Supported byElevatePR Digital
Supported byspot_img
RudarstvoUsred sukoba u Ukrajini, nastavlja se dotok ruskog nikla i đubriva u...

Usred sukoba u Ukrajini, nastavlja se dotok ruskog nikla i đubriva u Finsku

Supported byspot_img
Supported byspot_img

Usred tekućeg sukoba u Ukrajini, železnički transport ruskog nikla i đubriva u Finsku traje već treću godinu, čak i nakon što je finska vlada zatvorila sve kontrolne punktove na ruskoj granici.

Uprkos trajanju sukoba, kretanje ovih materijala se nastavlja zbog nepostojanja izričitih zabrana. Dok se Finska pridržava sankcija EU Rusiji, ruski nikl i đubriva trenutno ne podležu ovim sankcijama.

Nikl i đubrivo se smatraju kritičnim sirovinama, neophodnim za globalno snabdevanje hranom i industrijsku primenu, posebno u kontekstu zelene tranzicije. Nikl nalazi primenu u raznim proizvodima, uključujući nerđajući čelik, baterije i elektroniku.

Supported by

Nikl iz Rusije se usmerava u fabriku Nornikl Harjavalta na zapadnoj obali Finske, jedinu topionicu nikla velikih razmera u EU, u vlasništvu ruskog rudarskog konglomerata Nornikl, na čelu sa Vladimirom Potaninom. Potanin, koji se često dovodi u vezu sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, suočava se sa sankcijama SAD, Velike Britanije i Kanade, ali ne i EU.

Transport ovih materijala omogućava North Rail, podružnica Nurminen Logistics, finske kompanije sa investitorima povezanim sa Rusijom.

Godine 2022. izneta je zabrinutost zbog uloge koju trgovina niklom ima u finansiranju vojnih aktivnosti Rusije. Ekspert sa Helsinškog univerziteta za Rusiju Veli-Peka Tinkkinen istakao je da je poslovanje sa sirovinama ključni izvor finansiranja Putinove vlade.

Uprkos političkim situacijama koje ometaju železnički teretni saobraćaj, transport đubriva i nikla ostaje nepromenjen. Nurminen Logistics ovo pripisuje direktivama finskih vlasti prema „principu zaštite“, čiji je cilj zaštita života, zdravlja ili imovine tokom sporova.

Izvor: miningwatch.news

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Povezani članci

Verde Magnezijum- pozicioniranje Rumunije u vodećeg proizvođača magnezijuma u ​​EU

Investicioni plan kompanije Verde Magnezijum u Rumuniji predstavlja značajan korak ka smanjenju zavisnosti Evropske unije od uvezenog magnezijuma, posebno iz Kine. Reaktiviranjem zatvorenog rudnika magnezijuma i osnivanjem fabrike za preradu, kompanija ima za cilj da,ne samo zadovolji domaću potražnju,...

Potencijal skandijuma za transformacije na polju čiste energije

Uprkos malom prisustvu u Zemljinoj kori, skandijum ima ogroman potencijal da napravi promenu na polju čiste energije. Njegova izvanredna svojstva, kao što su poboljšanje gorivih ćelija sa čvrstim oksidom i stvaranje robusnih, ali laganih legura, samo su deo njegovih...

Pronalaženje puta ka sirovinama u doba čiste energije

Kako svet prelazi na tehnologije čiste energije, lanci snabdevanja prolaze kroz transformaciju, od fosilnih goriva ka nefosilnim mineralima. Od litijuma i nikla za baterije do bakra i elemenata retkih zemalja za različite komponente, ovi materijali su neophodni za pokretanje...
error: Content is protected !!