Supported byElevatePR Digital
Supported byspot_img
RudarstvoGrafit kao strateška sirovina u oktretanju Evrope ka elektrifikaciji

Grafit kao strateška sirovina u oktretanju Evrope ka elektrifikaciji

Supported byspot_img
Supported byspot_img

Zakon Evropske komisije o kritičnim sirovinama (CRMA) zadržao je grafit na svojoj listi strateških sirovina, ističući njegov značaj u kontekstu okretanja ka elektrifikaciji. Uključivanje grafita, prirodnog i sintetičkog, pozdravili su zainteresovani akteri u industriji, prepoznajući njegovu ključnu ulogu u različitim primenama, posebno u tehnologiji baterija.

Međutim, dodata je odredba za ponovnu procenu strateškog značaja sintetičkog grafita nakon tri godine. Ovaj dodatak izazvao je zabrinutost kod nekih tržišnih analitičara, posebno imajući u vidu protivljenje unutar EU da se inicijalno doda sintetički grafit na listu. Uprkos tome, postoji skepticizam u pogledu potencijalnog uklanjanja sintetičkog grafita s obzirom na njegovu značajnu potrošnju u baterijama i elektrodama.

Dominacija Kine u lancu snabdevanja anodnim materijalom za baterije predstavlja zabrinutost, pri čemu je Kina trenutno najveći izvoznik u ovom sektoru. Iz tog razloga je veoma važno za EU ​​da razvije otporan i raznolik lanac snabdevanja za grafit, što zahteva jasne regulatorne okvire i moguće dalje ulaganje u domaću proizvodnju.

Supported by

Recikliranje grafita je oblast koja se razvija, sa naporima da se razviju procesi za ekstrakciju grafita iz baterija za ponovnu upotrebu. Iako je postignut napredak, komercijalna održivost ostaje ključna stvar, što ukazuje da su potrebna dalja istraživanja i razvoj u ovoj oblasti.

Sve u svemu, strateški značaj grafita, prirodnog i sintetičkog, u različitim industrijama, uključujući električna vozila, proizvodnju čelika i tehnologije obnovljivih izvora energije, naglašava potrebu za snažnim strategijama kako bi se osigurao održiv i siguran lanac snabdevanja unutar EU.

Izvor: miningwatch.news

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Povezani članci

Srbija: EU računa na saradnju sa Srbijom u sektoru rudarstva

U martu je Evropski savet usvojio Zakon o kritičnim sirovinama (Critical Raw Minerals Act - CRMA), osmišljen da ojača samodovoljnost EU u sektoru retkih minerala i smanji zavisnost, naročito od Kine, te da istovremeno poveća saradnju s prijateljskim državama....

Evropi su neophodne investicije kako bi se obezbedile sirovine za proizvodnju električnih vozila

Oslanjanje Evrope na uvoz većine sirovina za proizvodnju električnih vozila pokazuje se neodrživim, čineći njenu ekonomiju ranjivom. EIT samit o sirovinama odžao se u Briselu po prvi put od kada je u martu odobren zakon EU o kritičnim sirovinama...

EU se suočava sa izazovom otkrivanja kineske strategije mineralnih resursa

EU ulaže napor da smanji oslanjanje na kineske zalihe kritičnih minerala, a nedostupnost informacija o dugoročnim planovima Kine vezano za njen mineralni sektor predstavlja izazov. Istraživački centar MERICS ističe poteškoće sa kojima se zapadni istraživači suočavaju u dobijanju pouzdanih...
error: Content is protected !!