Supported byspot_img
Supported byspot_img
RudarstvoEBRD promoviše odgovorno rudarstvo u Grčkoj

EBRD promoviše odgovorno rudarstvo u Grčkoj

Supported byspot_img
Supported byspot_img

 

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) ima za cilj da podstakne održiv i inkluzivan rudarski sektor u Grčkoj uz ulaganje u kapital od 56 miliona evra u Eldorado Gold Corporation.

Strateška investicija će podržati razvoj rudnika bakra i zlata Skouries u Grčkoj, kojim upravlja Hellas Gold SA, Eldoradova fiijala u potpunom vlasništvu. Eldorado je rudarska kompanija sa sedištem u Kanadi sa raznovrsnim portfoliom operacija i imovine u Turskoj, Kanadi i Grčkoj. Očekuje se da će Skouries biti ključni pokretač rasta Eldorada, sa životnim vekom od više od 20 godina.

Supported by

Na osnovu svoje obimne ekspertize u promovisanju viših ekoloških standarda u rudarskom sektoru, EBRD će takođe podržati odgovorno rudarstvo u operacijama Eldorada u Grčkoj. Projekat će promovisati razvoj ljudskog kapitala u rudarskom sektoru u Grčkoj razvojem nacionalnih standarda zanimanja za digitalne veštine i povećanjem tržišno relevantnih programa obuke zasnovanih na radu za mlade ljude i radnike sa dugim stažom.

Kompanija će takođe raditi na povećanju udela žena u svojoj radnoj snazi i podsticati pristup žena veštinama i mogućnostima zapošljavanja u rudarskom sektoru.

Pored toga, rudnik Skouries će koristiti suvu jalovinu, tehnologiju koju koristi Eldorado u Turskoj i Grčkoj. Ovo je jedan od najodrživijih načina za bezbedno skladištenje ostataka materijala od prerade iskopane rude (jalovine), jer eliminiše rizik od kvara brane, ima manji otisak, smanjuje potrošnju vode i maksimizira oporavak procesne vode za ponovnu upotrebu.

Bakar je ključan za mnoge primene u današnjoj ekonomiji, uključujući vozila na baterije, elektroniku, proizvodnju energije (posebno iz obnovljivih izvora energije), prenos i skladištenje i industriju telekomunikacija. Tržište bakra se značajno menja sa globalnim prelaskom na električna vozila i aplikacije obnovljive energije, pošto oba ova sektora zahtevaju velike količine bakra.

EBRD je počela sa radom u Grčkoj na privremenoj osnovi 2015. godine kako bi podržala njen ekonomski oporavak. Banka je do danas uložila preko 6,6 milijardi evra u više od 102 projekta u korporativnom, finansijskom, energetskom i infrastrukturnom sektoru u zemlji.

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Povezani članci

Beovulf Mining izveštava o napretku u svom portfelju

BEM je objavio svoje nerevidirane finansijske rezultate za devetomesečni period završen 30. septembra 2023. Kompanija je značajno napredovala u svom portfelju. U Kallaku, strateška revizija je definisala i pokrenula program metalurškog ispitivanja kao deo PFS kako bi se demonstrirao potencijal...

Poverenje i kredibilitet su od suštinskog značaja za rudarstvo u Evropi u dvadeset prvom veku

Zakon EU o ključnim sirovinama je odličan početak za obezbeđivanje održivijeg snabdevanja, ali moramo da se pozabavimo izazovom javnog prihvatanja, piše Šined Kaufman. Kako je Nedelja sirovina EU završena ranije ovog meseca, sve oči su uprte u njen glavni nacrt...

Altilijum za transformaciju rudarske jalovine u EV materijale

Altilium, grupa za čistu tehnologiju sa sedištem u Velikoj Britaniji fokusirana na podršku prelasku na neto nulu, objavila je da je obezbedila preko 700.000 funti za finansiranje inovacija od strane vlade Velike Britanije za dva kolaborativna istraživačka projekta fokusirana...
Supported byspot_img
error: Content is protected !!