Supported byElevatePR Digital
Supported byspot_img
RudarstvoAM Resources su na svojim litijumskim projektima u Austriji otkrili pegmatit koji...

AM Resources su na svojim litijumskim projektima u Austriji otkrili pegmatit koji sadrži spodumen

Supported byspot_img
Supported byspot_img

AM Resources Corporation objavila je otkriće novih pegmatita koji sadrže spodumen na svojim litijumskim projektima Sankt Rad, East Wolf i Legend u Austriji. AM Resources je takođe najavio kupovinu projekta Stall u Austriji.

Projekat Sankt Rad

Preliminarni istražni radovi na projektu Sankt Rad pokrivali su približno 23,5 km² i uključivali su 14 lokacija sa pegmatitnim telima. Istražene su različite vrste lokacija, od područja u blizini puteva, useka puteva, planinarskih staza do staza za životinje.

Supported by

Istraživački tim je identifikovao nekoliko tipova pegmatita, uključujući jednostavne pegmatite, evoluirane pegmatite i albit-spodumenske pegmatite, što ukazuje na raznolik geološki sastav u ovoj oblasti. Mineraloško zoniranje uočeno je u pegmatitima sa spodumenima, sa preovlađujućim zeleno obojenim spodumenom, mada su se sretali i bež primerci. Prisustvo minerala poput spodumena u albit-spodumen pegmatitima zahteva dalja istraživanja.

Korporacija je na projektu Sankt Rad prikupila ukupno 229 uzoraka pegmatita i 6 uzoraka pegmatita koji sadrže spodumen, koji će biti predati na geohemijsku analizu.

Projekti East Wolf i Legend

Preliminarni istražni radovi na projektima East Wolf i Legend pokrivali su površinu od približno 15 km² svaki. Oba su pokazala sličnosti u svojim geološkim strukturama. Tokom programa istraživanja otkriveni su pretežno pegmatiti i gromade različitih veličina. Mineraloški sastav ovih tela uključuje kvarc, feldspat, liskun, biotit, turmalin, granat i, u nekim slučajevima, spodumen, smešten u liskun škriljaca i amfibolita.

Na lokaciji je uočeno pegmatitno telo dimenzija tri metra u širinu i dužinu, ugrađeno u liskunasti škriljac, koji sadrži spodumen. U blizini nisu identifikovane ranije dokumentovane pojave minerala, što ukazuje na novinu ovog otkrića. Spodumenski pegmatiti su nađeni u blizini kontaktne zone sa stenom domaćinom, prvenstveno liskunastim škriljcem, uz povremene pojave amfibolita.

Sve u svemu, dobijene informacije sugerišu da oblasti East Wolf i Legend imaju značajan potencijal za istraživanje minerala, posebno za pegmatite koji sadrže spodumen i opravdavaju dalju istragu kako bi se u potpunosti razumeo njihov istraživački potencijal.

Stall project

Nakon opsežnih istraživačkih napora, AM Resources još uvek nije sproveo nikakav radni program na ovom imanju, ali ranije bušenje je identifikovalo prisustvo pegmatitnih tela koja nose spodumen. Pored pegmatita koji sadrže spodumen, Stall tvrdi i da je domaćin istorijskog prikaza volframa i bivšeg zanatskog pristupa volframu pod zemljom.

Pojava volframa uz pegmatite koji sadrže litijum je od posebnog značaja zbog njegove geološke povezanosti. Volfram se obično nalazi u neposrednoj blizini pegmatitnih tela u Evropi, što služi kao pouzdan pokazatelj mineralizovane prirode okolnih geoloških formacija. Kao takva, identifikacija volframa u regionu Stall jača perspektivnost područja za smeštaj ležišta litijuma što je potvrđeno bušenjem. Volfram, kritični metal sa primenom u proizvodnji, vazduhoplovstvu i odbrambenoj industriji, dodatno povećava potencijal Stall projekta.

Izvor :GlobeNewswire

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Povezani članci

Verde Magnezijum- pozicioniranje Rumunije u vodećeg proizvođača magnezijuma u ​​EU

Investicioni plan kompanije Verde Magnezijum u Rumuniji predstavlja značajan korak ka smanjenju zavisnosti Evropske unije od uvezenog magnezijuma, posebno iz Kine. Reaktiviranjem zatvorenog rudnika magnezijuma i osnivanjem fabrike za preradu, kompanija ima za cilj da,ne samo zadovolji domaću potražnju,...

Potencijal skandijuma za transformacije na polju čiste energije

Uprkos malom prisustvu u Zemljinoj kori, skandijum ima ogroman potencijal da napravi promenu na polju čiste energije. Njegova izvanredna svojstva, kao što su poboljšanje gorivih ćelija sa čvrstim oksidom i stvaranje robusnih, ali laganih legura, samo su deo njegovih...

Pronalaženje puta ka sirovinama u doba čiste energije

Kako svet prelazi na tehnologije čiste energije, lanci snabdevanja prolaze kroz transformaciju, od fosilnih goriva ka nefosilnim mineralima. Od litijuma i nikla za baterije do bakra i elemenata retkih zemalja za različite komponente, ovi materijali su neophodni za pokretanje...
error: Content is protected !!