Supported byspot_img
Supported byspot_img
RudarstvoEBRD odobrila novu strategiju rudarskog sektora

EBRD odobrila novu strategiju rudarskog sektora

Supported byspot_img
Supported byspot_img

Upravni odbor Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) odobrio je novu strategiju rudarskog sektora, kojom se utvrđuju prioriteti Banke u ovoj oblasti do 2029. godine.

Nova strategija prepoznaje važnu ulogu koju rudarska industrija ima u razvoju zelenih ekonomija koje su usklađene sa Pariskim sporazumom. Odgovorno istraživanje i iskopavanje metala i minerala, kao što su bakar, litijum, kobalt i nikl, biće od ključnog značaja za postizanje ovog cilja.

Strategija ima sledeće prioritete:

Supported by

Selektivno podržavati istraživanje i proizvodnju metala i minerala potrebnih za tranziciju zelene energije i digitalizaciju.

Da podrži dekarbonizaciju rudarskih aktivnosti promovisanjem čistijih izvora energije, inovacija, digitalizacije i efikasnosti resursa.

Da podrži ekološke, društvene i upravljačke (ESG) i prakse inkluzije rudarskih kompanija.

Da pomogne vladama u regionima EBRD u poboljšanju regulative u sektoru rudarstva i preduzećima u primeni najboljih praksi.

EBRD će podržati istraživanje, razvoj, proizvodnju i preradu metala i minerala (sa izuzetkom uranijuma i termalnog uglja) potrebnih za zelenu i digitalnu tranziciju i nove tehnologije. Banka će takođe promovisati principe cirkularne ekonomije u rudarskom sektoru kako bi podstakla ponovnu upotrebu i reciklažu metala.

EBRD će imati za cilj smanjenje emisije gasova staklene bašte iz postojećih i novih rudarskih projekata u svim ekonomijama u kojima posluje. Banka će podsticati inovacije i digitalizaciju rudarskih aktivnosti u ovim ekonomijama kako bi poboljšala efikasnost resursa, učinila ih konkurentnijim i održivijim i stvorila sigurnije radno okruženje. Banka će takođe promovisati inkluzivni pristup digitalnim i zelenim veštinama, što će dovesti do većih mogućnosti zapošljavanja u sektoru.

EBRD će promovisati usvajanje najboljih ESG i inkluzivnih praksi i standarda u rudarskom sektoru. Takođe će imati za cilj smanjenje uticaja na životnu sredinu nastalog istorijskim rudarskim aktivnostima i podršku radovima na sanaciji starih rudarskih lokacija u regionima EBRD. Banka će podsticati povećanje ESG prakse otkrivanja informacija i izveštavanja.

EBRD će pomoći nacionalnim vlastima u privredama u kojima posluje u jačanju znanja i tehničkih kapaciteta rudarskih tela. To će pomoći da se uspostavi ili ojača razvoj sektorske politike, poboljša usklađenost i kapaciteti i mehanizmi za praćenje. EBRD će takođe raditi sa ključnim zainteresovanim stranama na poboljšanju i proširenju dostupnosti i transparentnosti podataka koji se odnose na sektor.

Banka takođe planira da poveća ulaganja u iskopavanje kritičnih sirovina neophodnih za proizvodnju vetroturbina, solarnih panela, litijum-jonskih i električnih akumulatora za automobile, vučnih motora, toplotnih pumpi i slične opreme. Ove sirovine – koje se široko koriste u proizvodnji gvožđa i čelika, skladištenju podataka i elektrolizi vode – moraju se proizvoditi na ekološki prihvatljiv, održiv, otporan i kružni način.

Nova strategija predviđa da će EBRD pregledati projekte rudarskog sektora na individualnoj osnovi i proveriti ih u odnosu na robustan skup zahteva, uključujući ekološku i socijalnu politiku Banke (ESP) i zahteve za učinkom. Svi projekti će biti podvrgnuti rigoroznoj ekološkoj i društvenoj analizi i praćenju. Kako je navedeno u ESP-u, od projekata će se zahtevati primena dobre međunarodne prakse, kao što je Globalni industrijski standard za upravljanje jalovinom. U skladu sa obavezama EBRD-a, svi projekti koje podržava biće usklađeni sa ciljevima Pariskog sporazuma i pristupa zelene ekonomije.

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Povezani članci

Terra Balcanica vidi neiskorišćene mogućnosti na Balkanu

Terra Balcanica, kanadska kompanija za istraživanje kritičnih metala, vidi neiskorišćene mogućnosti na zapadnobalkanskom poluostrvu. Šta dobijate kada kombinujete vekove rudarstva, dve evropske jurisdikcije pogodne za eksploataciju resursa, obrazovanu radnu snagu i kontinent koji gladuje za ključnim metalnim resursima? Naš je disciplinovan...

Protiv ponovnog otvaranja rudnika Brskovo glasali država i NVO sektor

Komisija za analizu ugovora o koncesiji za ponovno otvaranje rudnika Brskovo kod Mojkovca juče je većinom glasova usvojila zaključak da se koncesionaru Brskovo Mine više ne produžava koncesija izdata 2010. godine, za koju su rokovi do sada šest puta...

Avrupa Minerals u potrazi za mineralnim bogatstvima Portugalije i Finske

Avrupa Minerals Ltd. je iznela planove o svojim istraživačkim poduhvatima širom Portugalije i Finske. Avrupina priča nije samo o rudarstvu, radi se o utiranju puta za snabdevanje evropskim mineralnim resursima i u budućnosti. Projekat Sesmarias u Portugaliji predstavlja veliki potencijal,...
Supported byspot_img
error: Content is protected !!