Supported byElevatePR Digital
Supported byspot_img
RudarstvoAdriatic Metals postavlja scenu za veliko ažuriranje resursa

Adriatic Metals postavlja scenu za veliko ažuriranje resursa

Supported byspot_img
Supported byspot_img

 

Adriatic Metals PLC je napravio značajan napredak sa svojim ležištem Rupice Northwest (RNV) u Bosni i Hercegovini, premašujući svoje ciljeve istraživanja.

Rezultati ne samo da naglašavaju potencijal ležišta, već i otvaraju put za veliko ažuriranje procena mineralnih resursa za Rupice, koje treba da bude u julu.

Supported by

Ključna otkrića na RNV-u, koji je deo vodećeg projekta Vares Silver, uključivala su proširenje mineralizacije prema zapadu i jugozapadu, bliže Rupice, i definiciju „donje zone“ visokog kvaliteta.

Zanimljivo je da je RNV „Donja zona“ potvrdila svoju prirodu bogatu bakrom i zlatom sa visokokvalitetnim olovom, cinkom, srebrom i antimonom i smanjenim barijumom.

Identifikovana je i mineralizacija višeg stepena i uža mineralizacija, što je ilustrovano na osnovu izveštaja o 9,30 metara (m) testa na 2,624,8 grama po toni (g/t) srebrnog ekvivalenta (AgEk) ili 84,40% ekvivalenta cinka (ZnEk) iz ‘Lone zone’ rupa BR-22-23.

Povišeni nivoi bakra i zlata su takođe zabeleženi na zapadnom delu RNV, sa uzorkom od 13,00 m koji odgovara „donjoj zoni“ sa 3,064,3 g/t AgEk ili 98,53% ZnEk u rupi BR-22-23.

U jazu između ležišta Rupice i RNV, bušenje je otkrilo preklapajuća mineralizovana tela, sa visokim stepenom povrata iz uskih zona bogatih metalima.

Dopunsko bušenje u drugom kvartalu pokazalo je kontinuitet u visokim nivoima i debljini mineralizacije između prethodno izbušenih rupa, smanjujući rizik od RNV-a na nivo pouzdanosti naznačenog resursa. Ovo predstavlja osnovu za predstojeću procenu mineralnih resursa Rupice u julu 2023.

Do kraja juna, potencijal za proširenje resursa u Rupicama, RNV, i donjoj zoni RNV je ostao obećavajući, naglašavajući ekstenzivnu prirodu polimetalnog mineralizovanog sistema i regiona.

Adriatic Metals je takođe započeo bušenje u Rupice West-u sa četvrtom bušotinom za dijamante, kao deo agresivnog regionalnog programa istraživanja novih nalazišta plemenitih i baznih metala.

„Bušenje je pokazalo uže, ali višestruke zone mineralizacije i dodalo kvalitetne baze i tone bogate plemenitim metalima na periferiji debelog centra RNV“, rekao je generalni direktor Pol Kronin.

„Produžno bušenje zapadno i jugozapadno od RNV-a pokazalo je snažno povećanje sadržaja bakra i zlata kako se mineralizacija sužavala, uz zadržavanje izvanrednih sadržaja olova, cinka i srebra.

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Povezani članci

Ionic-ova fabrika za reciklažu magneta u Belfastu izaziva globalno interesovanje

IonicRE ima ambiciozan 18-mesečni plan proizvodnje koji se proteže do trećeg kvartala 2025. Fabrika ima za cilj da obezbedi sigurne i održive alternative za okside retkih zemnih magneta (REO) uz ublažavanje rizika koji se obično povezuje sa novim...

Snabdevanje sirovinama je put ka evropskoj održivosti i digitalnoj tranziciji

Evropa se suočava sa odlukama koje će direktno uticati na njenu sposobnost da realizuje ciljeve navedene u Zakonu o kritičnim sirovinama (CRMA), koji je ključan za omogućavanje dvostruke tranzicije ka održivosti i digitalizaciji. Jedan put podrazumeva zavisnost, koju karakteriše napuštanje...

Nemačko udruženje WV Stahl poziva na brzo sprovođenje politike industrijskog razvoja

Prognoza globalne potražnje za čelikom WorldSteel asocijacije ukazuje na oporavak tražnje između 2024-2025, sa projektovanim rastom od 1-2% nakon pada izazvanog krizom COVID-19 u 2020. Povratak Nemačke svom statusu industrijskog središta zavisi od brzine sprovođenja politike industrijskog razvoja zemlje, smatraju...
error: Content is protected !!