Supported byElevatePR Digital
Supported byspot_img
RudarstvoŠta se predlaže u okviru Uredbe o kritičnim sirovinama?

Šta se predlaže u okviru Uredbe o kritičnim sirovinama?

Supported byspot_img
Supported byspot_img

 

Evropska uredba o kritičnim sirovinama se zasniva na četiri ključna stuba:

Prvo, predlog Uredbe definiše prioritete i postavlja naše jasne ciljeve u smislu jačanja kritičnih lanaca snabdevanja sirovinama u EU. Konkretno, predlaže da se uključi lista kritičnih sirovina, kao i nova lista strateških sirovina u okviru Uredbe i da se na taj način kodifikuju u zakonu. Istovremeno, Zakon predlaže merila za poboljšanje kapaciteta za ekstrakciju, preradu i reciklažu kritičnih sirovina u EU i usmerava napore za diversifikaciju. Uredba postavlja jasna merila za domaće kapacitete duž strateškog lanca snabdevanja sirovinama i za diversifikaciju snabdevanja EU: najmanje 10% godišnje potrošnje EU za ekstrakciju, najmanje 40% godišnje potrošnje EU za preradu, najmanje 15% godišnje potrošnje EU za reciklažu, ne više od 65% godišnje potrošnje Unije svake strateške sirovine u bilo kojoj relevantnoj fazi prerade dolazi iz jedne treće zemlje.

Supported by

Drugo, Uredba predlaže nove mere za jačanje evropskih kapaciteta za kritične sirovine duž celog lanca vrednosti, kao što je, na primer, novi okvir za odabir i sprovođenje strateških projekata, koji mogu imati koristi od pojednostavljenih uslova za izdavanje dozvola i omogućavanje pristupa finansijama, kao i postavlja nacionalne zahteve za razvoj programa istraživanja u Evropi. Pored toga, od država članica se zahteva da svim projektima kritičnih sirovina obezbede pristup na jednom mestu za sve relevantne dozvole. Strateški projekti se mogu razvijati iu trećim zemljama, na obostranu korist EU i naših partnera.

Štaviše, Uredba takođe predlaže mere za poboljšanje cirkularnosti i efikasne upotrebe kritičnih sirovina stvaranjem lanaca vrednosti za reciklirane kritične sirovine. Na primer, obavezujući operatere i države članice da poboljšaju oporavak kritičnih sirovina iz proizvoda i otpada koji sadrži kritične sirovine na tržištu EU.

Treće, Uredba utvrđuje radnje za poboljšanje spremnosti EU i ublažavanje rizika u snabdevanju. Da bi se obezbedila otpornost lanaca snabdevanja, Zakon predviđa praćenje kritičnih lanaca snabdevanja sirovinama i razmenu informacija i buduću koordinaciju o strateškim zalihama sirovina među državama članicama. Određene velike kompanije će morati da izvrše reviziju svojih lanaca snabdevanja, uključujući stres test na nivou kompanije.

Četvrto, biće uspostavljena zajednička upravljačka struktura u obliku odbora, sastavljenog od država članica i Komisije, koji će savetovati i koordinirati sprovođenje mera navedenih u aktu i razgovarati o strateškim partnerstvima EU sa trećim zemljama.

 

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Povezani članci

Evropi su neophodne investicije kako bi se obezbedile sirovine za proizvodnju električnih vozila

Oslanjanje Evrope na uvoz većine sirovina za proizvodnju električnih vozila pokazuje se neodrživim, čineći njenu ekonomiju ranjivom. EIT samit o sirovinama odžao se u Briselu po prvi put od kada je u martu odobren zakon EU o kritičnim sirovinama...

EU se suočava sa izazovom otkrivanja kineske strategije mineralnih resursa

EU ulaže napor da smanji oslanjanje na kineske zalihe kritičnih minerala, a nedostupnost informacija o dugoročnim planovima Kine vezano za njen mineralni sektor predstavlja izazov. Istraživački centar MERICS ističe poteškoće sa kojima se zapadni istraživači suočavaju u dobijanju pouzdanih...

Ponovna strateška procena kako bi Evropa obezbedila snabdevanje kritičnim sirovinama

Artur Lajhtamer, saradnik za geoekonomsku politiku u Centru Žak Delor, naglašava hitnu potrebu da EU preispita svoj strateški pristup zaštiti kritičnih sirovina (CRM) usred eskalacije globalne konkurencije. Od stupanja na dužnost 2019. godine, predsednica Evropske komisije fon der Lajen zagovarala...
error: Content is protected !!