Supported byspot_img
Supported byspot_img
RudarstvoŠta Komisija predlaže da uradi kako bi se olakšalo snabdevanje kritičnim sirovinama...

Šta Komisija predlaže da uradi kako bi se olakšalo snabdevanje kritičnim sirovinama izvan EU?

Supported byspot_img
Supported byspot_img

 

EU već aktivno radi na širokom spektru alata za olakšavanje trgovine, ulaganja i saradnje kako bi se otvorile mogućnosti na globalnom nivou, čime se povećava sigurnost i pristupačnost kritičnih sirovina. Imajući u vidu trenutne izazove, mora se tražiti sinergija između različitih dostupnih alata kako bi se osigurao koherentan pristup i dali efektivni rezultati u najkraćem mogućem roku, posebno korišćenjem strategije Global Gateway da bi se iskoristili finansijski i politički instrumenti.

 

Supported by

Spoljne akcije EU pokrivaće sledeće:

 

Komisija će osnovati klub kritičnih sirovina sa partnerima kako bi ojačala lance snabdevanja i diversifikovala izvore. Dopreće se do svih potencijalnih partnera da uspostave ovaj savez.

Komisija će nastaviti sa svojim naporima da održi i ojača Svetsku trgovinsku organizaciju (STO), uključujući i pregovore o plurilateralnom sporazumu o „olakšavanju investicija za razvoj“.

Bilateralno, EU će koristiti svoju proširenu mrežu Sporazuma o olakšicama održivog ulaganja i Sporazuma o slobodnoj trgovini kako bi podržala ambiciju trgovinskih partnera EU da razviju kapacitete za preradu i stvore partnerstva od kojih svi dobijaju, kao što su sa Čileom i Australijom.

Komisija će pomno pratiti uticaj tarifa na mogućnost uvoza kritičnih sirovina i ispitati zahteve za suspenzije carina.

Komisija će nastojati da proširi mrežu strateških partnerstava u sirovinama sa zemljama bogatim resursima, na obostranu korist Evrope i naših partnera.

Komisija će raditi u Organizaciji za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) na poboljšanju aranžmana i raditi sa državama članicama EU na uspostavljanju kreditne linije EU za izvoz za, između ostalog, podršku lancima snabdevanja CRM-om u inostranstvu.

 

Koja je razlika između kritičnih i strateških sirovina?

 

Komisija je sprovodila procenu kritičnosti da bi definisala sirovine koje su kritične za EU ​​na osnovu njihovog ekonomskog značaja i rizika snabdevanja. Zakon će sadržati listu kritičnih sirovina i kodifikovaće metodologiju kritičnih sirovina koja se koristi za procenu u zakonu, koja će se koristiti za periodično ažuriranje liste kritičnih sirovina. Zakon predlaže određene mere, uključujući one o praćenju, cirkularnosti i održivosti, koje se primenjuju na sve kritične sirovine. Međutim, Komisija priznaje da se poseban fokus mora staviti na one sirovine koje se koriste u strateškim sektorima kao što su obnovljiva energija, digitalne, svemirske i odbrambene tehnologije i za čiji projektovani rast potražnje u poređenju sa trenutnim nivoom ponude, u kombinaciji sa poteškoćama povećanja proizvodnje, verovatno će stvoriti rizike u snabdevanju u bliskoj budućnosti. Na osnovu ove procene, napravljena je strateška sirovinska lista, koja će se revidirati najmanje svake 4 godine.

Kao rezultat toga, Zakon posebno predlaže mere koje se odnose na strateške sirovine, odnosno kroz akcije koje imaju za cilj povećanje domaćih kapaciteta, diversifikaciju i spremnost na rizik. Pored toga, na strateške sirovine primenjuju se mere vezane za strateške zalihe i zajedničku kupovinu.

 

Koje radnje zakon predlaže za povećanje otpornosti i sprečavanje poremećaja u snabdevanju kritičnim lancima snabdevanja sirovinama?

 

Zakon će obezbediti sveobuhvatan okvir za bolje opremanje država članica i kompanija da izdrže prekide u snabdevanju. Prvo, Komisija će uz podršku Odbora za kritične sirovine, sastavljenog od država članica i Komisije, koordinirati praćenje rizika u snabdevanju kritičnih sirovina, koji će biti javno dostupni. Komisija, koju savetuje Odbor, koordiniraće stres testove u strateškim lancima snabdevanja sirovinama kako bi procenila stvarnu izloženost rizicima snabdevanja.

Drugo, Zakon omogućava Komisiji da prikupi informacije o strateškim zalihama država članica širom EU kako bi bolje opremila Uniju pred krizu. Pored toga, da bi podstakao kompanije da razviju odgovarajuće strategije za smanjenje rizika u snabdevanju i ojačaju svoju otpornost, Zakon primorava velike kompanije koje proizvode strateške tehnologije sa strateškim sirovinama da svake dve godine vrše reviziju svojih lanaca snabdevanja i predstave rezultate svojim odborima. Na kraju, Zakon će takođe postaviti mehanizam za olakšavanje zajedničke kupovine strateških sirovina za zainteresovane organe država članica i evropska preduzeća.

 

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Povezani članci

Evropska strateška transformacija u upravljanju kritičnim sirovinama

Nedavni privremeni sporazum Saveta i Evropskog parlamenta o povećanju snabdevanja kritičnim sirovinama predloženim Zakonom o kritičnim sirovinama najavljuje ključni napredak u evropskoj strategiji sirovina. Čekajući formalno usvajanje, ovaj sporazum je svedočanstvo posvećenosti Evropske unije da transformiše svoju zavisnost od...

Vulcan pušta u rad fabriku za ekstrakciju litijuma u ​​Nemačkoj

Nastojanja Vulcan Energi Resources-a za „budućnost” evropskog lanca snabdevanja litijumom i industrije električnih vozila (EV) dostigla je prekretnicu otvaranjem fabrike za optimizaciju ekstrakcije litijuma vrednog 60 miliona AU u Landauu u Nemačkoj. Kompanija kaže da početak rada u fabrici označava...

Energetska tranzicija sa novim EITI standardom

Promene u globalnom energetskom pejzažu predstavljaju i prilike i izazove za zemlje koje se oslanjaju na ekstraktivni sektor. Za zemlje koje proizvode naftu, gas i ugalj, postoji neizvesnost u pogledu dugoročne održivosti projekata i potencijalnog pada državnih prihoda. Za...
Supported byspot_img
error: Content is protected !!