Supported byElevatePR Digital
Supported byspot_img
RudarstvoProduženje rezervacije lokacije u oblasti GigaVaasa za uspostavljanje proizvodnje anodnih materijala

Produženje rezervacije lokacije u oblasti GigaVaasa za uspostavljanje proizvodnje anodnih materijala

Supported byspot_img
Supported byspot_img

 

 

Beowulf je objavio da je njegovoj finskoj filijali Grafintec Oy („Grafintec“) odobreno produženje rezervacije za parcelu 1, blok 3017 u oblasti GigaVaasa („Produžetak“). Parcela će se koristiti za osnivanje fabrike grafitnih anodnih materijala (“GAMP”). Produženje je odobrila opština Korsholm 28. juna 2023. Rezervacija važi do 31. januara 2024. sa mogućnošću produženja.

Supported by

 

Rasmus Blomqvist, generalni direktor Grafintec-a, prokomentarisao je:

 

„Produženje unapred rezervisanja u oblasti GigaVaasa je priznanje dobrog napretka koji smo postigli u proteklih nekoliko meseci i važna je prekretnica ka našoj ambiciji da postanemo jedan od prvih evropskih proizvođača grafitnih anodnih materijala za brži razvoj evropskog tržišta baterija.”

„Tokom prve polovine ove godine, napredovali smo u prvoj fazi dizajna procesa za Studiju predizvodljivosti za GAMP, za koju očekujemo da će biti objavljen u trećem kvartalu godine. Grafintec je takođe započeo tokove rada za procenu uticaja na životnu sredinu, imenovavši AFRY Finland Oy. I Studija predizvodljivosti i Procena uticaja na životnu sredinu su ključni delovi rada koji će ubrzati uspostavljanje GAMP-a.”

 

Mapa puta i prekretnice

 

Kada je Grafintec 21. februara 2023. objavio potpisanu početnu rezervaciju unapred, napravljena je mapa puta sa prekretnicama koje treba postići u prvoj polovini 2023. godine. Mapa puta je uključivala unapređenje Prethodne studije izvodljivosti („PFS“) za GAMP i početak programa procene uticaja na životnu sredinu („EIA“), kao i nastavak komunikacije sa ključnim zainteresovanim stranama u Korsholmu i GigaVaasi.

Grafintec sarađuje sa inženjerskom konsaltingom RB Plant Construction Ltd. („RB Plant“) kako bi ubrzao razvoj GAMP-a. Rad na PFS-u za prvu fazu dizajna procesa u GAMP-u je dobro napredovao i Grafintec očekuje da će biti u poziciji da objavi rezultate u narednim nedeljama.

Grafintec je takođe dodelio finskom inženjerskom konsaltingu, AFRI Finland Oi (“AFRI”), ugovor za sprovođenje procedura za procenu uticaja na životnu sredinu i dobijanje ekoloških dozvola. Ovo uključuje niz paralelnih tokova rada koji će biti sprovedeni u bliskoj saradnji između Grafinteca, AFRJ, RB fabrike i lokalnih vlasti, Centra za ekonomski razvoj, saobraćaj i životnu sredinu. Napredak ostvaren u PFS i EIA su svi važni delovi potrebni za ubrzano uspostavljanje GAMP-a.

 

Tržište koje se brzo razvija

 

Očekuje se da će evropsko tržište baterija eksponencijalno rasti u narednoj deceniji sa predviđenom potražnjom od više od 1,3 miliona tona grafitnih anoda do 2030. godine, što se može uporediti sa trenutnom potražnjom od 160 hiljada tona grafitnih anoda (Benchmark Mineral Intelligence, mart 2023). Kako danas u Evropi ne postoji komercijalna proizvodnja grafitnih anodnih materijala i sa povećanom geopolitičkom napetosti u svetu, Evropska unija je predložila „Zakon o kritičnim sirovinama“ koji ima za cilj jačanje konkurentnosti i obezbeđivanje održivog snabdevanja kritičnog lanca snabdevanja sirovinama za Evropu.

Rastuća potražnja za kritičnim sirovinama za evropsku industriju baterija u nastajanju i podrška Evropske unije stavljaju Grafintec u snažnu poziciju da doprinese i bude deo lanca vrednosti.

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Povezani članci

Skladištenje energije kao čista alternativa regionima sa intenzivnim ugljenikom

Skladištenje energije je posebno važno za regione sa intenzivnim upotrebom uglja i emisijom ugljenika, jer pruža čistiju alternativu tradicionalnim termoelektranama na fosilna goriva. Kako se fosilna goriva postepeno gase, javlja se  potreba za alternativnim metodama. Skladištenje energije može da...

Komparativna analiza tehnologija baterija za skladištenje energije

Baterije igraju ključnu ulogu u obezbeđivanju kratkoročne fleksibilnosti energetskog sistema, nudeći prednosti kao što su geografska fleksibilnost i fleksibilnost veličine. Za razliku od nekih drugih sistema za skladištenje, kao što je pumpna hidroakumulacija, baterije ne zahtevaju specifične uslove, što...

Uloga obnovljivog vodonika u skladištenju energije i dekarbonizaciji

Obnovljiva električna energija se može efikasno skladištiti pretvaranjem u obnovljivi vodonik ili amonijak kroz proces elektrolize. Ova goriva se mogu direktno koristiti u različitim sektorima krajnje upotrebe ili skladištiti za kasniju konverziju nazad u električnu energiju. Kada se proizvodi...
error: Content is protected !!