Supported byElevatePR Digital
Supported byspot_img
Region energetikaEIT Raw Materials i ERMA – novi evropski put za sirovine

EIT Raw Materials i ERMA – novi evropski put za sirovine

Supported byspot_img
Supported byspot_img

 

EIT Raw Materials i European Raw Materials Alliance (ERMA) objavili su novu mapu puta „Evropski poziv za akciju u vezi sa materijalima za skladištenje i konverziju energije.“ Ako se prati i dobije ulaganje od najmanje 15 milijardi evra, nova mapa puta za sirovine bi mogla da obezbedi EU sa potrebnim sirovinama do 2030. godine i nakon toga.

 

Supported by

Obezbeđivanje lanca snabdevanja sirovinama je ključno

 

Klimatske promene zahtevaju hrabru transformaciju privrede. Metali i minerali će omogućiti evropski zeleni dogovor i prelazak na cirkularnu zelenu ekonomiju.

Sa porastom obnovljivih tehnologija, biće potrebno više sirovina. Mnogi od njih su kritični i nije ih lako pronaći u Evropi. Neki od ovih izvora energije, kao što su vetar i solarna energija, su povremeni. To znači da nisu uvek dostupni ili dosledni.

Sistemi za skladištenje i konverziju energije su stoga potrebni da podrže varijabilnost ovih izvora kako bi se osiguralo da energija bude dostupna kada je to potrebno. Ovi sistemi takođe zahtevaju veliki broj sirovina. Zbog toga je izazov obezbeđivanja rastuće potražnje za sirovinama sada na vrhu političke agende.

U martu je EU pokrenula svoj predloženi pravni okvir, Zakon o kritičnim sirovinama. Sektor metala i minerala ovo smatra najvitalnijom akcijom potrebnom za reformu industrije.

Nova mapa puta za sirovine daje smernice za razvoj čitavog lanca vrednosti

Evropski poziv za akciju o materijalima za skladištenje i konverziju energije pruža mapu puta za stvaranje lanca vrednosti sirovina, od istraživanja do reciklaže.

Obrađuje četiri primarne strateške oblasti: materijale u solarnoj energiji, materijale za baterije, gorivne ćelije, elektrolizu i alternativno skladištenje i konverziju energije.

Bernd Šefer, izvršni direktor i generalni direktor EIT Raw Materials, naglasio je važnost obezbeđivanja održivog lanca snabdevanja sirovinama: „U protekle dve godine videli smo nagli porast geopolitičkih poremećaja i nestabilnosti koji su uzdrmali Evropu do srži. Evropa treba brzo da se proširi i razvije sopstveni cevovod domaćih sirovina kako bi nahranio sektor obnovljivih izvora energije, kao što su vetroturbine i solarni paneli, ali i druge industrijske sektore, kao što su odbrana i e-mobilnost.

„Evropa mora povećati kapacitete za ekstrakciju i preradu u zemlji, što ne samo da će dekarbonizirati industriju, već će i obezbediti robusne količine sirovina kako bi se omogućila potpuno funkcionalna ekonomija recikliranja sirovina.

Nova mapa puta, koja je uključivala doprinos preko 100 zainteresovanih strana ERMA-e, navodi konkretne akcije i preporuke. Evropski poziv za akciju o materijalima za skladištenje i konverziju energije takođe naglašava investicije i mogućnosti i rešava uska grla u politici i nedostatke u potražnji za sirovinama.

Ako se ove akcije prate i podrže finansijskim ulaganjima, Evropa će biti korak bliže postizanju ciljeva Zelenog dogovora.

Da bi uspešno završila dvostruku zelenu i digitalnu transformaciju, Evropa mora da predvidi i kvantifikuje ogromne potrebe za ulaganjem sirovina koje su potrebne za skladištenje energije.

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Povezani članci

Skladištenje energije kao čista alternativa regionima sa intenzivnim ugljenikom

Skladištenje energije je posebno važno za regione sa intenzivnim upotrebom uglja i emisijom ugljenika, jer pruža čistiju alternativu tradicionalnim termoelektranama na fosilna goriva. Kako se fosilna goriva postepeno gase, javlja se  potreba za alternativnim metodama. Skladištenje energije može da...

Komparativna analiza tehnologija baterija za skladištenje energije

Baterije igraju ključnu ulogu u obezbeđivanju kratkoročne fleksibilnosti energetskog sistema, nudeći prednosti kao što su geografska fleksibilnost i fleksibilnost veličine. Za razliku od nekih drugih sistema za skladištenje, kao što je pumpna hidroakumulacija, baterije ne zahtevaju specifične uslove, što...

Uloga obnovljivog vodonika u skladištenju energije i dekarbonizaciji

Obnovljiva električna energija se može efikasno skladištiti pretvaranjem u obnovljivi vodonik ili amonijak kroz proces elektrolize. Ova goriva se mogu direktno koristiti u različitim sektorima krajnje upotrebe ili skladištiti za kasniju konverziju nazad u električnu energiju. Kada se proizvodi...
error: Content is protected !!