Supported byElevatePR Digital
Supported byspot_img
RudarstvoCLG Europe se zalaže za povećanu cirkularnost na tržištu kritičnih sirovina u...

CLG Europe se zalaže za povećanu cirkularnost na tržištu kritičnih sirovina u EU

Supported byspot_img
Supported byspot_img

Radna grupa za materijale i proizvode CLG Europe, u saradnji sa Institutom Vupertal, predstavila je izveštaj koji naglašava hitnu potrebu za povećanjem cirkularnosti na tržištu kritičnih sirovina Evropske unije. Pod nazivom „Prihvatanje cirkularnosti: put za jačanje Zakona o kritičnim sirovinama“, izveštaj direktno odgovara na Zakon EU o kritičnim sirovinama (CRMA) objavljen u martu 2023.

U izveštaju se tvrdi da se cirkularnost proteže dalje od reciklaže i naglašava značaj efikasnog i dužeg držanja materijala u sistemu. On tvrdi da se trenutni predlog CRMA ne bavi na adekvatan način ovaj aspektom cirkularnosti. Fokusiran na tri ključna materijala, aluminijum (boksit i magnezijum), litijum i retke zemne elemente (REE), izveštaj se oslanja na istraživanja zasnovana na dokazima i studijama industrijskih igrača kao što su Ball i Volvo Cars, nudeći preporuke kreatorima politike.

Eliot Vitington, glavni direktor za promene sistema u CISL-u, naglasio je potencijal cirkularne ekonomije u Evropi, da se istovremeno bavi izazovima vezanim za ključne materijale i klimatske promene. Izveštaj sugeriše da bi, dok EU pregovara o CRMA, prihvatanje cirkularnosti moglo da ubrza put regiona ka klimatskoj neutralnosti i strateškoj autonomiji.

Supported by

Potražnja za sirovinama je sastavni deo zelene tranzicije, što utiče na proizvodnju solarnih panela, vetroturbina i električnih vozila. Sa 24 materijala navedena u CRMA koji se uvoze iz Kine i zabrinutošću oko uticaja domaćeg rudarstva na životnu sredinu i društvo, izveštaj naglašava važnost strateške autonomije EU.

Izveštaj predlaže da bi cirkularna ekonomija u EU poboljšala sigurnost snabdevanja kritičnim sirovinama, naglašavajući potrebu za namernim pomeranjem ka modelu ponovne upotrebe. Prof. dr Manfred Fišedik, predsednik i naučni direktor Instituta Vupertal, zalaže se za cirkularnu ekonomiju kao održiviju alternativu za minimiziranje uticaja na životnu sredinu.

Preporuke izveštaja uključuju sprovođenje kružnog pristupa u okviru CRMA, postavljanje fleksibilnog pristupa cirkularnosti, postavljanje infrastrukture, uspostavljanje jasne sveukupne vizije o evropskoj industrijskoj strategiji, stvaranje održivih lanaca snabdevanja i sprovođenje finansijskih podsticaja za zelene tehnologije .

Izveštaj je predstavljen u Evropskom parlamentu 2023. godine, a domaćin je bila Sara Matje, poslanica Evropskog parlamenta. Studiju je sproveo Institut za održivo liderstvo Univerziteta u Kembridžu (CISL) u saradnji sa Institutom Vupertal, koju je naručila Radna grupa CLG Europe.

Izvor: miningwatch.news

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Povezani članci

Verde Magnezijum- pozicioniranje Rumunije u vodećeg proizvođača magnezijuma u ​​EU

Investicioni plan kompanije Verde Magnezijum u Rumuniji predstavlja značajan korak ka smanjenju zavisnosti Evropske unije od uvezenog magnezijuma, posebno iz Kine. Reaktiviranjem zatvorenog rudnika magnezijuma i osnivanjem fabrike za preradu, kompanija ima za cilj da,ne samo zadovolji domaću potražnju,...

Potencijal skandijuma za transformacije na polju čiste energije

Uprkos malom prisustvu u Zemljinoj kori, skandijum ima ogroman potencijal da napravi promenu na polju čiste energije. Njegova izvanredna svojstva, kao što su poboljšanje gorivih ćelija sa čvrstim oksidom i stvaranje robusnih, ali laganih legura, samo su deo njegovih...

Pronalaženje puta ka sirovinama u doba čiste energije

Kako svet prelazi na tehnologije čiste energije, lanci snabdevanja prolaze kroz transformaciju, od fosilnih goriva ka nefosilnim mineralima. Od litijuma i nikla za baterije do bakra i elemenata retkih zemalja za različite komponente, ovi materijali su neophodni za pokretanje...
error: Content is protected !!