Supported byElevatePR Digital
Supported byspot_img
RudarstvoMundoro izveštava o profitabilnim finansijskim rezultatima za prvi kvartal 2023. i ažuriranju...

Mundoro izveštava o profitabilnim finansijskim rezultatima za prvi kvartal 2023. i ažuriranju napretka za programe istraživanja

Supported byspot_img
Supported byspot_img

 

Teo Dečev, izvršni direktor je prokomentarisao: „Mundoro je izgradio diversifikovan portfolio istraživanja fokusiran na bakar koji generiše plaćanja Kompaniji koja prevazilaze korporativne troškove što rezultira pozitivnim novčanim tokovima. Mundoro je povećao portfolio istraživanja u K1-2023 dodavanjem projekta Picacho, u Arizoni, što je rezultiralo 10 aktivnih programa istraživanja. Sa snažnim bilansom stanja, pozitivnim novčanim tokom i 17.000 metara očekivanog bušenja, Mundoro je u dobroj poziciji da poveća vrednost za akcionare tokom 2023.

 

Supported by

K1-2023 Finansijski detalji

 

Jaka gotovinska pozicija: Od 31. marta 2023. godine, Kompanija je držala gotovinu i gotovinske ekvivalente u ukupnom iznosu od 7.290.012 dolara (31. decembra 2022. – 4.843.844 dolara) i nije imala dugoročni dug.

Pozitivan neto prihod: U K1-2023, Kompanija je zabeležila prihod od 321,748 USD (0,00 USD po akciji), u poređenju sa neto gubitkom od 430,630 USD (0,01 USD po akciji) za tromesečje završeno 31. marta 2022. za povećanje od 752,378 USD.

Troškovi istraživanja finansirani od strane partnera i generativni rashodi: Rashodi istraživanja i evaluacije projekta, od kojih većinu finansiraju isključivo partneri, bili su veći na 1.686.880 USD u K1-2023 u poređenju sa 948.776 USD u K1-2022 zbog većeg trošenja budžeta u različitim budžetima programi koje finansiraju partneri.

Povrat od opcionih partnera u K1-2023 iznosio je 1.549.658 USD (92% oporavak) u poređenju sa 774.330 USD (82% oporavak) u K1-2022, što je rezultiralo neto troškovima istraživanja od 137.222 USD u K1-2023 i 174.420 USD u K2. Neto troškovi istraživanja se mogu pripisati: troškovima koji su potrošeni u ime partnera i koji će biti nadoknađeni u narednom periodu izveštavanja u okviru povrata od partnera i segmentu generisanja projekata kompanije. Segment Project Generative stvara dugoročne mogućnosti tantijema i prima isplate imovine, prekretnice i druge naknade u zamenu za mineralne projekte.

Korporativni troškovi:

Korporativni troškovi u K1-2023. bili su 341,199 USD u poređenju sa 186,461 USD u K1-2022, što je predstavljalo povećanje od 154,738 USD u odnosu na K1-2022. Povećanje je podstaknuto povećanjem troškova vezanih za plate, povećanjem ukupnih profesionalnih troškova i troškova usluga i povećanim troškovima putovanja i korporativnog razvoja koji su rezultat manjeg ograničenja putovanja tokom izvještajnog perioda.

Pozitivan novčani tok iz poslovanja: Novčani tok iz poslovanja veći je na 2,729,681 USD u K1-2023 u poređenju sa (569,252 USD) u K1-2022, što je rezultiralo povećanjem od 3,298,933 USD od K1-2022 do K1-2023.

 

Najznačajniji aspekti portfolija istraživanja K1-2023

 

Vale-Mundoro projekti

 

Najavljen novi projekat Picacho sa Vale u okrugu Pinal, Arizona:

Projekat Picacho se nalazi u pojasu Laramide Porphiri, plodnog regiona ležišta porfirnog bakra koji se proteže od severnog Meksika do jugozapada SAD. Projekat Picacho ima odobren program rada i budžet koji će isključivo finansirati Vale sa Mundoro kao Operatorom. Projekat će generisati isplate imovine, naknade operateru i dodatni potencijal za istraživanje skrivenih sistema bakarnog porfira u Arizoni. Za više informacija pogledajte naše saopštenje za javnost od 23. maja 2023

Tekuća ispitivanja bušenja u Bobot i Ojej: U K1-2023, započelo je ispitivanje bušotine na meti Tilva Rosh North gde je završeno ukupno 113,7 metara dijamantskog bušenja od planiranih 3.200 metara. Očekuje se da će bušenje biti završeno u K2-2023, a rezultati testa iz ovog programa bušenja se očekuju u K3-2023. Pored toga, započelo je ispitivanje bušotine na meti Markov Kamen Jug, gde je završeno ukupno 867,9 metara dijamantskog bušenja od planiranih 900 metara koliko je ostalo iz programa bušenja za 2022. godinu. Očekuje se da će rezultati analize biti primljeni u K2-2023.

Završetak izdavanja dozvola u Das Cabezas: Izdavanje dozvola sa državnim i saveznim agencijama je završeno u K1-2023 za Fazu 1 programa bušenja za testiranje pet ciljnih oblasti. Bušenje je počelo u aprilu 2023. i očekuje se da će biti završeno u K4-2023.

Unapređenje istraživanja za predstojeće programe bušenja sa Vale: U K1-2023, Kompanija se mobilisala za pasivno seizmičko geofizičko istraživanje licenci Branik i Padina sa geofizičkim tumačenjima predviđenim u K3-2023.

 

BHP-Mundoro projekti

 

U toku bušenje u Borskom: Tokom K1-2023, započeto je bušenje gde je završeno ukupno 566,0 metara dijamantskog bušenja od planiranih 2.000 metara. Očekuje se da će bušenje biti završeno u K2-2023, a rezultati testa iz ovog programa bušenja se očekuju u K3-2023.

Unapredjenje istraživanja za predstojeći program bušenja sa BHP: Tokom K1-2023, Kompanija je sa Državnim odeljenjem za šumarstvo sprovela izdavanje dozvola za predstojeći program bušenja u Trsteniku i Vitanovcu. Odobrenja državnih šumarskih dozvola očekuju se u K2-2023.

 

JOGMEC-Mundoro projekat

 

Unapređenje istraživanja za predstojeći program bušenja sa JOGMEC-om: U K1-2023, program rada se sastojao od uzorkovanja tla, mapiranja, obilaska lokacije i pripreme za dodatnu geofiziku i 2.000 metara bušenja u 2023. godini.

 

Projekat Kinros-Mundoro

 

Unapređenje istraživanja za predstojeći program bušenja sa Kinrossom: Tokom K1-2023 kompanija se fokusirala na odnose sa zajednicom i dozvole vlasnika zemljišta za planirani program rada u 2023. godini.

 

O Mundoru

 

Mundoro je kompanija koja se kotira na javnoj berzi na TSKS-V u Kanadi i OTCKB u SAD sa portfeljem mineralnih svojstava fokusiranih prvenstveno na bazne i plemenite metale. Da bi se povećala vrednost za akcionare, Mundorov portfolio sredstava generiše kratkoročne gotovinske isplate Mundoru od partnera i stvara tantijeme vezane za svaku mineralnu imovinu. Portfolio mineralnih svojstava trenutno je fokusiran na pretežno bakar u dva mineralna okruga: pojas Zapadnog Tetijana u istočnoj Evropi i pojas Laramida na jugozapadu SAD.

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Povezani članci

Ruralne zajednice protiv iskopavanja litijuma u Portugaliji

Porodica Aide Fernandes generacijama živi u selu smeštenom u severnim planinama Portugala. Ovde su se bavili stokom i uzgajali grožđe u bujnim zelenim poljima. Zatim su usledili šumski požari 2010. godine, simbol klimatskih promena koje muče Evropu. Ipak, tokom...

Srbija se suočava sa dilemom oko ekstrakcije litijuma zbog zabrinutosti za životnu sredinu

Nakon što je Evropska komisija najavila pregovore u vezi sa memorandumom o kritičnim sirovinama, pokretanje teme o ekstrakciji litijuma u ​​Srbiji ponovo izaziva strah među njenim građanima. Uprkos glasnom protivljenju rudarstvu litijuma, posebno u pogledu potencijalnih ekoloških katastrofa, Maroš Šefčovič,...

Uloga Irske u EU strategiji za kritične sirovine dobija na značaju

Novi zakon Evropske unije o kritičnim sirovinama (CRMA) ima za cilj da obezbedi stabilno i održivo snabdevanje kritičnim sirovinama (CRM) unutar EU. Ova inicijativa je ključna s obzirom na veliku zavisnost EU od CRM-a iz spoljnih izvora, često iz...
error: Content is protected !!