroda na Slobodan, prethodni i informisani pristanak (FPIC). Ovo pravo je ključno, da autohtoni narodi imaju pravo glasa u odlukama koje utiču na njihovu zemlju i sredstva za život, posebno u vezi sa rudarskim projektima. EEB poziva EU da eksplicitno uključi FPIC u CRMA i da osigura da se on sprovodi u praksi.

Zaštita životne sredine i ljudskih prava

EEB je zabrinut zbog istaknute uloge koju CRMA daje šemama sertifikacije za strateške projekte van EU. Iako su neki minimalni kriterijumi podobnosti za ove šeme usvojeni, EEB tvrdi da oni nisu dovoljni da osiguraju da su standardi životne sredine i ljudskih prava ispunjeni. EEB poziva EU da ojača zahteve za šeme sertifikacije i da da prioritet drugim oblicima zaštite životne sredine i ljudskih prava, kao što su direktno praćenje i sprovođenje.

Strateška partnerstva sa zemljama bogatim resursima

EEB je takođe zabrinut zbog toga što EU koristi strateško partnerstvo sa zemljama bogatim resursima. Ova partnerstva mogu dovesti do povećanog rudarenja u osetljivim ekosistemima i dovesti do kršenja ljudskih prava. EEB poziva EU da smanji oslanjanje na sirovine iz trećih zemalja i da promoviše prakse održive nabavke.

EEB zaključuje da je CRMA kombinacija težnji i nedostataka. Iako uključuje neke pozitivne elemente, kao što su povećani cilj recikliranja i uključivanje UNDRIP-a, on je neuspešan u nizu ključnih oblasti, što ga čini opasnim i manjkavim delom zakona koji bi mogao da utiče na degradaciju životne sredine, kršenje ljudskih prava, i korporativnu korupciju. EEB je pozvao na njegovo trenutno poboljšanje i usvajanje održivog i pravednog pristupa upravljanju sirovinama.

Izvor : Clean Techica

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Povezani članci

Verde Magnezijum- pozicioniranje Rumunije u vodećeg proizvođača magnezijuma u ​​EU

Investicioni plan kompanije Verde Magnezijum u Rumuniji predstavlja značajan korak ka smanjenju zavisnosti Evropske unije od uvezenog magnezijuma, posebno iz Kine. Reaktiviranjem zatvorenog rudnika magnezijuma i osnivanjem fabrike za preradu, kompanija ima za cilj da,ne samo zadovolji domaću potražnju,...

Potencijal skandijuma za transformacije na polju čiste energije

Uprkos malom prisustvu u Zemljinoj kori, skandijum ima ogroman potencijal da napravi promenu na polju čiste energije. Njegova izvanredna svojstva, kao što su poboljšanje gorivih ćelija sa čvrstim oksidom i stvaranje robusnih, ali laganih legura, samo su deo njegovih...

Pronalaženje puta ka sirovinama u doba čiste energije

Kako svet prelazi na tehnologije čiste energije, lanci snabdevanja prolaze kroz transformaciju, od fosilnih goriva ka nefosilnim mineralima. Od litijuma i nikla za baterije do bakra i elemenata retkih zemalja za različite komponente, ovi materijali su neophodni za pokretanje...
error: Content is protected !!