Supported byspot_img
Supported byspot_img
RudarstvoIzazovi i mogućnosti evropskog Akta o kritičnim sirovinama

Izazovi i mogućnosti evropskog Akta o kritičnim sirovinama

Supported byspot_img
Supported byspot_img

Zakon o kritičnim sirovinama (CRMA) je suštinski regulatorni okvir dizajniran da odgovori na hitne izazove sa kojima se suočava Evropska unija i to u strateškim sektorima dekarbonizacije, digitalizacije, vazduhoplovstva i odbrane.

Cilj mu je da se pozabavi nedostatkom sigurnog i održivog pristupa kritičnim sirovinama ,povećanju očekivanja i ublažavanju rizika u snabdevanju, kao i negovanje domaćeg potencijala i promovisanje održivih praksi nabavke. Deo je šireg „Zelenog industrijskog plana“ i nastoji da pozicionira EU kao vodeći centar za čiste tehnološke industrije. Ovi paketi zakona odgovaraju međunarodnim trendovima zaštiti čistoće energetske tehnologije i resursa, slično američkom Zakonu o smanjenju infacije.  

CRMA propis definiše materijal kao „strateški“ na osnovu njegove  relevantnosti i potražnje . EU treba da bude pokrivena domaćim izvorima , prerađenim, kao i recikliranim sirovinama i ima za cilj da smanji zavisnosti od pojedinačnih dobavljača iz trećih zemalja u svim koracima lanca snabdevanja. Fokus je na povećanju sigurnosti i održivosti snabdevanja CRM-om kroz cirkularnost, standardizaciju, razvoj veština i strateške akcije za istraživanje i inovacije. Uspostavljanje „CRM kluba“ i partnerstva sa zemljama sličnih mišljenja imaju za cilj da ojačaju međunarodna partnerstva kako bi zaštitili sigurnost snabdevanja CRM-om i omogućili održivo ulaganje u zemlje bogate resursima. Izazovi se javljaju u vezi sa konceptom „strateških sirovina“, posebno u dostupnosti materijala, ciljevima recikliranja, diversifikaciji i uspostavljanju neophodnih veština.

Supported by

Nedostaci podataka, potencijalne nacionalne razlike, usklađenost sa nacionalnim zakonodavstvom, dugoročna ekonomska održivost i podsticanje međunarodnih tenzija takođe predstavlja značajne izazove za efektivnu primenu CRMA. Rešavanje ovih izazova i prihvatanje mogućnosti koje pruža CRMA su ključni koraci ka postizanju održivog upravljanja resursima i unapređenje čistih tehnoloških industrija EU.

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Povezani članci

Beovulf Mining izveštava o napretku u svom portfelju

BEM je objavio svoje nerevidirane finansijske rezultate za devetomesečni period završen 30. septembra 2023. Kompanija je značajno napredovala u svom portfelju. U Kallaku, strateška revizija je definisala i pokrenula program metalurškog ispitivanja kao deo PFS kako bi se demonstrirao potencijal...

Poverenje i kredibilitet su od suštinskog značaja za rudarstvo u Evropi u dvadeset prvom veku

Zakon EU o ključnim sirovinama je odličan početak za obezbeđivanje održivijeg snabdevanja, ali moramo da se pozabavimo izazovom javnog prihvatanja, piše Šined Kaufman. Kako je Nedelja sirovina EU završena ranije ovog meseca, sve oči su uprte u njen glavni nacrt...

Altilijum za transformaciju rudarske jalovine u EV materijale

Altilium, grupa za čistu tehnologiju sa sedištem u Velikoj Britaniji fokusirana na podršku prelasku na neto nulu, objavila je da je obezbedila preko 700.000 funti za finansiranje inovacija od strane vlade Velike Britanije za dva kolaborativna istraživačka projekta fokusirana...
Supported byspot_img
error: Content is protected !!