Supported byElevatePR Digital
Supported byspot_img
RudarstvoEBRD promoviše odgovorno rudarstvo u Grčkoj

EBRD promoviše odgovorno rudarstvo u Grčkoj

Supported byspot_img
Supported byspot_img

 

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) ima za cilj da podstakne održiv i inkluzivan rudarski sektor u Grčkoj uz ulaganje u kapital od 56 miliona evra u Eldorado Gold Corporation.

Strateška investicija će podržati razvoj rudnika bakra i zlata Skouries u Grčkoj, kojim upravlja Hellas Gold SA, Eldoradova fiijala u potpunom vlasništvu. Eldorado je rudarska kompanija sa sedištem u Kanadi sa raznovrsnim portfoliom operacija i imovine u Turskoj, Kanadi i Grčkoj. Očekuje se da će Skouries biti ključni pokretač rasta Eldorada, sa životnim vekom od više od 20 godina.

Supported by

Na osnovu svoje obimne ekspertize u promovisanju viših ekoloških standarda u rudarskom sektoru, EBRD će takođe podržati odgovorno rudarstvo u operacijama Eldorada u Grčkoj. Projekat će promovisati razvoj ljudskog kapitala u rudarskom sektoru u Grčkoj razvojem nacionalnih standarda zanimanja za digitalne veštine i povećanjem tržišno relevantnih programa obuke zasnovanih na radu za mlade ljude i radnike sa dugim stažom.

Kompanija će takođe raditi na povećanju udela žena u svojoj radnoj snazi i podsticati pristup žena veštinama i mogućnostima zapošljavanja u rudarskom sektoru.

Pored toga, rudnik Skouries će koristiti suvu jalovinu, tehnologiju koju koristi Eldorado u Turskoj i Grčkoj. Ovo je jedan od najodrživijih načina za bezbedno skladištenje ostataka materijala od prerade iskopane rude (jalovine), jer eliminiše rizik od kvara brane, ima manji otisak, smanjuje potrošnju vode i maksimizira oporavak procesne vode za ponovnu upotrebu.

Bakar je ključan za mnoge primene u današnjoj ekonomiji, uključujući vozila na baterije, elektroniku, proizvodnju energije (posebno iz obnovljivih izvora energije), prenos i skladištenje i industriju telekomunikacija. Tržište bakra se značajno menja sa globalnim prelaskom na električna vozila i aplikacije obnovljive energije, pošto oba ova sektora zahtevaju velike količine bakra.

EBRD je počela sa radom u Grčkoj na privremenoj osnovi 2015. godine kako bi podržala njen ekonomski oporavak. Banka je do danas uložila preko 6,6 milijardi evra u više od 102 projekta u korporativnom, finansijskom, energetskom i infrastrukturnom sektoru u zemlji.

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Povezani članci

Snabdevanje sirovinama je put ka evropskoj održivosti i digitalnoj tranziciji

Evropa se suočava sa odlukama koje će direktno uticati na njenu sposobnost da realizuje ciljeve navedene u Zakonu o kritičnim sirovinama (CRMA), koji je ključan za omogućavanje dvostruke tranzicije ka održivosti i digitalizaciji. Jedan put podrazumeva zavisnost, koju karakteriše napuštanje...

Nemačko udruženje WV Stahl poziva na brzo sprovođenje politike industrijskog razvoja

Prognoza globalne potražnje za čelikom WorldSteel asocijacije ukazuje na oporavak tražnje između 2024-2025, sa projektovanim rastom od 1-2% nakon pada izazvanog krizom COVID-19 u 2020. Povratak Nemačke svom statusu industrijskog središta zavisi od brzine sprovođenja politike industrijskog razvoja zemlje, smatraju...

Dinamika ponude i potražnje utiče na rast cene bakra

Trenutna cena bakra iznosi 4,3 dolara po funti, dostigavši tako u aprilu najviši nivo u poslednjih 15 meseci. Ovaj porast izaziva zabrinutost zbog smanjene ponude i velike potražnje, što ovom metalu daje status indikatora ukupnog ekonomskog zdravlja. Smanjena proizvodnja kineskih...
error: Content is protected !!