Supported byElevatePR Digital
Supported byspot_img
RudarstvoŠvedska tehnološka kompanija pravi obnovljivu energiju iz napuštenih rudnika

Švedska tehnološka kompanija pravi obnovljivu energiju iz napuštenih rudnika

Supported byspot_img
Supported byspot_img

Sve više zemalja smanjuje iskopavanje uglja u skladu sa ciljevima nulte emisije, a kao posledicu imamo sve veći broj rudnika koji se gase. Međutim, za ljude koji poseduju te rudnike, to nije kraj.

Vlasnicima rudnika ostaje niz problema kada se rudnici zatvore“, kaže Henrik Boman, izvršni direktor Sustainable Energi Solutions . „To se dešava veoma brzo. Vlasnici, operateri rudnika i osoblje tada se nadju u prilično nezgodnoj situaciji. Pitanje je kako stvoriti drugi život za napušteni rudnik.”

Troškovi razgradnje i vraćanja rudnika znače da, posebno u siromašnijim zemljama gde su propisi neadekvatni, vlasnici često ne rade ništa po tom pitanju. To dovodi lokalno stanovništvo u opasnost.

Supported by

U Indoneziji je 176 dece umrlo nakon pada u prazne rudnike između 2014. i 2021. Čak i u bogatijim zemljama i dalje ima nesreća. Sa oko 150.000 napuštenih rudnika u SAD, skoro 200 ljudi je umrlo od 1999. Godine.

Napušteni rudnici emituju metan i mogu se urušiti ili zagaditi podzemne vode. Čak i kada se zemljište povrati, iako se koriste  najbolje ekološke prakse, ono se retko vraća u svoje prirodno stanje divljine.

Većina napuštenih rudnika se obično puni vodom , a tu onda nastupa Bomanova kompanija. SENS je pionir u razvoju tehnologije podzemnog pumpnog hidro skladištenja (UPHS) koja omogućava vlasnicima rudnika da pretvore vodu u ovim praznim rudnicima u korisno skladište energije.

SENS koristi sopstvenu UPHS tehnologiju u zatvorenom rudarskom oknu u koji je ugrađena turbina. Energija se stvara korišćenjem visinske razlike između dva rezervoara i vodene turbine u oknu rudnika. „Kad god imate viši rezervoar sa vodom, postoji energija“, objašnjava Boman. „Kada se voda pusti iz višeg rezervoara, ona proizvodi električnu energiju.

Nakon što je voda iz rudnika delimično ispumpana sa dna, druga švedska kompanija, Clearvel, čisti je kontejnerskim sistemom za prečišćavanje vode pre nego što se bezbedno ispusti u okolna jezera, reke ili močvare. Deo ove vode se takođe skladišti iznad zemlje u brani koja se može ispustiti u okno u kom se nalazi turbina.

Hidroakumulacija sa pumpama se koristi širom sveta, često sa rekom kao donjim rezervoarom, jezerima ili čak okeanom. Međutim, ono u čemu je SENS-ova tehnologija drugačija je to što u potpunosti radi na obnovljivoj energiji.

Ovo dolazi iz obližnjeg solarnog ili vetroparka koji generiše zelenu energiju za pokretanje pumpi koristeći komprimovani vazduh i ogromne baterije koje skladište energiju za kišne ili oblačne dane kada solarna energija nije dostupna.

Oni stvaraju dovoljno energije za pokretanje pumpi koje potiskuju ispuštenu vodu preko 400 metara dole u ​​rezervoaru rudnika do nivoa tla u brani, gde se voda ponovo neprekidno čisti u Clearvell-ovom kontejneru. Ključna stvar je da je ceo sistem samodovoljan kada je u pitanju energija, dok se višak energije može prodati nazad elektroenergetskim kompanijama kako bi se uravnotežila mreža.

SENS je nedavno testirao pumpno skladište hidroelektrana u rudniku gvožđa Lila Batskar ispod mora na finskom ostrvu Aland. „EU daje odobrenja za razvoj koncepta, tako da postoji neka vrsta garancije njegove komercijalne održivosti“, primećuje Boman.

Pored baterija i solarnih projekata, kompanija takođe sarađuje na projektima pumpanja kao što je rudnik uranijuma Rožna u Češkoj i Spieonkop u Južnoj Africi.

SENS je u pregovorima sa elektroenergetskim kompanijama, vlasnicima zemljišta i lokalnim vlastima širom Švedske, kao i u Africi i Australiji.

„Takođe, vlasnicima rudnika pružamo mogućnost prihoda i otvaramo mogućnost ponovnog zapošljavanja rudara“, kaže Boman.

U maju ove godine, SENS je najavio da će Akpo, najveći švajcarski proizvođač obnovljive energije, kupiti i finansirati SENS-ove solarne elektrane i projekte skladištenja baterija u Filipstadu u Švedskoj. Boman kaže da će ovo Filipstad učiniti jednom od najvećih postrojenja za skladištenje energije u Švedskoj, sa UPHS-om, solarnim parkom i sistemima baterija.

„Napravili smo mali proboj sa većim kompanijama koje su nam se sada obratile“, primećuje Boman. „Postoji nekoliko vrsta kompanija koje shvataju da im možda nisu potrebna samo rešenja za skladištenje baterija, već i veća skladišta energije iz rudnika. Možemo da obezbedimo energiju u mnogo većem obimu nego što bi oni sami mogli ,da im omogućimo da skladište energiju u vodi i proizvode čistu vodu .”

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Povezani članci

Skladištenje energije kao čista alternativa regionima sa intenzivnim ugljenikom

Skladištenje energije je posebno važno za regione sa intenzivnim upotrebom uglja i emisijom ugljenika, jer pruža čistiju alternativu tradicionalnim termoelektranama na fosilna goriva. Kako se fosilna goriva postepeno gase, javlja se  potreba za alternativnim metodama. Skladištenje energije može da...

Komparativna analiza tehnologija baterija za skladištenje energije

Baterije igraju ključnu ulogu u obezbeđivanju kratkoročne fleksibilnosti energetskog sistema, nudeći prednosti kao što su geografska fleksibilnost i fleksibilnost veličine. Za razliku od nekih drugih sistema za skladištenje, kao što je pumpna hidroakumulacija, baterije ne zahtevaju specifične uslove, što...

Uloga obnovljivog vodonika u skladištenju energije i dekarbonizaciji

Obnovljiva električna energija se može efikasno skladištiti pretvaranjem u obnovljivi vodonik ili amonijak kroz proces elektrolize. Ova goriva se mogu direktno koristiti u različitim sektorima krajnje upotrebe ili skladištiti za kasniju konverziju nazad u električnu energiju. Kada se proizvodi...
error: Content is protected !!