Supported byElevatePR Digital
Supported byspot_img
RudarstvoŠta Komisija predlaže da uradi kako bi se olakšalo snabdevanje kritičnim sirovinama...

Šta Komisija predlaže da uradi kako bi se olakšalo snabdevanje kritičnim sirovinama izvan EU?

Supported byspot_img
Supported byspot_img

 

EU već aktivno radi na širokom spektru alata za olakšavanje trgovine, ulaganja i saradnje kako bi se otvorile mogućnosti na globalnom nivou, čime se povećava sigurnost i pristupačnost kritičnih sirovina. Imajući u vidu trenutne izazove, mora se tražiti sinergija između različitih dostupnih alata kako bi se osigurao koherentan pristup i dali efektivni rezultati u najkraćem mogućem roku, posebno korišćenjem strategije Global Gateway da bi se iskoristili finansijski i politički instrumenti.

 

Supported by

Spoljne akcije EU pokrivaće sledeće:

 

Komisija će osnovati klub kritičnih sirovina sa partnerima kako bi ojačala lance snabdevanja i diversifikovala izvore. Dopreće se do svih potencijalnih partnera da uspostave ovaj savez.

Komisija će nastaviti sa svojim naporima da održi i ojača Svetsku trgovinsku organizaciju (STO), uključujući i pregovore o plurilateralnom sporazumu o „olakšavanju investicija za razvoj“.

Bilateralno, EU će koristiti svoju proširenu mrežu Sporazuma o olakšicama održivog ulaganja i Sporazuma o slobodnoj trgovini kako bi podržala ambiciju trgovinskih partnera EU da razviju kapacitete za preradu i stvore partnerstva od kojih svi dobijaju, kao što su sa Čileom i Australijom.

Komisija će pomno pratiti uticaj tarifa na mogućnost uvoza kritičnih sirovina i ispitati zahteve za suspenzije carina.

Komisija će nastojati da proširi mrežu strateških partnerstava u sirovinama sa zemljama bogatim resursima, na obostranu korist Evrope i naših partnera.

Komisija će raditi u Organizaciji za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) na poboljšanju aranžmana i raditi sa državama članicama EU na uspostavljanju kreditne linije EU za izvoz za, između ostalog, podršku lancima snabdevanja CRM-om u inostranstvu.

 

Koja je razlika između kritičnih i strateških sirovina?

 

Komisija je sprovodila procenu kritičnosti da bi definisala sirovine koje su kritične za EU ​​na osnovu njihovog ekonomskog značaja i rizika snabdevanja. Zakon će sadržati listu kritičnih sirovina i kodifikovaće metodologiju kritičnih sirovina koja se koristi za procenu u zakonu, koja će se koristiti za periodično ažuriranje liste kritičnih sirovina. Zakon predlaže određene mere, uključujući one o praćenju, cirkularnosti i održivosti, koje se primenjuju na sve kritične sirovine. Međutim, Komisija priznaje da se poseban fokus mora staviti na one sirovine koje se koriste u strateškim sektorima kao što su obnovljiva energija, digitalne, svemirske i odbrambene tehnologije i za čiji projektovani rast potražnje u poređenju sa trenutnim nivoom ponude, u kombinaciji sa poteškoćama povećanja proizvodnje, verovatno će stvoriti rizike u snabdevanju u bliskoj budućnosti. Na osnovu ove procene, napravljena je strateška sirovinska lista, koja će se revidirati najmanje svake 4 godine.

Kao rezultat toga, Zakon posebno predlaže mere koje se odnose na strateške sirovine, odnosno kroz akcije koje imaju za cilj povećanje domaćih kapaciteta, diversifikaciju i spremnost na rizik. Pored toga, na strateške sirovine primenjuju se mere vezane za strateške zalihe i zajedničku kupovinu.

 

Koje radnje zakon predlaže za povećanje otpornosti i sprečavanje poremećaja u snabdevanju kritičnim lancima snabdevanja sirovinama?

 

Zakon će obezbediti sveobuhvatan okvir za bolje opremanje država članica i kompanija da izdrže prekide u snabdevanju. Prvo, Komisija će uz podršku Odbora za kritične sirovine, sastavljenog od država članica i Komisije, koordinirati praćenje rizika u snabdevanju kritičnih sirovina, koji će biti javno dostupni. Komisija, koju savetuje Odbor, koordiniraće stres testove u strateškim lancima snabdevanja sirovinama kako bi procenila stvarnu izloženost rizicima snabdevanja.

Drugo, Zakon omogućava Komisiji da prikupi informacije o strateškim zalihama država članica širom EU kako bi bolje opremila Uniju pred krizu. Pored toga, da bi podstakao kompanije da razviju odgovarajuće strategije za smanjenje rizika u snabdevanju i ojačaju svoju otpornost, Zakon primorava velike kompanije koje proizvode strateške tehnologije sa strateškim sirovinama da svake dve godine vrše reviziju svojih lanaca snabdevanja i predstave rezultate svojim odborima. Na kraju, Zakon će takođe postaviti mehanizam za olakšavanje zajedničke kupovine strateških sirovina za zainteresovane organe država članica i evropska preduzeća.

 

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Povezani članci

Saradnja Ascend Elements-a i Elemental Strategic Metals-a u recikliranju baterija električnih vozila u Evropi

Američka firma Ascend Elements i Elemental Strategic Metals iz Poljske osnovali su AE Elemental, zajedničko preduzeće za recikliranje baterija za električna vozila. Pored  postrojenja u Poljskoj, u planu je još jedno u Nemačkoj. Iako kompanije nisu otkrile tačne cifre...

Altilium i Talga uspostavljaju partnerstvo kako bi unapredili proizvodnju baterijskih anoda u Velikoj Britaniji

Altilium i Talga Group Ltd nedavno su predstavili zajednički cilj koji podrazumeva unapređenje proizvodnje baterijskih anoda u Velikoj Britaniji. Njihovo zajedničko ulaganje nastoji da transformiše proces recikliranja grafita iz EV baterija kako bi se kasnije ponovo upotrebio u anodama...

Ministri privreda Francuske, Italije i Nemačke razgovarali o unapređenju saradnje i snabdevanju sirovinama

Ministri privrede Francuske, Italije i Nemačke sastali su se na trilateralnom sastanku u Meudonu u blizini Pariza. Tom prilikom su izrazili svoju posvećenost jačanju konkurentnosti i strateške autonomije Evrope. Bruno Le Maire, Adolfo Urso i Robert Habeck naglasili su...
error: Content is protected !!