Supported byspot_img
Supported byspot_img
RudarstvoZijin zatražio zelenu dozvolu za kopanje 1,65 miliona tona bakra godišnje

Zijin zatražio zelenu dozvolu za kopanje 1,65 miliona tona bakra godišnje

Supported byspot_img
Supported byspot_img

Kompanija Serbia Zijin Mining podnela je Ministarstvu zaštite životne sredine krajem juna zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta eksplotacije rude iz ležišta bakra i zlata Čukaru Peki (Gornja zona 2).

Ležište bakra i zlata Čukaru Peki Gornja zona Rudna tela 1 i 2 se nalazi u blizini sela Brestovac kod Bora, prenosi eKapija.

Predmet zahteva je podzemna eksploatacija rude bakra, kapaciteta 5.000 tona na dan, odnosno 1,65 miliona tona godišnje.

Supported by

Otkopavanje će se vršiti na osnovu Elaborata o resursima i rezervama bakra i zlata u ležištu Čukaru Peki gornja zona (rudna tela 1 i 2), koje je prošlog leta izradio Intsitut za rudarstvo i metalurgiju, a prema kojem se u rudnom telu 2 u gornjoj zoni nalaze bilansne rezerve od 15.585.343 tona vlažne rude.

Prema projektu, planirano je da se otkopavanje ležišta vrši do nivoa na koti k-380 metara (m), odnosno do dubine od oko 7.600 m.

Svi rudarski procesi biće oslonjeni na Glavni rudarski projekat eksploatacije rude iz ležišta bakra i zlata Čukaru Peki – gornja zona, koji je takođe izradio Institut za rudarstvo i metalurgiju, 2021. godine.

 

U dokumentu se napominje i da investitor planira da se vrši deponovanje rude bakra na postojećem odlagalištu jalovin, pri čemu će doći do njegovog nadvišenja kako bi se omogućilo odlaganje 1,95 miliona metara kubnih (m3) rude i 500.000 m3 jalovine.

Kao razlog ovakvog rešenja, navodi se manji kapaciteta flotacije u odnosu na eksploatacione kapacitete jame, pa će se stoga ruda bakra bakra odlagati na pomenutom odlagalištu dok se ne izgradi nova flotacija koja će kasnije da iskoristi deponovanu rudu, što je planirano 2026. godine.

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Povezani članci

Poverenje i kredibilitet su od suštinskog značaja za rudarstvo u Evropi u dvadeset prvom veku

Zakon EU o ključnim sirovinama je odličan početak za obezbeđivanje održivijeg snabdevanja, ali moramo da se pozabavimo izazovom javnog prihvatanja, piše Šined Kaufman. Kako je Nedelja sirovina EU završena ranije ovog meseca, sve oči su uprte u njen glavni nacrt...

Altilijum za transformaciju rudarske jalovine u EV materijale

Altilium, grupa za čistu tehnologiju sa sedištem u Velikoj Britaniji fokusirana na podršku prelasku na neto nulu, objavila je da je obezbedila preko 700.000 funti za finansiranje inovacija od strane vlade Velike Britanije za dva kolaborativna istraživačka projekta fokusirana...

EU dogovorila smanjenje industrijskih emisija

Zemlje članice EU i Evropski parlament saopštile su 29. novembra da su postigle preliminarni dogovor o suzbijanju emisija gasova iz industrijskih postrojenja, uključujući one iz intenzivnih farmi živine i svinja i iz rudnika. Sporazum, koji je postignut kasno 28. novembra,...
Supported byspot_img
error: Content is protected !!